Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Raad Weert tegen dodenherdenking Martinuskerk

31 januari 2013 -

De gemeenteraad van Weert heeft woensdagavond unaniem besloten dat de dodenherdenking niet moet plaatsvinden in de St. Martinuskerk, maar op een neutrale locatie. Over de St. Martinuskerk als nieuwe locatie was commotie ontstaan door opmerkingen van deken Hans Franken over de ‘aanwezigheid van COC en een dominee’ en van burgemeester Jos Heijmans dat ‘de plechtigheid het katholieke karakter van de St. Martinuskerk als parochiekerk’ dient te eerbiedigen. De gemeenteraad wil dat de herdenking voor iedereen toegankelijk is. COC Limburg heeft daar ook op gewezen en is daaarom tevreden met het raadsbesluit.

Het initiatief voor het verplaatsen van de herdenking van de (neutrale, want uit de eredienst onttrokken) Paterskerk naar de St. Martinuskerk was gekomen van burgemeester Heijmans. “De Martinuskerk vormt zowel het geografisch als gevoelsmatig hart van de Weerter gemeenschap en bevindt zich op passende afstand van de Rumolduskapel”.

Zowel deken Hans Franken als voorzitter Lex Spee van het Comité Bevrijding en Herdenkingen zijn positief over het plan van de burgemeester en hebben daarvoor begin februari een overleg gepland, maar – mede door de opmerkingen van de deken en de burgemeester – wil de gemeenteraad van Weert dit overleg niet afwachten. Alle partijen spraken zich tijdens de raadsvergadering van woensdag 30 januari uit tegen de St. Martinuskerk als locatie.

“De dodenherdenking is geen religieuze gebeurtenis en de gemeente, de overheid, mag er niet aan bijdragen dat deze bijeenkomst niet voor iedereen toegankelijk is”, vindt SP-raadslid Bert Peters. “De locatie dient ondergeschikt te zijn aan de inhoud van het programma. Daarbij staat artikel 1 van de grondwet centraal waarin letterlijk staat dat in Nederland discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan.” VVD-raadslid Harry Peters zei dat zijn partij bang is voor ‘een rooms sausje’ over de dodenherdenking en noemde ‘de afstand tot de Rumolduskapel ‘een slap argument’.

COC Limburg vindt  het raadsbesluit een ‘prima oplossing’. Voorafgaande aan de raadsvergadering had het COC laten weten ‘in principe geen enkele moeite met het verplaatsen van de herdenking’ te hebben, ‘mits (…) de herdenking respectvol is en ruimte biedt voor alle slachtoffers, ongeacht religie, geaardheid of ras’. Voorzitter Henrik Fokke van COC Limburg wijst er in de persverklaring op dat het COC al jaren deelneemt aan de dodenherdenking in Weert en hij hoopt dat nog vele jaren in goede harmonie met de organiserende en deelnemende organisaties te kunnen blijven doen.

[Bronnen: COC Limburg & De Limburger – Foto Dodenherdenking Homomonument: Andrea Bandelli]

Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,