Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Steun aan LHBT-jongeren kan beter

10 oktober 2012 -

Zelfmoordpogingen komen onder lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren (LHBT-jongeren) veel meer voor dan onder andere jongeren. Op 10 oktober presenteren MOVISIE en COC Nederland daarom een nieuwe website, iedereenisanders.nl. Op deze website krijgen LHBT-jongeren tips over hoe zij beter in hun vel kunnen komen te zitten bijvoorbeeld door ontmoetingen met andere LHBT-jongeren. Ook steun vanuit ouders, hulpverleners en andere vertrouwenspersonen is belangrijk bij het voorkomen van suïcidaal gedrag. “Het wordt tijd dat volwassenen hun verantwoordelijkheid gaan nemen bij de preventie van zelfmoord onder LHBT-jongeren”, aldus MOVISIE en COC.

Onder lesbische, homo- en bi-jongeren is het aantal zelfmoordpogingen vijf keer hoger dan onder hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Ook onder transgender jongeren lijkt suïcide veel voor te komen. Waarom komt suïcidaal gedrag zo vaak voor onder deze groep? Hanneke Felten, onderzoeker bij MOVISIE: “Wat LHBT-jongeren voor hun kiezen krijgen is niet mis: het gevoel anders te zijn, piekeren over wie je het wel kan vertellen en wie niet, angst voor uitsluiting maar ook discriminatie, pesten en geweld. Veel LHBT-jongeren lopen hier lange tijd in hun eentje mee rond. Opmerkelijk vaak blijken de volwassenen om hen heen het niet in de gaten te hebben. Terwijl dit voor pubers erg zware problemen zijn, te zwaar om helemaal alleen mee te dealen”. Projectleider Judith Schuyf: vult aan “Bij de huisarts, mentor of schoolmaatschappelijk werker durven veel van deze jongeren niet aan te kloppen. Ze weten niet of deze professionals hun seksuele voorkeur of genderidentiteit accepteren. Ook zijn jongeren vaak bang dat hun geheim wordt doorverteld”.

Mini-symposium
MOVISIE en COC Nederland willen suïcidaal gedrag onder LHBT-jongeren aanpakken. Het onderwerp staat centraal tijdens een minisymposium in Utrecht op 10 oktober 2012. Experts op het gebied van suïcidaal gedrag, jeugdgezondheid en LHBT-jongeren geven adviezen: Prof. Dr. Theo Dorelijers, Dr. Erik Jan de Wilde, Marianne Steijnis, Drs. Thomas Wormgoor en Isjed Hussain. Bekende rolmodellen gaan met jongeren in gesprek. Hiervoor hebben hun medewerking toegezegd: tv-presentator Mirella van Markus, presentator en programmamaker Sipke Jan Bousema, zangeres Raffaëla Paton, cabaretier Wart Kamps, schrijfster Véronique Renard en voormalig profvoetballer Wensley Garden. Zij zullen op dit symposium gezamenlijk de website iedereenisanders.nl lanceren.

Iedereen is anders
Met de nieuwe website, iedereenisanders,nl, willen MOVISIE en COC Nederland jongeren ondersteunen bij het vinden van gezonde manieren om met stress en spanning om te gaan. De website is in nauwe samenwerking met LHBT-jongeren ontwikkeld en biedt allerlei tips over alles wat een LHBT-jongere moet weten om goed in zijn vel te zitten: hoe ga je om met twijfels? Wat doe je als je gepest wordt? Waar ontmoet je andere jongeren? En waar kun je professionele hulp vinden? Felten: “Maar jongeren kunnen dit niet alleen. Ook ouders en professionals zijn nodig. Zo wordt door volwassen nog wel eens gezegd dat ‘homo’s zich niet allemaal apart moeten organiseren’. Het ontmoeten van andere LHBT jongeren blijkt echter juist cruciaal in het voorkomen van suïcide te zijn. Volwassenen zouden daarom vanuit het oogpunt van suïcidepreventie LHBT jongeren moeten stimuleren om andere jongeren zoals zij te ontmoeten in plaats van dit te ontmoedigen.” Bekijk hier de trailer: Trailer: iedereen is anders

‘Ik wou dat ik dood was’
MOVISIE presenteert op 10 oktober ook de nieuwe publicatie ‘Ik wou dat ik dood was. 10 vragen over suïcidepreventie onder lesbische, homo-, bi- en transgender jongeren’. Deze handreiking helpt professionals om suïcidaal gedrag onder LHBT-jongeren te voorkomen. Deze publicatie is te downloaden en te bestellen via www.movisie.nl/publicaties.

Symposium, website en publicatie zijn tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

zp8497586rq
zp8497586rq
Categorie:
Algemeen, Jong & school
Tags:
, , , ,