Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Rechtszaak Haagse weigerambtenaar Wim Pijl

21 september 2013 -

Vrijdag 20 september diende voor de rechtbank in Den Haag de rechtszaak van trouwambtenaar Wim Pijl die in 2011 door de gemeente Den Haag is ontslagen omdat hij op grond van zijn godsdienstige overtuiging weigert zijn functie uit te voeren voor paren van gelijk geslacht. De uitspraak in deze zaak is over uiterlijk zes weken.

De rechtszaak diende voor de meervoudige kamer van de afdeling bestuursrecht. Wim Pijl – voormalig Haags gemeenteraadslid voor de SGP – kreeg juridische bijstand gekregen van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU)

De advocaat van de gemeente Den Haag verdedigde het ontslag van de weigerambtenaar door te verwijzen naar het gemeentebeleid dat erop gericht is actief uit te dragen dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen paren van ongelijk en gelijk geslacht als het gaat om het sluiten van een huwelijk. Een interview met Pijl in het dagblad Trouw in 2011 maakte de gemeente duidelijk dat zijn opstelling haaks op dit beleid staat.

Voor het ontslag beriep de advocaat zich verder op de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 15 januari jl. over het ontslag van de Britse weigerambtenaar Lilian Ladele door de Londense deelgemeente Islington. Het EHRM oordeelde toen dat landen de vrijheid hebben om in dit soort kwesties waarin grondrechten botsen een eigen afweging te maken. Volgens de advocaat heeft de gemeente Den Haag daarom het recht om een weigerambtenaar te ontslaan.

De RMU-advocaat van Wim Pijl bestreed die redenering. Volgens hem biedt het vonnis van het EHRM enkel ruimte aan nationale overheden om een eigen beleid te voeren, maar geldt dat niet voor gemeenten.

De rechtbank doet over uiterlijk zes weken uitspraak.

[Bron: Reformatorisch Dagblad – Foto Trouwzaal: CC-efraa]

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , ,