Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Schiedam: Gedenkteken en Penning ter nagedachtenis van Jillis Bruggeman

28 februari 2015 -

In Schiedam werd Jillis Bruggeman op 9 maart 1803 als laatste in ons land ter dood veroordeeld vanwege homoseksuele handelingen. Ter nagedachtenis van zijn executie én als teken van protest tegen LHBT-vervolging wereldwijd wordt in Schiedam op maandag 9 maart a.s. door D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra een gedenktegel onthuld en reikt COC-voorzitter Tanja Ineke de eerste Jillis Bruggeman Penning uit aan Amnesty International.

In Nederland anno 2015 kunnen we ons bijna niet meer voorstellen dat mensen in ons land vervolgd, laat staan ter dood veroordeeld worden vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit, maar in delen van de wereld is dit onvoorstelbare leed helaas nog bittere realiteit. Nog steeds zijn er rechtbanken die mensen veroordelen omdat ze lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender (LHBT) zijn. In meer dan 80 landen zijn homoseksuele handelingen nog altijd strafbaar – in zeven landen staat daar zelfs de doodstraf als maximumstraf op.

In Nederland kennen we geen strafrechtelijke vervolging meer wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Van LHBT-discriminatie zien we helaas nog wel steeds erg lelijke voorbeelden. Daarbij vallen ook slachtoffers van lichamelijk geweld. Dat is onaanvaardbaar.

De homoambassadeurs in Schiedam vragen middels de geschiedenis van Jillis Bruggeman aandacht voor iedereen die gediscrimineerd en vervolgd wordt of zelfs in levensgevaar verkeert wegens zijn of haar seksuele of genderidentiteit.

Jillis Bruggeman Penning kleinSamen met de gemeente Schiedam hebben ze daartoe het initiatief genomen voor een gedenkteken voor Jillis Bruggeman en een Jillis Bruggeman Penning.

Het gedenkteken bestaat uit een tegel met inscriptie en komt op de plek op de Grote Markt in Schiedam waar de galg van Jillis Bruggeman stond. De naar hem genoemde penning zal Schiedam elk jaar uitreiken aan een organisatie of een persoon die zich sterk heeft gemaakt voor emancipatie en gelijke rechten van LHBT’s. De penning zal deze eerste keer door COC-voorzitter Tanja Ineke uitgereikt worden aan Amnesty International.

JILLIS BRUGGEMAN – onthulling gedenkteken en uitreiking penning

Datum: maandag 9 maart 2015

  • 10.30 uur: aanvang
  • 11.00 uur: inhoudelijke bijdragen van wethouder Mario Stam en historicus Han van der Horst, COC-voorzitter Tanja Ineke, Amnesty-directeur Edurard Nazarski en Theo van der Heijden namens de Schiedamse homoambassadeurs
  • 12.00 uur: onthulling gedenkteken door D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra

Locatie: Raadszaal van het Oude Stadhuis, Grote Markt 1A te Schiedam

[Bron: Gemeente Schiedam – Foto: archiefstuk van het Gemeentearchief Schiedam]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , ,