Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Riek Stienstra-lezing door Judith Schuyf

2 november 2014 -

Op 6 november a.s. verzorgt Judith Schuyf de Riek Stienstra-lezing in Amsterdam. Titel van de lezing is ‘Roze ouderen, zelf aan zet!’ en gaat in op de vraag wat de participatiesamenleving betekent voor roze ouderen.

De overheid wil dat ouderen meedoen in de participatiesamenleving. De vraag is wat dat betekent voor roze ouderen en wat er nodig is voor roze ouderen om die rol optimaal te kunnen vervullen. In de ‘Roze ouderen, zelf aan zet!’ geeft Judith Schuyf een voorzet ter beantwoording van deze vragen.

Judith Schuyf is historicus en archeoloog en werkzaam als onderzoeker en beleidsadviseur – op dit moment als senior adviseur LHBT-emancipatiebeleid bij MOVISIE, het landelijk kennisinstituut en adviesbureau als het gaat om de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en veiligheid.

Muzikaal Intermezzo tijdens het programma wordt verzorgd door Van Hest & Hemelaar.

De lezing is vernoemd naar Riek Stienstra, de in 2007 overleden gezichtsbepalende oud-directeur van de Schorerstichting.

Riet Stienstra Lezing 2014 JUDITH SCHUYF

RIEK STIENSTRA-LEZING – Judith Schuyf – ‘Roze ouderen, zelf aan zet’

Datum: donderdag 6 november 2014 – start programma vanaf 16.00 uur

Locatie: Theater van ’t Woord – 7de etage OBA, Oosterdokskade 143 te Amsterdam

Toegang gratis – aanmelden noodzakelijk via de Roze 50 Plus-site.

Judith Schuyf verzorgt de lezing in het kader van de verkregen subsidie van de Vrienden van Schorer. De subsidie betreft het ANBO-project ‘Stormachtig door het land’ met als thema roze ouderen. Dit is een project van belangenbehartigers ANBO en COC samen met de Empowerment Foundation.

Zie de volledige tekst van de RIEK STIENSTRA-LEZING 2014.

[Bron: Roze 50 Plus – Foto Judith Schuyf: Anja Meulenbelt]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , ,