Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Te weinig ontmoetingsmogelijkheden voor jonge LHBT’s

21 augustus 2013 -

In een onderzoek onder 232 lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren (LHBT) geeft slechts 18% aan dat zij tevreden zijn met de mogelijkheden om jongeren ‘in hetzelfde schuitje’ te ontmoeten. Er zijn in ons land diverse en uiteenlopende ontmoetingsmogelijkheden voor LHBT-jongeren, maar er is behoefte aan meer; meer buiten de Randstad, meer reallifeontmoeting, meer zichtbaarheid en meer ondersteuning.

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat de helft van de homo-, lesbo- en bi-jongeren wel eens denkt aan zelfmoord. Elkaar ontmoeten zorgt ervoor dat jongeren leren om te gaan met negatieve reacties en beter in hun vel zitten, zodat de kans verkleind wordt dat zij het leven niet meer zien zitten. Onderzoeker Michelle Emmen van MOVISIE: “Uit onze interviews met jonge LHBT’s blijkt dat zij elkaar graag ontmoeten om hun ervaringen te delen. Zij zijn op zoek naar herkenning, vertrouwen en een luisterend oor. Dat in de steekproef maar 18% aangeeft tevreden te zijn met de mogelijkheden om andere LHBT-jongeren te ontmoeten, is dan ook een zorgelijke constatering.”

Buiten de Randstad is er nog weinig
66% van de LHBT-jongeren in de steekproef die zelf actief is bij een LHBT-jongereninitiatief, wil elkaar het liefst in de eigen regio ontmoeten. Uit een verkenning van het NJR uit 2012 blijkt echter dat er buiten de randstad weinig ontmoetingsmogelijkheden zijn. De respondenten geven dan ook aan dat er nog veel verbetering mogelijk is wat betreft de spreiding van LHBT-jongereninitiatieven in het land. Emmen: “Er moet nog veel gebeuren voordat er ook ontmoeting ontstaat op plekken waar je het minder verwacht, zoals op het Drentse platteland of in een Gronings dorp. LHBT-jongeren worden immers niet alleen in Amsterdam en Utrecht geboren.”

Reallife ontmoeting blijkt lastig
59% van de jongeren uit het onderzoek geeft aan elkaar graag online via fora of websites te ontmoeten. Zij noemen het laagdrempelig, anoniem en ideaal als je nog geen LHBT’s in je omgeving kent. Emmen: “Opvallend is dat reallifeontmoetingen ook in dit digitale tijdperk nog waardevol zijn voor jongeren. Een opmerking van een jongere zal me altijd bijblijven: ‘Ik ontmoet het liefst iemand gewoon op dezelfde manier zoals hetero’s dat doen. Persoonlijk kennismaken, maar helaas is dat niet zo makkelijk’.” De drempel om de overstap te maken van online contact naar ontmoeting in reallife lijkt voor LHBT-jongeren hoog en 54% geeft dan ook aan hier graag tips over te krijgen.

Zichtbaarheid van initiatieven kan beter
Jongeren die mee hebben gedaan aan het onderzoek geven aan dat LHBT-jongereninitiatieven in de regio meer kunnen werken aan naamsbekendheid en zichtbaarheid, zodat jonge lesbo’s, homo’s, bi’s en transgenders hier elkaar in ieder geval weten te vinden. 53% van de onderzochte jongeren die actief is binnen een LHBT-jongereninitiatief geeft aan hierbij behoefte te hebben aan PR-tips. Emmen: “Hier is een rol weggelegd voor coaching door bijvoorbeeld jongerenwerkers of jongeren die al ervaring hebben met het organiseren van ontmoetingen tussen LHBT-jongeren. Dan hoeft het wiel ook niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.”

On the Right Track ondersteuningspakket
24% van de respondenten is nog niet actief binnen een LHBT-jongerenorganisatie maar zou dit wel graag willen worden. Emmen: “Ook binnen ons onderzoek viel het op dat jonge LHBT’s zeer enthousiast en betrokken zijn. Echter, over hoe je een initiatief start en succesvol houdt, hebben de jongeren nog heel veel vragen.” Vandaar dat MOVISIE, COC Nederland, NJR, De Kringen en Expreszo met subsidie van het ministerie van OCW een ondersteuningspakket gaan maken. Samen met LHBT-jongeren en ondersteuners, zodat zijzelf gemakkelijker ontmoetingen kunnen gaan organiseren. Emmen: “We streven er naar dat de 18% die momenteel tevreden is over de ontmoetingsmogelijkheden op z’n minst 81% zal worden!”

Lees hier een samenvatting van het onderzoek: http://www.movisie.nl/publicaties/onderzoek-naar-ondersteuningsbehoeften-lhbt-jongereninitiatieven

Categorie:
Algemeen, homepage, Jong & school
Tags:
, , , , , , , , , , , , ,