Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bob Angelo Penning & Oorkonde

De Bob Angelo Penning is in 1991 door het COC ingesteld. Enerzijds als postume hommage aan COC-oprichter Niek Engelschman (1913-1988) en anderzijds om jaarlijks personen, groepen of organisaties te eren die zich op bijzondere wijze op nationaal of internationaal niveau verdienstelijk hebben gemaakt voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Daarnaast wordt vanaf 1998 op gezette tijden een Bob Angelo Oorkonde uitgereikt aan personen en/of organisaties die een bijzondere prestatie geleverd hebben ter bevordering van de LHBT-emancipatie.

Bob Angelo was de schuilnaam van Niek Engelschman (1913-1988) – oprichter en eerste voorzitter van het COC. In 1940 richtte hij met enkele vrienden het blad Levensrecht op. Al na één nummer moest gestopt worden met het maken van het blad, want dat nummer kwam begin mei 1940 uit vlak voor de Duitse inval in Nederland.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen Engelschman en zijn vrienden weer bijeen en begon het blad weer te verschijnen. In december 1946 leidde dat tot de oprichting van de Shakespeare Club, de eerste naam van de organsatie die zich vanaf 1948 COC noemt.

Laureaten

2019
KEVIN JENNINGS ontvangt de Bob Angelo Penning voor zijn geweldige bijdrage aan de verbetering van de positie van LHBTI-jongeren op scholen wereldwijd. Mede dankzij het door hem opgerichte Gay and Lesbian School Education Network (GLSEN), kwamen er Gender & Sexuality Alliances (GSA) op duizenden scholen over de hele wereld – ook ons land.

Hans Verhoeven, COC-voorzitter Astrid Oosenbrug en Kevin Jennings – Geert van Tol Fotografie

HANS VERHOEVEN organiseerde en initieerde de afgelopen vier decennia een indrukwekkende reeks LHBTI-evenementen, initiatieven en demonstraties en krijgt de Bob Angelo Penning, omdat hij daarmee een drijvende kracht voor de Nederlandse LHBTI-beweging is.

2018
Stichting HOMOMONUMENT AMSTERDAM
, ontvang de Bob Angelo Penning ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan. Het Homomonument is ‘heilige grond’ voor de LHBTI-emancipatie in Nederland. Dankzij de stichting ontwikkelde het zich sinds de oprichting in 1987 tot een levend monument: dé plek voor LHBTI’s om te herdenken, te protesteren, te feesten en onze vrijheid te vieren. Het Homomonument was het eerste in zijn soort in de wereld.

Homomonument-initiatiefnemer Bob van Schijndel, bestuursvoorzitter Daan Smeelen, COC-voorzitter Tanja Ineke en Karin Blankenstein.

KARIN BLANKENSTEIN, ontvangt de Bob Angelo Penning voor haar jarenlange gepassioneerde inzet voor LHBTI-acceptatie in het voetbal en andere sporten. Een wereld waar ‘uit de kast komen’ voor LHBTI’s nog lang niet altijd van vanzelfsprekend is. Met haar John Blankenstein Foundation nam Karin tal van initiatieven: van kleedkamergesprekken en regenboogaanvoerdersbanden tot een breed plan voor LHBTI-acceptatie in het voetbal met de KNVB.

2017
ANDRÉ van DUIN
, ontvang de Bob Angelo Penning voor de vanzelfsprekende wijze waarop hij als zeer bekende Nederlander al bijna een halve eeuw bijdraagt aan de acceptatie van homoseksualiteit. Het COC roemt de wijze waarop Van Duin vanaf het begin van zijn carrière in de jaren zeventig open was over zijn homoseksualiteit, een tijd waarin dat nog verre van vanzelfsprekend was. Het maakt hem volgens het COC tot een vooraanstaand rolmodel, in het bijzonder voor generatiegenoten die worstelden met hun seksuele oriëntatie.

