Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vlag uithangen: 20 jaar opengesteld huwelijk voor paren van gelijk geslacht

23 maart 2021 -

COC Nederland, de Amsterdamse welzijnsstichting SOOZ (Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid) en Gaykrant roepen burgers, bedrijven, gemeenten en instellingen in Nederland op om op donderdag 1 april massaal de Regenboogvlag uit te hangen.

Op 1 april vieren we dat het precies op deze dag twintig jaar geleden is dat het burgerlijk huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht werd opengesteld. Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld dat het huwelijk voor paren van gelijk geslacht openstelde. Nederland schreef daarmee geschiedenis. Aan het openstellen ging een jarenlange strijd vooraf door de lhbti-gemeenschap en politici. Sindsdien hebben tal van andere landen het Nederlandse initiatief gevolgd.

Met de openstelling van het huwelijk werd Nederland koploper op het gebied van lhbti-emancipatie. Die toekenning van gelijke rechten aan lhbti in Nederland is nog lang niet voltooid. Lhbti in Nederland hebben nog regelmatig te maken met uitsluiting, geweld en discriminatie. Met een stapeling van anti-discriminatiegronden zijn de uitdagingen voor hen nog groter. Daarnaast is de openstelling van het huwelijk nog niet gerealiseerd in het hele Koninkrijk der Nederlanden.

COC Nederland, SOOZ en Gaykrant roepen op om op 1 april met het hijsen van de regenboogvlag deze mijlpaal feestelijk te vieren en blijvende aandacht te vragen voor een gelijkwaardige positie voor lhbti.

Marie Ricardo (directeur COC Nederland): “Het 20-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk valt samen met COC’s 75-jarig bestaan. De strijd voor gelijke rechten en een gelijkwaardige positie voor lhbti kent een lange adem. De openstelling van het huwelijk liet zien dat verandering en het omarmen van diversiteit mogelijk is. Daar kunnen we trots op zijn.” 

Jelle Houtsma-Grech (directeur welzijnsstichting SOOZ): “Met de openstelling van het huwelijk is een belangrijke stap gezet in het vanzelfsprekender maken van andere samenlevingsvormen in ons land. Die vanzelfsprekendheid laten zien in bedrijven en maatschappelijke buurtvoorzieningen is belangrijk in de verdere ‘normalisering’ van de diversiteit die ons land zo mooi maakt.”

Paul Hofman (adjunct-hoofdredacteur Gaykrant): “De openstelling vormde een grote impuls voor de acceptatie van LHBTIQ-ers. Echt een mijlpaal.”

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags: