Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

VN – aidspreventiecampagne in Saoedi-Arabië

8 oktober 2005 -

Het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) start een hiv/aidspreventiecampagne in Saoedi-Arabië, waar homoseksualiteit en overspel nog altijd als misdaden beschouwd worden en het spreken over seks nog altijd een taboe is.

Mayssam Tamim, coordinator van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) zei afgelopen week te hopen dat het lesprogramma voor tieners dat in de Saoedische hoofdstad Riaad gegeven is de eerste van een serie van dit soort lessen op scholen in het hele land zal zijn.

Hiv-infecties zijn nog altijd laag in Saoedi-Arabië vergeleken bij veel andere landen. Deskundigen zijn echter van mening dat de religieus geïnspireerde terughoudendheid in het land om over seks buiten het huwelijk te spreken er toe zal leiden dat de verspreiding van het hiv-virus niet gestopt zal kunnen worden.

Er zijn geen officiële cijfers over het aantal hiv-besmettingen in Saoedi-Arabië. ‘We zijn de regio met het laagste aantal seropositieven , maar het aantal stijgt snel, want de laatste tijd worden veel nieuwe besmettingen gemeld’, zegt Tamim. ‘Het lage aantal seropositieven kan de inwoners van Saoedi-Arabië een verraderlijk gevoel van veiligheid geven met alle gevolgen van dien. We willen nu eenmaal graag aannemen dat mensen zich aan de religieuze geboden houden en geen verboden seksuele relaties hebben’, zegt ze: ‘Maar daarmee houden we onszelf ook voor de gek’.

De officiële cijfers van de Saoedische overheid laten zien dat er tot eind juni van dit jaar 989 mensen met aids bekend waren en 1.181 seropositieven geregistreerd staan. Deze cijfers zijn inclusief buitenlanders, die een derde van de Saoedische bevolking uitmaken en die snel en geruisloos het land uitgezet worden als ze seropositief blijken te zijn. Saoedische seropositieven en aidspatienten krijgen gratis antiretrovirale therapie en verdere medische verzorging.

Het lesprogramma dat afgelopen wek gegeven werd aan 25 tieners is er op gericht het gesprek over hiv en aids te bevorderen. De deelnemende jongeren kregen tijdens de les willekeurig een positief of negatief resultaat van een bloedtest uitgereikt. Daarmee werden ze gestimuleerd om vanuit een bepaalde eigen positie van gedachten te wisselen over discriminatie van seropositieven en aidspatiënten en het belang dit tegen te gaan. ‘Het lesprogramma gaat niet in op meer gevoelige onderwerpen, maar het geeft wel een aanzet voor de leerlingen om zich daarover vragen te stellen’, zegt Tamim.

Er zijn al lessen gepland op een aantal privéscholen om verder te experimenteren met het programma. Daarna zal overleg gevoerd worden met de Saoedische regering om te kijken of het lesprogramma ook gegeven kan worden op de staatsscholen. ‘We willen graag samenwerken met de Saoedische regering om te zien of dat mogelijk is’, zegt Tamim.

Maar zelfs dit bescheiden lesprogramma kan in de ogen van veel Saoedi’s al te ver gaan. ‘Er waren in deze klas al leerlingen die me vertelden dat ze absoluut niet aan hun ouders zouden kunnen vertellen waar het in de les over gegaan was’.

Officiële publicaties in het Saoedische Koninkrijk versterken bovendien het gevoel dat aids vooral een dreiging van buitenaf is. In een aidsvoorlichtingsfolder van het ministerie van Volksgezondheid die eerder dit jaar werd uitgegeven, wordt bijvoorbeeld een tweeslachtige boodschap gegeven. Er wordt gewaarschuwd tegen de gevaren van onveilig vrijen, maar tegelijkertijd wordt er ter geruststelling gemeld dat ‘onze gemeenschap immuun blijkt te zijn voor de gevaren van aids door de kracht van ons geloof en de waarden en normen die daaruit voortkomen’.

Verder worden ook met regelmaat rapporten en studies gepubliceerd waaruit blijkt dat veel meer buitenlanders hiv-besmettingen oplopen dan de inheemse bevolking. Wat daar echter niet bij verteld wordt, is dat het aantal hiv-besmettingen onder de eigen bevolking niet werkelijk bekend is en dat buitenlanders veel vaker gedwongen bloedtesten moeten ondergaan, waardoor die cijfers wel bekend zijn.

Inspecteurs van de Volksgezondheid geven in bedekte termen echter wel waarschuwingen af aan de Saoedische bevolking. Wat duidelijk nodig is, is een aidspreventiestrategie die aansluit bij de leer van de Islam en de waarden en normen van de Saoedische bevolking.

En daar is alle reden voor, want alle deskundigen weten dat het aantal hiv-besmettingen onder de vooral jonge Saoedische bevolking stijgt en dat er dus iets gedaan moet worden om een explosie van het aantal seropositieven en aidspatienten te voorkomen.

Categorie:
Algemeen, Internationaal
Tags:
, , , ,