Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vroom en Vrolijkavond in Grote Kerk Deventer

24 september 2015 -

Op donderdag 15 oktober wordt in de Grote of Lebuïnuskerk in Deventer een ‘Vroom en Vrolijkavond’ georganiseerd over geloof en seksuele en genderdiversiteit.

In het Christendom, Jodendom en de Islam is het onderwerp seksualiteit nog vaak een taboe. Heteroseksualiteit is voor velen nog steeds de norm. Maar wat als je binnen een van deze geloofsgemeenschappen lesbienne, homo-, biseksueel of transgender (LHBT) bent? Waar loop je dan tegen aan? Ben je in staat je geloof te behouden? En wat vraagt dit gegeven van een geloofsgemeenschap? Maakt het uit hoe de Bijbel of de Koran wordt gelezen? Zijn er officiële standpunten binnen de geloofsgemeenschappen over diversiteit in seksuele relaties en hoe luiden die? Hoe verhoud je je daartoe als gelovige?

Al deze onderwerpen komen aan bod tijdens de ‘Vroom en Vrolijkavond’ in de Grote of Lebuïnuskerk. Deze avond, die voor iedereen toegankelijk is, wordt georganiseerd door Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, de Protestantse Gemeente Deventer en COC Deventer.

Na een broodbuffet en de officiële opening door voormalig CDA-Tweede Kamerlid Mirjam Sterk heeft ieder de keuze mee te doen aan twee workshops. De avond wordt afgesloten met een forumgesprek.

Daaraan wordt deelgenomen door:

 • Bert Oude Engberink, voorzitter van de liberaal joodse gemeente Twente;
 • Wielie Elhorst, voorzitter Europees Forum Christelijke LHBT- groepen en predikant;
 • Dino Suhonic, namens de Stichting Maruf;
 • Arnold Filius, namens ContrariO, vereniging voor christelijke LHBT’s uit gereformeerde kerken;
 • Sigrid Coenradie, predikant;
 • Tineke Hoogenkamp, namens Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis;
 • Eduardo Hoogbruin, bestuurslid van het LKP en queer vieren en bezinnen in Hoorn /West Friesland;
 • Marc Brinkhuis, Rooms Katholiek diaken H. Lebuïnusparochie Deventer e.o.;
 • Heleen Worm, COC Deventer;
 • Saar Hoogendijk en Ingrid de Zwart, predikanten Lebuïnuskerk.

VROOM en VROLIJKAVOND

Datum: donderdag 15 oktober 2015 – tijdstip:

 • 18.00-22.00 uur (met broodbuffet)
 • 19.15-22.00 uur (zonder broodbuffet)

Locatie: Grote of Lebuïnuskerk – Grote Kerkhof 42 te Deventer

Aanmelding: vóór 12 oktober via [email protected] o.v.v. wel of geen broodbuffet.

Kosten: broodbuffet € 10,00, incl. koffie en thee. Koffie/thee per kop € 1,50

[Bron: Roze Golf – Foto Grote of Lebuïnuskerk Deventer: CC-Gouwenaar]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , ,