Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Peiling onder BIPOC lhbti+ personen van 50 jaar en ouder

2 juni 2022 -

Er is in Nederland nog te weinig kennis en informatie over hoe het gaat met in Nederland wonende ‘Black, Indigenous, People of Color’ (BIPOC) lhbti+ personen van 50 jaar en ouder. Daarom hopen COC Nederland, Stichting Roze 50+ en Movisie met behulp van een peiling hier een beter beeld van te krijgen.

De perspectieven en ervaringen van zwarte, inheemse en alle mensen van kleur – oftewel BIPOC: een Engelse benaming, het acroniem staat voor ‘Black, Indigenous, People of Color’ – zijn in onderzoeken nog vaak ondervertegenwoordigd. Dat geldt ook als gaat over BIPOC lesbische, homoseksuele, bi, transgender en intersekse (lhbti+) personen van 50 jaar en ouder. COC Nederland, Stichting Roze 50+ en Movisie willen met een peiling een eerste stap zetten om meer te weten te komen hoe het gaat met deze groep BIPOC lhbti+ personen in Nederland. Met de reacties op de peiling, die sinds vandaag online staat, hopen ze aanbevelingen te kunnen doen voor wat nog beter of anders kan om deze groep te ondersteunen.  

Vul de peiling in 

Thuis online invullen, tijdens evenementen of op papier 

De peiling kan in de eerste plaats online worden ingevuld. De vragen en antwoordopties worden in het Nederlands en Engels vermeld. Daarnaast zullen COC en Roze 50+ in de komende Pride periode op evenementen aanwezig zijn, zodat respondenten de peiling ook ter plekke kunnen invullen. Het is ook mogelijk om de vragenlijst als papieren versie op te vragen en in te vullen. De peiling is anoniem. 

“Deze ouderen zijn tot nu toe onvoldoende zichtbaar en het is belangrijk dat we meer zicht op hen krijgen; dat we weten wat hen bezighoudt en hoe we hen kunnen ondersteunen. Deze peiling is daarvoor een eerste stap”, aldus Tieneke Sumter namens COC Nederland. Daar sluit Manon Linschoten, projectleider Roze 50+, zich bij aan: “Ik ben heel benieuwd naar de behoeften van deze ouderen, zodat we in de toekomst samen activiteiten kunnen ontplooien. Daarnaast willen we de BIPOC lhbti+ ouderen van harte uitnodigen om Roze 50+ ambassadeur te worden, zodat we nog inclusiever kunnen werken en ons inzetten voor álle lhbti+ ouderen.” 

Uitkomsten in het najaar 

Het beantwoorden van de vragenlijst van deze peiling kan tot en met 15 oktober 2022. In het najaar van 2022 verwachten we de uitkomsten te kunnen publiceren. 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags: