Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam opgericht

15 maart 2012 -

Per 1 april 2012 start Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam met de ondersteuning en begeleiding van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender cliënten in Amsterdam en omgeving. Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam opgericht
Roze Buddyzorg Amsterdam zorgt op deze manier voor continuering van de buddyzorg nadat Schorer haar activiteiten voor deze doelgroep per 1 april beëindigt.

Per 1 januari 2012 stopte de subsidiering door de gemeente Amsterdam aan Schorer Buddyzorg. Hierdoor dreigen zo’n 150 lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) cliënten geen ondersteuning door evenzoveel buddy’s meer te ontvangen.

Van Schorer naar Roze Buddyzorg Amsterdam

Betrokken vrijwilligers van Schorer staken de koppen bij elkaar en besloten dat ‘hun’ cliënten niet de dupe hiervan mochten worden. Zij richtten Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam op.

Roze Buddyzorg Amsterdam zet de buddyzorg aan LHBT-cliënten in grote lijnen voort zoals bij Schorer. Buddy’s, contact- en groepsbegeleiders en trainers blijven zich geheel vrijwillig inzetten.

Anders dan bij Schorer wordt de coördinatie (als werving, selectie en matching van cliënten en buddy’s) ook op vrijwillige basis door ervaren contact- en groepsbegeleiders uitgevoerd. Ook is onkostenvergoeding niet meer mogelijk.

Roze Buddyzorg Amsterdam: voor, door en met LHBT

Nadat begin januari bekend werd dat Schorer haar activiteiten moest beëindigen, werd vooral tijd en energie gestoken in het oprichten van de stichting, het informeren van cliënten, buddy’s en andere relaties binnen en buiten Schorer en een zorgvuldige overdracht van de buddyzorg.

Door een donatie van een roze cliënt konden de noodzakelijk kosten hiervoor worden betaald. De stichting wil voorlopig niet aankloppen bij de gemeente of andere instanties voor financiering.

Nelly Duijndam, één van de oprichters en de voorzitter van Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam: ‘Wij willen onze tijd besteden aan de zorg voor LHBT’s en aan de begeleiding van de buddy’s. We gaan onze tijd nu niet verdoen met bureaucratische subsidieaanvragen. Bovendien is de kans klein dat de gemeente of de stadsdelen hier nu geld voor hebben’.

Het geld dat de stichting nodig heeft, hoopt ze deels uit de LHBT-gemeenschap te ontvangen en deels van bedrijven en organisaties die affiniteit hebben met de LHBT-doelgroep: Amsterdamse homomannen, lesbische vrouwen en biseksuelen in een sociaal isolement of met een ernstige ziekte of beperking.

Buddy’s van Roze Buddyzorg Amsterdam bieden deze en andere LHBT’s (bijvoorbeeld transgenders, mannen en vrouwen met een niet-Nederlandse achtergrond en mantelzorgers) ondersteuning, gezelschap en een luisterend oor. Roze Buddyzorg Amsterdam is er zo voor, door en met de Amsterdamse LHBT-gemeenschap.

Vanaf 1 april 2012

De Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam start 1 april a.s. met haar activiteiten en is te bereiken via info(@)rozebuddyzorg.nl, tel: 06-101 827 61 of RozeBuddyZorg.nl.

Categorie:
50+, Algemeen
Tags:
,