André van Duin, Miriam van der Have en COC-voorzitter Tanja Ineke (Geert van Tol Fotografie).

MIRIAM van der HAVE, ontvangt de Bob Angelo Penning voor haar voorbeeldige inzet voor de emancipatie van intersekse personen in Nederland en de wereld. Het COC prijst Van der Have voor het feit dat ‘intersekse’ mede dankzij haar in korte tijd nationaal en internationaal een begrip werd. Dat leidde tot media aandacht, onderzoek en het eerste overheidsbeleid. Zo dienden D66, PvdA en GroenLinks onlangs een initiatiefwetsvoorstel in dat beoogt om intersekse personen tegen discriminatie te beschermen. Van der Have’s inzet droeg ertoe bij dat intersekse op de agenda kwam van de Europese Unie, de Raad van Europa en de VN. Van der Have is drijvende kracht achter de Nederlandse en Europese belangenorganisaties voor intersekse personen,  Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) en Organisation Intersex International Europe (OII Europe).

2016
AMSTERDAM GAY PRIDE
, een evenement dat met een half miljoen bezoekers en ruim een miljoen tv- en internetkijkers een unieke bijdrage levert aan de zichtbaarheid van LHBT’s – want zonder zichtbaarheid geen acceptatie – en ook bijdraagt aan de inhoudelijk discussie over LHBT-acceptatie, met bijvoorbeeld de spraakmakende Turkse- en Marokkaanse Boot, het Christelijke Heilig Bootje en de Koninkrijksboot van Caribisch Nederland. Ook biedt de organisatie ruimte aan politieke boodschappen. Aanleiding voor de bekroning is de organisatie van EuroPride komende zomer én het 20-jarig bestaan. De Amsterdam Gay Pride is in die periode uitgegroeid tot een festival dat de diversiteit van de LHBT-gemeenschap tot uitdrukking brengt met sport, kunst en cultuur, roze kerkdiensten, manifestaties in diverse Amsterdamse stadsdelen en Lesbian-, Senior- en Trans Pride.

Amsterdam Gay Pride (Lucien Spee & Irene Hemelaar) en Leo Schenk met COC-voorzitter Tanja Ineke (Geert van Tol Fotografie)

LEO SCHENK, ontvangt de Bob Angelo Penning voor zijn voorbeeldige inzet voor homomannen en anderen met hiv. Met ongekende energie en een reeks aan initiatieven zet Schenk zich al 25 jaar in tégen stigma en vóór (zelf)acceptatie. Daarmee heeft hij veel mensen geraakt en levens ten goede veranderd. Schenk was in 2006 initiatiefnemer van Poz & Proud, een groep voor homomannen die open zijn over hun hiv-status. Ook is hij initiatiefnemer en hoofdredacteur van Hello Gorgeous, een glossy over positief leven met hiv en campagneleider van Hiv uit de kast, de publiekscampagne die momenteel op tal van plekken te zien is en hiv zichtbaar maakt door mensen die er open over zijn.

Bob Angelo Oorkonde wordt op 12 april 2016 toegekend aan:

COC-directeur Koen van Dijk en Martin Oortwijn.

– Martin Oortwijn – vanwege zijn voorbeeldige staat van dienst als het gaat om het vergroten van het welzijn van LHBT-asielzoekers. Oortwijn was vijf jaar coördinator van het Cocktail-maatjesproject van COC Midden-Nederland voor LHBT-nieuwkomers, dat mede door zijn inzet navolging heeft gekregen bij andere COC-verenigingen.

2015
SPANGAS
, de makers en cast van deze NCRV-jeugdtelevisieserie hebben een hele generatie jongeren  opgevoed met respect voor LHBT’s. De serie, die zich afspeelt op een middelbare school, bereikt dagelijks honderdduizenden jongeren en besteedt sinds het begin uitgebreid, respectvol en op vanzelfsprekende wijze aandacht aan LHBT’s. In de eerste seizoenen volgde SpangaS de coming-out en relaties van de homoseksuele leerling Flip. De afgelopen jaren speelt de lesbische Charley een belangrijke rol. Onlangs zoende ze voor het eerst met een meisje. Flip en Charley zijn rolmodellen voor een generatie jongeren.

JUDITH SCHUYF, ontvangt de Bob Angelo Penning voor haar bijna levenslange inzet voor LHBT-emancipatie, waarmee ze behoort tot de absolute voorhoede van de Nederlandse LHBT-beweging. Met wetenschappelijk onderzoek, concrete initiatieven en als adviseur van de Nederlandse regering en lokale overheden heeft Schuyf de afgelopen decennia wezenlijk bijgedragen aan de verbetering van de positie van LHBT’s.

2014
CARRY SLEE
, schrijfster van jeugdliteratuur, die in haar populaire boeken seksuele diversiteit en genderidenteit onnadrukkelijk en op volstrekt vanzelfsprekende wijze verwerkt en daarmee op bijzondere wijze bijdraagt aan de emancipatie van LHBT’s in Nederland.

THOMAS HAMMARBERG, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa (2006-2012), die een hoge prioriteit gaf aan de rechten van LHBT’s. Dat resulteerde in het grootste onderzoek ooit naar discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit in Europa en het eerste rapport over mensenrechten van transgenders in Europa.

COC-voorzitter Tanja Ineke en Wielie Elhorst (Lieneke Fotografie)

WIELIE ELHORST, voorzitter van het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP). Hij leverde tijdens zijn bestuurslidmaatschap (vanaf 2001) en later voorzitterschap  (2006-2014) een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de positie van christelijke LHBT’s in Nederland, waardoor er tegenwoordig ook in orthodox-christelijke kring meer met LHBT’s wordt gesproken, in plaats van over hen. Hij was aanjager van talrijke vernieuwende activiteiten, zoals ’s werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen, het Heilig Bootje bij de Canal Parade, het samenwerkingsverband van christelijke LHBT-organisaties LCC Plus en de Gay Pride-kerkdiensten en betrokken bij de totstandkoming van diverse boeken over seksuele gerichtheid, genderidentiteit en geloof, zoals Coming Out Churches en Uniform uit de kast – over homoseksualiteit in het Leger des Heils.

2013
MUHSIN HENDRICKS
, ontvangt deze prijs bovenal omdat hij LHBT-moslims de kracht geeft om te zijn wie ze zijn: moslim én LHBT. Deze ‘roze imam’ heeft een bijzonder waardevolle bijdrage geleverd aan het debat over seksuele voorkeur, genderidentiteit en Islam in Nederland, Zuid Afrika en de wereld.

Carolien van de Lagemaat, Simon Hughes, Muhsin Hendricks, Thomas Wormgoor en COC-voorzitter Tanja Ineke (Geert van Tol Fotografie).

TRANSGENDERBEWEGING NEDERLAND, een beweging die de afgelopen jaren veel concrete resultaten geboekt heeft voor transgenders en dat is het resultaat van  jarenlange inzet, op basis van een politieke agenda, met draagvlak, zichtbaarheid en onderlinge zorg en contact. Dat is onmisbaar voor gelijkberechtiging en sociale acceptatie. De penning wordt uitgereikt aan drie voorvechters die zich bijzonder voor deze beweging inzetten: CAROLIEN van de LAGEMAAT, SIMON HUGHES en THOMAS WORMGOOR.

2012 
BORIS DITTRICH, leverde als een van de eerste openlijk homoseksuele parlementsleden een cruciale bijdrage aan de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht, leverde belangrijke bouwstenen voor het huidige Nederlandse LHBT-beleid en strijdt nu als directeur seksuele minderheden bij Human Rights Watch (HRW) wereldwijd voor de rechten van LHBT’s die onderdrukt en vervolgd worden.

Boris Dittrich, COC-voorzitter Vera Bergkamp en Maria van Oosten.

MARIA van OOSTEN, zette als oprichter van ZijAanZij niet alleen een prachtige glossy neer, maar vooral ook een niet meer weg te denken platform waar lesbische en biseksuele vrouwen herkenning, erkenning en rolmodellen vinden, leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland.

Bob Angelo Oorkonde wordt toegekend aan:

Björn van Roozendaal met COC-voorzitter Vera Bergkamp.

– Björn van Roozendaal – bij zijn afscheid als internationaal medewerker van COC Nederland – vanwege zijn verdienste als bestuurslid van het IGLYO, vanwege zijn inzet bij het verwerven van de consultatieve status van het COC bij de Verenigde Naties en het mede helpen opbouwen van een globaal LHBT-netwerk voor het op de agenda geplaatst krijgen van LHBT-rechten bij de Europese Unie, Raad van Europa en de Verenigde Naties.

2011
ERWIN OLAF, omdat hij als geen ander de maatschappelijke verontwaardiging over LHBT-vijdandig geweld en –discriminatie onder woorden weet te brengen, daarmee mensen activeert én ook zelf tot actie overgaat. Verder neemt hij het ook in zijn werk als kunstenaar onvermoeibaar op voor LHBT’s.

ROZE in BLAUW, dat als vrijwilligersnetwerk van ‘roze’ agenten in Amsterdam de drempel voor het doen van aangiften wist te verlagen – door het instellen van een speciaal direct bereikbaar telefoonnummer én door actief ‘de straat’ op te gaan. Maakte de politie alert op anti-LHBT-geweld, versterkte de positie van ‘roze’ agenten en vormt een inspiratiebron voor soortgelijke initiatieven elders in Nederland.

2010
ARIE BOOMSMA, vanwege zijn werk en opstelling als programmamaker bij de Evangelische Omroep (EO) waarmee hij als geen ander het publieke debat over homoseksualiteit in orthodox-christelijke kring heeft opgeroepen en is uitgegroeid tot een rolmodel voor jongeren in die kring om een meer open houding tegenover homoseksualiteit aan te nemen.

COC-voorzitter Wouter Neerings en Arie Boomsma

REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP, vanwege het besluit in 1986 als eerste kerkgenootschap wereldwijd om de zegenbede voor homo/lesbische relaties toe te staan en daarmee alle levensverbintenissen gelijk te behandelen. Deze stap is tekenend voor de openheid en tolerantie van dit kerkgenootschap en betekende een doorbraak in het christelijk denken over homoseksualiteit en relaties en dat heeft invloed gehad op het denken daarover onder christelijke holebi’s én onder de overige christelijke kerkgenootschappen in ons land. De prijs werd toegekend ter gelegenheid van de viering van het 400-jarig bestaan van het kerkgenootschap.

2009
Stichting PANN, voor veertig jaar inzet t.b.v. de persoonlijke emancipatie en maatschappelijke betrokkenheid van holebi-jongeren in Utrecht en ver daarbuiten.

2008 
Bob Angelo Oorkonde met gouden griffel, uitgereikt door minister Ronald Plasterk, wordt toegekend aan:
DANNY HOEKZEMA, dé frontliner van 16-min-holebi-jongeren, nam het initiatief voor Danny’s Parade, de boot voor 16minners tijdens de Canal Parade, en tot de oprichting van Joug&Out- ontmoetingsbijeenkomsten en -website.

Bob Angelo Oorkonde wordt toegekend aan:
– Mustafa Ayranci – voorzitter van de Turkse Arbeidersbeweging HTIB, ‘onbezoldigd ambassadeur voor homo-mensenrechten’ die in de Nederlands Turkse gemeenschap van binnenuit heeft bijgedrage aan het bespreekbaar maken van homoseksualiteit.

2007 
JOKE SWIEBEL, Euro-parlementariër – voor haar baanbrekende werk in het internationaal op de agenda zetten van gelijke rechten van holebi’s en vrouwen.

Joke Swiebel en COC-voorzitter Frank van Dalen.

Bob Angelo Oorkonde wordt toegekend aan:
– Saddie Choua – Belgische documentairemaakster – voor het maken van de documentaire ‘Mijn zus Zahra’ over homoseksualiteit in Marokkaanse kring.

2006 
HENK KROL, oprichter en hoofdredacteur van de Gaykrant – voor zijn rol bij de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Bob Angelo Oorkondes worden toegekend aan:
– Eduard Boer – vanwege zijn studie over homo-asielzoekers waarmee hij dit onderwerp op de maatschappelijke agenda wist te zetten.
– Janneke van der Brugh en Merel van Ginkel – vanwege de oprichting van Jong uit de Kast, waarmee zij de aandacht vestigden op de positie van 16min-holebi-jongeren.

2003 
JOHN BLANKENSTEIN, openlijk homoseksueel scheidsrechter – doorbrak het taboe op homoseksualiteit in een macho-sport bij uitstek.

Bob Angelo Oorkondes worden toegekend aan:
– Jan-Willem Wabeke, juridisch adviseur bij de Stichting Vrienden van de Gaykrant en daarmee belangrijk in de lobby die geleid heeft tot de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor partners van gelijk geslacht.
– Marijke Burger, oprichtster van Café Anders, eerste soos voor lichtverstandelijk gehandicapte holebi´s.

1998 
ROB TIELMAN, oprichter Homostudies Utrecht – voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van homostudies.

Ter gelegenheid van de GAY GAMES 1998 te Amsterdam worden de eerste Bob Angelo Oorkondes uitgereikt aan:
– Marianne van Staa & Tom Bijlmer – voor alle vrijwilligers;
– loco-burgemeester Harry Groen – voor bestuur en bewoners van de stad Amsterdam.

1997
MARJAN SAX, oprichtster van Mama Cash, een fonds voor kleinschalige vrouwenprojecten dat daarmee lesbische vrouwen en hun organisaties in binnen- en buitenland een belangrijke impuls gegeven heeft.

1996
HANS van MANEN, choreograaf en fotograaf – voor de wijze waarop hij in zijn balletten en fotografie gestalte heeft gegeven aan beelden van mannen en vrouwen, menselijke relaties en seksualiteit, die in menig opzicht bevrijdend en taboedoorbrekend mogen heten en waarin ‘gespeeld’ wordt met genderrollen.

1995
PAUL de LEEUW, tv-presentator – brutaal openlijk homoseksueel en daarmee taboedoorbrekend.
SAD-Schorerstichting – voor het baanbrekende werk van deze organisatie (nu: Schorer) op het gebied van holebi-specifieke gezondheidszorg en hivpreventie.

1994 
PATER JAN van KILSDONK, als pastor van de Amsterdamse Studentenkerk een vroege voorvechter voor een open en begripvolle houding in de pastorale zorg voor homoseksuelen.

1993 
ANDREAS BURNIER, openlijk lesbisch auteur van o.a. ‘Het Jongensuur’ en ‘Een tevreden lach’ – vroeg rolmodel met een status vergelijkbaar met Gerard Reve en Anna Blaman.

1992
RELUS ter BEEK, minster van Defensie.
RENÉ HOLTEL, overste & voorzitter van de Werkgroep Homoseksualiteit en Krijgsmacht.
Beide voor hun bijdrage aan het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in de krijgsmacht.

1991 
BENNO PREMSELA, oud-voorzitter van het COC.
DEREK JARMAN, regisseur, o.a. van Caravaggio en Edward II.
ULRIKE OTTINGER, regisseur – net als Jarman voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van een homo/lesbische cinematografie.