Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Minister Dijkgraaf bezoekt COC Nederland

1 april 2022 -

Minister Robbert Dijkgraaf (OCW, Emancipatie) bracht op donderdag 31 maart - Internationale Dag van Transgender zichtbaarheid - een ...
Lees meer

Onderzoek naar ervaringen en behoeften in de (trans)genderzorg

-

Heb jij tussen 2019 en nu transgenderzorg ontvangen of sta je op de wachtlijst voor transgenderzorg? Dan zijn benieuwd naar jouw ...
Lees meer

Veroordeling van geweld tegen LHBTI-persoon in Kameroen

21 maart 2022 -

[ENGLISH BELOW]Veroordeling van geweld tegen LHBTI-persoon in Kameroen: een historische overwinning voor seksuele en genderminderheden. Op ...
Lees meer

Eenvoudiger wijzigen geslachtsregistratie lost problemen op

10 februari 2022 -

Een wet die het eenvoudiger maakt om je officiële geslachtsregistratie te wijzigen, lost dagelijkse problemen op in het dagelijks leven ...
Lees meer

Maak wijziging van de geslachtsregistratie eenvoudiger

9 februari 2022 -

Laten we problemen aanpakken waar trans personen mee te maken krijgen en wijziging van de geslachtsregistratie eenvoudiger maken. Dat ...
Lees meer

Hulp aan transgender slachtoffers van huiselijk geweld schiet tekort

1 februari 2022 -

Transgender mensen lijken vaker slachtoffer te zijn van huiselijk geweld dan gemiddeld, en toch ziet de hulpverlening weinig transgender ...
Lees meer

Verzonnen schrikbeelden over trans personen horen niet thuis in de krant

17 december 2021 -

De Britse filosoof Kathleen Stock vertelde in een interview in NRC over het gevaar dat transgender personen voor de maatschappij zouden ...
Lees meer

Excuses voor bijna 30 jaar verplichte operaties en sterilisaties.

30 november 2021 -

Zaterdag 27 november maakt Nederland publiekelijk excuses voor de oude Wet Wijziging Geregistreerd Geslacht. Tot 2014 moesten transgender ...
Lees meer

Wereldwijd 375 transgender mensen vermoord in het afgelopen jaar

16 november 2021 -

TNN: De Transgender Gedenkdag op 20 november herdenkt 375 transgender en genderdiverse mensen die dit jaar wereldwijd om het leven zijn ...
Lees meer

Persbericht Transvisie: Zorgen om de overname Stepwork door Genderhealthcare

5 november 2021 -

Transvisie: Dinsdag 2 november hebben wij je via onze website geïnformeerd over de overname van Stepwork door Genderhealthcare. De ...
Lees meer