Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

QUEERING the COLLECTIONS – seksuele en genderidentiteit in erfgoed

12 maart 2015 -

Op vrijdag 20 maart 2015 organiseren het Amsterdam Museum, IHLIA, de Reinwardt Academie en COMCOL voor de Nederlandse erfgoedwereld Queering the Collections – een symposium over het onderwerp seksuele en genderidentiteit in erfgoed. COC-voorzitter Tanja Ineke is een van de deelnemers aan het afsluitende panelgesprek.

Wat is ‘queering’?

Met het ‘queeren’ van een collectie bedoelen wij het onderzoeken, beschrijven en ontsluiten van queer aspecten van objecten die deel uitmaken van de collectie van een museum of erfgoedinstelling. Daarnaast verstaan wij onder queeren het actief verzamelen van objecten met een queer betekenis.

Queer erfgoed beschouwen we als gegevens en objecten die een deel van het verhaal vertellen van (groepen) mensen die zich seksueel verhouden met mensen van hetzelfde geslacht. Evenals mensen die in hun gedrag afwijken van de in hun tijd en cultuur heersende gendernormen. Mensen die we nu lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) zouden noemen.

Waarom is het nodig?

Warren Cup - Queering the CollectionsErfgoed is voor iedereen

Musea, bibliotheken en archieven zijn van en voor iedereen. We maken allen deel uit van ons erfgoed, maar kan iedereen zich ook terug vinden in de collecties? Zonder twijfel bevatten de collecties in Nederland erfgoed dat iets vertelt over mensen die wij nu lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) zouden noemen. Vanwege het taboe zal elke verwijzing daarnaar doorgaans zijn weggelaten wanneer iemands werk of verzameling in een collectie belandde. Het is onzichtbaar, en dus bestaat het niet.

Juist omdat er zo weinig bewaard en gedocumenteerd is, is het van groot belang om het erfgoed dat er wel is te identificeren, vindbaar te maken en om actief te verzamelen. Kortom: de collectie te ‘queeren’. Daarmee krijgen ook (seksuele en gender-)minderheden zichtbaar een plek in musea, bibliotheken en archieven.

De homo-emancipatie in Nederland is toch wel klaar?

Op school, in de sportzaal, in het verzorgingstehuis en in traditionele gemeenschappen krijgen veel LHBT’ers nog te maken met vooroordelen en uitsluiting. Het zelfmoordcijfer onder jeugdige LHBT’ers is significant hoger dan onder controlegroepen. Het is daarom belangrijk het onderwerp ook in de geschiedenis zichtbaar te maken. Het geheugen van Nederland betekent ook de geschiedenis van alle inwoners laten zien.

In het buitenland is men al enige tijd bezig met het queeren van collecties. In Nederland hebben slechts enkele archieven en musea bewust en consistent aandacht voor queer erfgoed.

Het symposium

Op 20 maart 2015 organiseren het Amsterdam Museum, IHLIA, de Reinwardt Academie en COMCOL een symposium over dit onderwerp voor archivarissen, curatoren, beslissers en beleidsmakers van de Nederlandse erfgoedwereld.

Meer weten over deze bijeenkomst? Ga hiervoor naar de speciale pagina met alle informatie en aanmelding.

[Bron: IHLIA – Illustratie schilderij Adriaan van Lelie – CC-Rijksmuseum]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , ,