Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Movisie presenteert brochure biseksualiteit

1 juni 2015 -

Movisie heeft de brochure ‘Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord’ uitgebracht. Deze brochure – samengesteld in samenwerking van het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) – geeft antwoord op veel gestelde vragen rond biseksualiteit.

Zoals: wat is biseksualiteit en hoeveel biseksuelen zijn er eigenlijk? Verder blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat ongeveer een derde van de bijna twee miljoen Nederlandse biseksuelen in de kast zit. Ter vergelijking: onder lesbiennes en homo’s is dat aandeel met zo’n twee procent veel lager.

Biseksuelen krijgen te maken met specifieke problemen. Zo wordt hun seksuele voorkeur vaak niet serieus genomen – ook niet door lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, maar vaak juist wel door transgenders. Ze ervaren bovendien relatief veel problemen op het werk, voelen zich minder geaccepteerd dan lesbiennes en homo’s en er zijn weinig biseksuele rolmodellen.

In de brochure geeft bijvoorbeeld concrete tips over wat gemeenten kunnen doen om meer bi-inclusief te zijn. Daarnaast staan in brochure handvatten aan professionals en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties zoals hulpverleners, leden van sociale wijkteams, sociaal werkers, onderwijzend personeel en actieve burgers in WMO-raden, platforms en belangenorganisaties.

Voor het downloaden van de Movisie-brochure – zie: Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord.

[Bron: Movisie]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Biseksualiteit
Tags:
, ,