Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Stichting PANN viert 45-jarig jubileum

9 april 2014 -

Op dinsdag 15 april viert de Utrechtse Stichting PANN, het bekendste roze ‘exportproduct van Utrecht,  haar 45-jarig jubileum. Dit wordt gevierd met een verjaardagsreceptie voor alle vrijwilligers van de stichting, oud-bestuurders en relaties, waaronder wethouder Victor Everhardt. Op deze feestelijke dag gaat ook de nieuwe website van PANN de lucht in en start de kaartverkoop voor PANNDORA, het grootste indoor gayfeest van het jaar, van start.

PANN was in 2013 de drijvende kracht achter de landelijke Roze Zaterdag in Utrecht en organiseert jaarlijks talrijke evenementen ter bevordering van de LHBT-emancipatie.

Stichting PANN

Stichting PANN is een Utrechtse LHBT-jongerenorganisatie met als doel een bijdrage te leveren aan de integratie en emancipatie in heel Nederland en Utrecht in het bijzonder. Dit doet PANN door het organiseren van zo’n 30 PANN-feesten voor  homo-, hetero- en biseksuele jongeren vanaf 16 jaar. De feesten zijn laagdrempelig en drukbezocht, waardoor individuele ontplooiing voor deze jongeren  en hun hetero-omgeving bevorderd wordt. Een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke kant van PANN is het PANN Fonds. Hieruit worden subsidies verstrekt aan initiatieven op het gebied van LHBT-emancipatie. Het fonds wordt gevuld met inkomsten vanuit de feesten.

“Ik vind het ontzettend gaaf dat we na een zeer geslaagd Roze Zaterdag-jaar nu met PANN weer een prachtig jubileum kunnen vieren. Elke dag zetten vele vrijwilligers zich keihard in voor alle mooie zaken die we organiseren, en dat al 45 jaar! We gaan een mooi jubileumjaar tegemoet”, aldus Simon Timmerman, voorzitter Stichting PANN.

PANNDORA

Op zaterdag 28 juni presenteert PANN een nieuw concept, PANNDORA, in de Utrechtse Central Studios. Van 22.30 tot 05.00 uur genieten ruim 3,5 duizend bezoekers van een nacht vol entertainment en spektakel. Hiermee is PANNDORA gelijk het grootste indoor gayfeest van het jaar. Op de verjaardag van PANN gaat de kaartverkoop voor PANNDORA van start. Er zijn dan een beperkt aantal earlybird-tickets verkrijgbaar. De line-up wordt op 17 mei a.s. bekend gemaakt.

Geschiedenis

PANN is in 1969 opgericht door zes studenten uit Utrecht die het zat waren dat er geen ruimte in hun stad was voor homojongeren. Destijds stelde artikel 248-bis uit het Wetboek van Strafrecht homoseksuele relaties tussen meerder- en minderjarigen strafbaar. Om die reden liet de Nederlandse Vereniging voor Integratie van Homoseksualiteit COC geen bezoekers jonger dan 21 jaar toe. De studenten besloten hier verandering in te brengen. Ondanks het wetsartikel zag de officier van Justitie geen bezwaar om de eerste dinsdagavondsociëteit voor homojongeren persoonlijk te openen. Daarmee werd het eerste PANN-evenement op 15 april 1969 een feit. Inmiddels is PANN uitgegroeid tot het bekendste roze ‘exportproduct’ van Utrecht.

[Br0n/Illustratie: Stichtng PANN]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , ,