Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bi-denktank presenteert ideeën over seksuele diversiteit

2 februari 2018 -

Op woensdag 31 januari presenteerde de Onafhankelijke Bi-denktank haar conclusies over seksuele diversiteit vanuit biseksueel perspectief. De drukbezochte avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam had als titel ‘Meer Ruimte Voor Iedereen’. De Bi-denktank wordt ondersteund door COC Nederland.

De Bi-denktank werd opgericht door Barbara Oud, Emiel Maliepaard en Gerrit Jan Wielinga, na de Europese bi-conferentie EuroBiCon in 2016. Doel is om ideeën op een rij te zetten over seksuele diversiteit vanuit biseksueel perspectief. In de denktank zitten 10 personen met verschillende achtergronden: activisten, beleidsmakers, onderzoekers en anderen. Verbindende factor is een grote affiniteit met het thema biseksualiteit.

Gerrit Jan Wielinga: “Eigenlijk vinden alle leden van de denktank het belangrijk dat we als biseksuelen zelf in actie komen. Door positieve inzet kunnen bi’s zelf het verschil maken bij organisaties en initiatieven die zich inzetten voor seksuele diversiteit. We willen niet blijven hangen in de slachtofferrol, alsof het alleen de schuld van anderen is dat bi’s zo weinig zichtbaar zijn.”

Tijdens de avond in Pakhuis de Zwijger kwamen verschillende onderwerpen aan de orde waar mensen die zich thuis voelen onder de ‘bi-paraplu’ in hun dagelijkse leven mee te maken krijgen. Denk aan monoseksisme (de verwachting maar op 1 gender te vallen), stereotypen en de vaak lastige opgave om je eigen seksuele oriëntatie te benoemen. De Bi-denktank had een stuk of 20 benamingen van bi-identiteiten verzameld om de brede diversiteit te laten zien van mensen onder de bi-paraplu. Er werd gesproken over de vele redenen waarom het benoemen van hun eigen bi-identiteit voor de meeste bi’s niet relevant is of simpelweg te vermoeiend.

Ook presenteerde de Bi-denktank woensdagavond een overzicht van 70 jaar seksuele diversiteitsmodellen, te beginnen met de Schaal van Kinsey uit 1948, via het Klein Grid uit 1978 en The Genderbread Person uit 2005, eindigend bij Seksuele Configuraties van Van Anders uit 2013.

“Wat nog te vaak wordt vergeten in het debat rond seksuele diversiteit is dat we sinds genderdiversiteit op de agenda staat, echt een nieuwe manier nodig hebben om naar seksuele diversiteit te kijken. Binaire concepten als man/vrouw of homo/hetero zijn veel te simplistisch voor de complexe beleving van seksuele aantrekking die mensen ervaren. We hebben meer verdieping nodig, en meer ruimte voor het individu om zich volledig te ontplooien,” aldus denktanklid Gerrit Jan Wielinga.

De avond eindigde met het spel Beyond Binaries van de Amerikaanse bi-activiste Robyn Ochs, waarin geprobeerd wordt om zichtbaar te maken hoe complex, divers en vloeibaar menselijke seksualiteit kan zijn. Dit spel kan ingezet worden als workshop over seksuele diversiteit. Neem voor meer informatie over dit spel en over de activiteiten van de Bi-denktank contact op met Barbara Oud, bidenktank@gmail.com.

[Bron: COC NL – Foto Bi-denktank-bijeenkomst: Henri Blommers]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Biseksualiteit
Tags:
, , , , , ,