Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

“Het samenbrengen van mensen geeft je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Mensen kunnen  samen de wereld veranderen.” – Bob Angelo

 

Het Bob Angelo Fonds is bedoeld

 • voor kleinschalige initiatieven
 • die voor en door de doelgroep zijn opgezet
 • die gericht zijn op ontmoeten, samenkomen, motiveren, empoweren en/of sociale acceptatie
 • met activiteiten die concreet en realiseerbaar zijn.

Voorbeelden zijn:

 • een ontmoetingsavond voor roze asielzoekers,
 • een toneelstuk met aansluitend een debat voor roze ouderen,
 • een feestavond voor lesbische vrouwen op Aruba of
 • een workshop voor LHBTI jongeren.

Essentieel is dat het initiatief voor en door de betrokken doelgroep is (oudere, allochtone, gehandicapte LHBT-ers). Tevens is het van belang dat tijdens de activiteit de bezoekers actief met elkaar in contact gaan komen. Een event waar de bezoekers niet met elkaar hoeven te communiceren (bijv. een filmavond of theaterstuk) komt daarom niet in aanmerking voor een bijdragen.

Financiën

De bijdrage van het Bob Angelo Fonds is maximaal 1.000,-. Echter, het aangevraagde bedrag moet een substantieel aandeel zijn van het budget. Met voorkeur komt het totaal benodigde budget uit het Bob Angelo Fonds.

Indienen van een aanvraag bij het Bob Angelo Fonds

Om een aanvraag zo snel mogelijk te behandelen en binnen 3 weken uitsluitsel te geven is van het belang dat het voorstel aan de volgende criteria voldoet:

 • een projectplan met daarin o.a:
  • korte beschrijving van de organisatie
  • uitleg hoe de activiteit aansluit en bijdraagt aan de doelstellingen van het Fonds
  •  aantal verwachtte bezoekers
 • begroting + dekkingsplan waarin expliciet wordt aangegeven welk bedrag aan het Bob Angelo Fonds wordt gevraagd.

Het projectplan inclusief begroting mag bij elkaar uit maximaal 5 pagina’s bestaan. Het word-document wordt per e-mail aangeleverd via info@bobangelo.nl.

Toezegging

 • Ons streven is om binnen 3 weken na inzenden van de aanvraag terugkoppeling te geven over het genomen besluit;
 • De toekenning of afwijzing van een aanvraag wordt per e-mail meegedeeld;
 • De aanvraag wordt in commissie besproken ondersteunt door een projectleider van COC Nederland.

Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd. Tegen deze beslissing in beroep gaan, is niet mogelijk.

Verantwoording Ontvanger

 • Graag ontvangen wij vooraf aan het event pr-materiaal;
 • In alle media uitingen (offline en online) erbij vermelden dat het event ‘Mede mogelijk gemaakt is door een bijdrage van het Bob Angelo Fonds’;
 • Binnen 2 weken nadat het event heeft plaatsgevonden ontvangen wij graag een verslag met foto’s en/of quotes van de bezoekers in een word-bestand per e-mail.

Beheer en verantwoording COC Nederland

Het Bob Angelo Fonds wordt beheerd door COC Nederland. Een onafhankelijke accountant controleert de administratie. In het publieksjaarverslag van COC Nederland wordt verantwoording over de besteding afgelegd. Contribuanten die 100,- of meer overmaken krijgen dit verslag toegestuurd.

Doneren

Met een bijdrage aan het Bob Angelo Fonds ondersteunt u initiatieven uit de LHBTI- gemeenschap! Uw bijdragen is daarom van groot belang!

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:

IBAN: NL84 ABNA 0518 8614 57

t.n.v. COC Nederland, o.v.v. Bob Angelo Fonds.