Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Russische LHBT-asielzoeker mag blijven

17 september 2015 -

De eerste Russische LHBT-asielzoeker heeft een verblijfsvergunning gekregen op basis van het nieuwe beleid van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Dit is het eerste tastbare resultaat van de inspanningen van COC Nederland, diverse Tweede Kamerleden en activisten om het beleid voor Russische LHBT-asielzoekers te verbeteren.

Op 7 september maakte staatssecretaris Dijkhoff bekend dat het asielbeleid voor Russische LHBT-asielzoekers versoepeld zou worden. Deze asielzoekers zouden voortaan aangemerkt worden als risicogroep. Met deze beleidswijziging was nog niet duidelijk wat dat in zou houden voor de groep van uitgeprocedeerde Russische LHBT-asielzoekers die al in Nederland zijn.

Amper een week na de aankondiging van het nieuwe beleid door de staatssecretaris is daar nu het eerste resultaat van zichtbaar geworden: de verblijfsvergunning voor een uitgeprocedeerde Russische LHBT-asielzoeker. Op grond van het nieuwe beleid is zijn met bewijzen onderbouwde vluchtverhaal nu wel voldoende reden om hem een verblijfsvergunning in ons land te verlenen.

COC Nederland bepleitte de beleidswijziging op 29 juni jl. in een gesprek met staatssecretaris Dijkhoff en in een brief aan de Tweede Kamer. Het COC betoogde dat de situatie voor LHBT’s in Rusland ernstig is verslechterd sinds daar in 2013 een antihomowet van kracht is. Geweld tegen LHBT’s neemt toe, de politie treedt daar niet tegen op en LHBT’s worden door radicaal-nationalistische groepen op afschuwelijke wijze vernederd en mishandeld, aldus het COC.

Ook diverse Tweede Kamerleden en activisten pleitten de afgelopen tijd voor aanpassing van het asielbeleid voor Russische LHBT’s. SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen stelde deze kwestie in het parlement aan de orde en activist Sandro Kortekaas startte een internetpetitie. Op dinsdag 22 september wordt deze petitie – met zo’n 3000 handtekeningen – in Den Haag aangeboden aan staatssecretaris Dijkhoff.

Zaterdag 19 september a.s. vindt de demonstratie ‘Amsterdam zegt #Njet! Geen LHBT vluchtelingen naar homofoob Rusland’ plaats die duidelijk wil maken dat de groep van Russische LHBT-asielzoekers die nu al in Nederland is, niet terug gestuurd mag en kan worden.

[Bron: COC NL – Beeld: Sando Kortekaas]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , ,