Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Schorerlezing 2017 over ‘moderne uitsluiting’

4 januari 2017 -

Op dinsdag 10 januari 2017 vindt de jaarlijkse Schorerlezing plaats. Dit jaar geven sociaalwetenschapper Laurens Buijs (UvA) en Movisie-onderzoeker Hanneke Felten samen de lezing over hoe we ‘moderne uitsluiting’ kunnen bestrijden.

Er zijn in Nederland nog wel een paar echte homo/transfoben, maar meestal hebben we te maken met schijntolerantie: men zegt met seksuele gerichtheid of genderidentiteit geen moeite mee te hebben, maar het moet niet te dichtbij komen. Praten over seksuele en genderdiversiteit stuit op structurele desinteresse. En organisaties zeggen dat het bij hen niet speelt, dat er geen vraag is, dat het niet (nooit) urgent is, en dat als ze het wel aan de orde zouden stellen, het teveel problemen zou veroorzaken. Dat noemen we ‘moderne homo/transfobie’. Hoe gaan we daarmee om? Daar gaat de Schorerlezing van dit jaar over.

Micro-uitsluiting

schorerlezing-2017-laurens-buijsLaurens Buijs betoogt dat Nederlanders een positief beeld hebben over de stand van zaken rond de emancipatie van seksuele en genderdiversiteit. Velen denken dat die emancipatie zo ongeveer voltooid is. Maar recent onderzoek laat zien dat moderne uitsluiting aan de orde van de dag is. Op scholen heeft dat allerlei consequenties. Buijs gaat in op hoe naast de ‘ouderwetse’ vormen van discriminatie, micro-uitsluiting plaatsvindt door uiteenlopende vormen van nieuwe normering, disciplinering en stigmatisering.

Wat werkt?

schorerlezing-2017-hanneke-feltenHanneke Felten gaat in op wat we kunnen doen aan zowel de moderne uitsluiting als aan de al langer bekende vormen van discriminatie en uitsluiting van LHBT’s. Hoewel Nederland actief is bij de bestrijding van de negativiteit ten aanzien van homoseksuelen – en soms ook al ten aanzien van transgenders en biseksuelen – is weinig bekend of onze methoden om homo- en transfobie te bestrijden werken of niet. Sommige methoden lijken zelfs contraproductief te kunnen werken. Felten legt tijdens de Schorerlezing uit wat we inmiddels wel en niet weten over wat werkt en waarom we juist nu kwaliteitseisen moeten gaan stellen aan de LHBT-emancipatie.

SCHORERLEZING 2017 door Laurens Buijs en Hanneke Felten

Datum: dinsdag 10 januari 2017 – aanvang: 15.30 uur
Locatie: Hogeschool Leiden – Zernikedreef 11 te Leiden

Entree is gratis – maar aanmelden is wel nodig en kan HIER.

Deze lezing wordt georganiseerd door EduDivers en Schorer en is een voortzetting van de Riek Stienstralezing. Jacob Schorer  was in 1912 de oprichter van de eerste Nederlandse homo-emancipatieorganisatie, het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK), waarmee hij tot 1940 streed tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, die met name tot uiting kwam in artikel 248-bis van het Wetboek van Strafrecht. Het COC geldt als de erfopvolger van het NWHK en stond in 1967 aan de basis van de oprichting van de Schorerstichting, ’s werelds eerste consultatiebureau voor LHBT-gezondheidszorg. Riek Stienstra was jarenlang directeur van deze stichting.

[Bron: EduDivers]

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , ,