Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

“Het samenbrengen van mensen geeft je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Mensen kunnen  samen de wereld veranderen.” – Bob Angelo

 

COC’s Bob Angelo Fonds is bedoeld

 • voor kleinschalige initiatieven
 • die voor en door de doelgroep zijn opgezet
 • die gericht zijn op ontmoeten, samenkomen, motiveren, empoweren en/of sociale acceptatie
 • met activiteiten die concreet en realiseerbaar zijn.

Voorbeelden van financiële ondersteuning van activiteiten:

 • een ontmoetingsavond voor roze asielzoekers,
 • een toneelstuk met aansluitend een debat voor roze ouderen,
 • een feestavond voor lesbische vrouwen op Aruba of
 • een workshop voor LHBTI-jongeren.

Essentieel is dat het initiatief voor en door de betrokken doelgroep is (zoals oudere en biculturele  LHBTI’s en LHBTI’s met een beperking). Tevens is het van belang dat tijdens de activiteit de bezoekers actief met elkaar in contact gaan komen. Een event waar de bezoekers niet met elkaar hoeven te communiceren (bijv. een filmavond of theaterstuk) komt daarom niet in aanmerking voor een bijdragen.

Financiën

De bijdrage van COC’s Bob Angelo Fonds is maximaal € 1.000,-. Echter, het aangevraagde bedrag moet een substantieel aandeel zijn van het budget. Met voorkeur komt het totaal benodigde budget uit het Bob Angelo Fonds.

Ondersteuning/expertise

Naast financiële ondersteuning levert COC’s Bob Angelo Fonds expertise. Het fonds wil daarmee klein initiatief versterken en duurzaam maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het oplossen van een probleem, capaciteitsversterking of andere hulp die initiatief of organisatie helpt om beter te functioneren. COC maakt gebruik van een netwerk van onafhankelijke experts die op ZZP basis werken. Voorbeelden van aanvragen die we ondersteunen zijn:

 • assistentie bij het opzetten van de financiële administratie
 • opstellen van een fondsenwervingsplan
 • ontwikkelen van een sociale media strategie
 • organiseren van een bijzonder evenement

Indienen van een aanvraag voor financiële ondersteuning bij COC’s Bob Angelo Fonds

Om een aanvraag zo snel mogelijk te behandelen en binnen 3 weken uitsluitsel te geven is van het belang dat het voorstel aan de volgende criteria voldoet:

 • een projectplan met daarin o.a:
  • korte beschrijving van de organisatie
  • uitleg hoe de activiteit aansluit en bijdraagt aan de doelstellingen van het fonds
  •  aantal verwachtte bezoekers
 • begroting + dekkingsplan waarin expliciet wordt aangegeven welk bedrag aan het Bob Angelo Fonds wordt gevraagd.

Het projectplan inclusief begroting mag bij elkaar uit maximaal 5 pagina’s bestaan. Het word-document wordt per e-mail aangeleverd via [email protected].

Toezegging

 • Ons streven is om binnen 3 weken na inzenden van de aanvraag terugkoppeling te geven over het genomen besluit;
 • De toekenning of afwijzing van een aanvraag wordt per e-mail meegedeeld;
 • De aanvraag wordt in commissie besproken ondersteunt door een projectleider van COC Nederland.

Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd. Tegen deze beslissing in beroep gaan, is niet mogelijk.

Verantwoording Ontvanger

 • Graag ontvangen wij vooraf aan het event pr-materiaal;
 • In alle media uitingen (offline en online) erbij vermelden dat het event ‘Mede mogelijk gemaakt is door een bijdrage van het Bob Angelo Fonds’;
 • Binnen 2 weken nadat het event heeft plaatsgevonden ontvangen wij graag een verslag met foto’s en/of quotes van de bezoekers in een word-bestand per e-mail.

Indienen van een aanvraag voor expertise

Om een beroep te doen op specifieke expertise doe je per mail een aanvraag bij het fonds. Je aanvraag bevat in ieder geval de volgende elementen:

 • een probleembeschrijving met daarin o.a:
  • korte beschrijving van de organisatie
  • toelichting van het probleem dat jullie hopen op te lossen en waarvoor je ondersteuning vraagt
  • omschrijving van wat je hoopt te bereiken en waarom dit belangrijk voor je is
  • een tijdsplanning: wanneer en over welke periode zoek je ondersteuning?
 • een beknopt profiel van de persoon of de expertise die je zoekt.
 • de vorm van de ondersteuning: wil je dat er een ZZPer naar je toekomt, kan de ondersteuning digitaal per email of heb je andere ideeën bij de manier waarop je zult werken met de expert?

Het projectplan mag bij elkaar uit maximaal 5 pagina’s bestaan. Lever het word-document per e-mail aan via [email protected].

Toezegging

 • Ons streven is om binnen 3 weken na inzenden van de aanvraag terugkoppeling te geven over het genomen besluit; het besluit geeft aan of je verzoek in aanmerking komt voor ondersteuning;
 • Vervolgens vragen we ons netwerk van experts of er iemand is die jullie project kan aanpakken;
 • Wij stellen je voor aan de expert(s) en jullie laten ons weten of jullie met deze persoon willen werken;
 • Expert maakt in overleg met jullie een offerte (het fonds kan opdrachten t/m 35 uur per opdracht honoreren) die eerst door het fonds moet worden goedgekeurd;
 • Wij maken afspraken voor de betaling van de expert, in principe zijn er voor jullie geen kosten;
 • Jullie maken zelf afspraken met de expert voor de implementatie/aanpak.

Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd. Tegen deze beslissing in beroep gaan, is niet mogelijk.

Verantwoording Ontvanger

 • De expert schijft voor ons een verslag van de inzet en hoe e.e.a. is gelopen; jullie krijgen inzicht in het verslag;
 • Van jullie ontvangen we graag een kort verslag over jullie ervaringen, we willen dit gebruiken om anderen te laten zien wat COC’s Bob Angelo Fonds doet;
 • In alle media uitingen (offline en online) erbij vermelden dat het event ‘Mede mogelijk gemaakt is door een bijdrage van COC’s Bob Angelo Fonds’;

Beheer en verantwoording COC Nederland

Het Bob Angelo Fonds wordt beheerd door COC Nederland. Een onafhankelijke accountant controleert de administratie. In het publieksjaarverslag van COC Nederland wordt verantwoording over de besteding afgelegd. Contribuanten die €100,- of meer overmaken krijgen dit verslag toegestuurd.

Doneren

Met een bijdrage aan het Bob Angelo Fonds ondersteunt u initiatieven uit de LHBTI- gemeenschap! Uw bijdragen is daarom van groot belang!

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:

IBAN: NL84 ABNA 0518 8614 57

t.n.v. COC Nederland, o.v.v. Bob Angelo Fonds.