Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verplichte voorlichting binnen handbereik

28 september 2012 -

Demissionair minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, Emancipatie) stuurde vandaag de regeling over verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit naar de Tweede Kamer. Voorlichting op elke Nederlandse school komt daarmee binnen handbereik.

‘We juichen het toe dat de minister haar belofte nakomt,’ reageert COC-directeur Koen van Dijk. Tijdens een spoeddebat kort vóór het zomerreces beloofde Van Bijsterveldt verplichte voorlichting voor het eind van 2012 in te voeren.

‘LHBT-jongeren hebben het vaak zwaar op school. Voor hen is deze regeling een overwinning,’ aldus Van Dijk.

Ongeveer tweederde van middelbare scholieren krijgt op school nooit voorlichting over homoseksualiteit. Volgens 81 procent van de homojongeren zou juist voorlichting bijd

ragen aan een betere positie voor homoseksuelen (gegevens van NJR, Sociaal en Cultureel Planbureau).

Het COC voerde jarenlang actie voor verplichte LHBT-voorlichting. Dat gebeurde onder meer met een grote publieksactie tijdens Amsterdam Gay Pride 2011 en een nationale internetpetitie die door duizenden Nederlanders werd getekend.

De verplichte voorlichtingsregeling is neergelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur. Anders dan bij hogere wetgeving, treedt een dergelijke regeling in principe in werking als een meerderheid in de Staten-Generaal daartegen binnen een periode van enkele weken geen bezwaar aantekent. Recent bleek bij de ondertekening van het Roze Stembusakkoord dat alleen CDA, ChristenUnie en SGP nog tegenstander van verplichte voorlichting zijn.

[Bron: COC NL]

zp8497586rq
Categorie:
Algemeen, Jong & school
Tags:
, , , , , , , ,