Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Voorlichters COC Twente-Achterhoek winnen RespectAward

10 oktober 2015 -

De Twentse RespectAward 2015 is toegekend aan de voorlichters van COC Twente-Achterhoek. De award is een initiatief van anti-discriminatiebureau Artikel 1 Overijssel en werd als onderdeel van de Enschedese Coming Out Week op donderdag 8 oktober door wethouder Patrick Welman uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Vestzaktheater in Enschede.

De RespectAward is aan de 35 voorlichters van COC Twente-Achterhoek toegekend voor hun inzet op schoeln. De voorlichters geven jaarlijks ongeveer 225 gastlessen over seksuele en genderdiversiteit aan scholieren in het voortgezet onderwijs en het mbo. Met deze lessen zetten ze elk jaar ruim 6.000 kinderen en jongeren aan het denken over dit onderwerp. De lessen geven letterlijk en figuurlijk een gezicht aan diversiteit.

Antek Olszanowski, directeur/bestuurder van Art. 1 Overijssel, roemde de voorbeeldrol die de vrijwilligers vervullen. De veelal jonge voorlichters gaan met groepen leerlingen in gesprek en vertellen daarbij ook over hun eigen leven en hun eigen gevoelens. Ze zijn daarmee een belangrijk rolmodel en ze kweken begrip en respect voor alle mensen die homo, lesbisch, bi of transgender zijn. Ook benadrukte Olszanowski de grote en stimulerende rol die het COC in het onderwijs speelt. Het COC geeft trainingen aan docenten, organiseert ouderavonden, geeft advies over diversiteitsbeleid en helpt individuele leerlingen. Hierdoor krijgt seksuele en genderdiversiteit een vaste plek op school, in het beleid én in de klas.

COC Twente-Achterhoek - RespectAward 2015 - award en oorkonde - 10 oktober 2015Volgens voorlichtingscoördinator Edwin Beskers is de RespectAward mede te danken aan de groeiende aandacht van scholen voor dit onderwerp: “Daar waar we een paar jaar geleden alleen gevraagd werden voor lessen, zien scholen steeds vaker dat er meer nodig is. We helpen ze met bijscholing van docenten, maar ook met eenvoudige tips. Als het in een wiskundeopgave over Thijs en Joost gaat in plaats van over Tamara en André, laat je toch even weer merken dat homoseksualiteit normaal is.”

Beskers is trots op de RespectAward: “Het is een mooie erkenning voor het werk dat we hebben geleverd de afgelopen jaren en een geweldige stimulans voor de groep.”

De RespectAward is een wisseltrofee die tweejaarlijks door Art. 1 Overijssel wordt toegekend aan een persoon of groep die zich bovenmatig heeft ingezet om respect tussen mensen te bevorderen.

Bestuur en medewerkers van COC Nederland feliciteren de voorlichters van COC Twente-Achterhoek van harte met deze welverdiende onderscheiding!

[Bron/Foto’s: COC Twente-Achterhoek]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , ,