Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Homohuwelijk

Op 1 april 2001 was Nederland wereldnieuws – vlak na middernacht werden in Amsterdam de eerste huwelijken van paren van gelijk geslacht gesloten. Een historische doorbraak en een bron van inspiratie voor de holebi-beweging in de rest van de wereld.

In het Amsterdamse stadhuis wordt dat historische feit herdacht met een plaquette bij de trouwzaal waar de eerste paren van gelijk geslacht in het huwelijk traden.

In dit dossier een overzicht van de feiten, landen, cijfers en van nationaal nieuws en internationale berichten over het ‘homohuwelijk’ – een foute term natuurlijk, want het gaat om de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht of om vormen van geregistreerd partnerschap.

Documentatie

CGB-oordeel 2008/40 Weigerambtenaar

CGB-advies 2008/04 ‘Trouwen? Geen bezwaar!’

VNG-Notitie 2008

– stemt in met het CGB-advies

INVENTARISATIE TROUWAMBTENAREN – resultaat (02-03-2007)

COC Nederland heeft geïnventariseerd hoeveel weigerambtenaren er zijn, in welke gemeenten zij werken en hoeveel weigervrije gemeenten er inmiddels zijn.

TEST JE KENNIS – DOE DE HOMOHUWELIJK-KWIS uit het Algemeen Dagblad van 1 april 2006!

Feestelijk trouwen of zakelijk registreren?– een evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap in opdracht van het ministerie van Justitie opgesteld door de Universiteit Utrecht en het Molengraaf Instituut – november 2006.

UK Gay News-Timeline of Gay and Lesbian Marriage, Partnership or Unions Worldwide – Engelstalige webpagina met een historisch overzicht van de ontwikkelingen wereldwijd rond het huwelijk voor paren van gelijk geslacht en vormen van partnerschapsregistratie.

Nationaal nieuws

2011

Haagse weigerambtenaar gaat ontslag aanvechten (22-12-2011)

Weigerambtenaar Wim Pijl, die door de gemeente Den Haag is ontslagen omdat hij geen paren van gelijk geslacht wil trouwen, heeft bij het college van B&W officieel bezwaar ingediend tegen dat besluit. Dat heeft Pijl vandaag gemeld.

Advies weigerambtenaren onder Donner een farce (16-12-2011)

Het advies over weigerambtenaren dat het kabinet aan de Raad van State heeft gevraagd, dreigt volgens COC Nederland een farce te worden nu minister Donner vicepresident van de Raad van State wordt. Donner wilde als minister nadrukkelijk geen einde maken aan het fenomeen weigerambtenaar. ‘Dit heeft veel trekken van de slager die zijn eigen vlees keurt’, zegt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland over de kwestie.

EO-onderzoek onder weigerambtenaren (01-12-2011)

Bijna twee derde van de weigerambtenaren is van plan hun mogelijk ontslag bij de rechter aan te vechten als het kabinet besluit hen te ontslaan. Dat blijkt uit een enquête van het EO-televisieprogramma De Vijfde Dag dat donderdagavond 1 december 2011 wordt uitgezonden.

‘PKN-scriba slaat plank mis met weigerambtenaar’ (25-11-2011

Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), heeft de ‘plank misgeslagen’ door in een column ruimte te vragen voor weigerambtenaren: trouwambtenaren die geen paren van gelijk geslacht willen trouwen. Dat stelt het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP), een koepelorganisatie van christelijke LHBT-organisaties.

Urk zoekt steun voor visie weigerambtenaren (25-11-2011)

De gemeente Urk gaat een brief sturen aan alle Nederlandse gemeenten om steun te vragen voor haar standpunt ruimte te geven aan weigerambtenaren door die gewoon in dienst te houden en in de toekomst ook te blijven benoemen.

COC wil nu snel einde weigerambtenaar (15-11-2011)

COC Nederland is gelukkig dat een meerderheid van de Tweede Kamer vanmiddag stemde voor een spoedige afschaffing van het fenomeen weigerambtenaar. ‘We rekenen er op dat nu ook het kabinet niet langer treuzelt en snel verbiedt dat Nederlandse ambtenaren in de uitoefening van hun functie discrimineren’, aldus voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland.

Oud-CU-senator: ‘Bestrijden homohuwelijk was intolerant’ (04-11-2011)

In het Reformatorisch Dagblad van 28 oktober 2011, in een artikel over het afscheidssymposium voor voormalig ChristenUnie-leider André Rouvoet waarin betoogt wordt dat christenpolitici toleranter zijn dan seculiere politici, staat deze opmerkelijke uitspraak van voormalig ChristenUnie-senator Egbert Schuurman. In dezelfde krant pleit ook een rechter van SGP-huize voor aanvaarding van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

COC: ‘VVD en PVV doorbreek gijzeling SGP om weigerambtenaar’ (03-11-2011)

De gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV gaat het probleem van de weigerambtenaren op de lange baan schuiven. De PVV gaat namelijk schrijven aan een tijdrovend initiatiefwetsvoorstel om weigerambtenaren te verbieden. De SGP, voor de coalitie broodnodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, kan zich volgens ingewijden vinden in deze ‘oplossing’. COC Nederland roept PVV en VVD op zich niet door de SGP te laten gijzelen en een motie van GroenLinks te steunen waarmee onmiddellijk een einde kan komen aan het fenomeen van de weigerambtenaar.

Donner weigert gesprek over weigerambtenaar (21-09-2011)

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) weigert een gesprek met COC Nederland over de weigerambtenaar. Het COC vroeg de bewindsman de afgelopen maanden twee maal om een gesprek, maar kreeg nul op het rekest. Het kabinet komt in oktober met een standpunt over de weigerambtenaar.

‘Probleem Amsterdamse weigerambtenaren opgelost’ (01-09-2011)

De gemeente heeft het COC Amsterdam laten weten dat de kwestie rond de twee weigerambtenaren in Stadsdeel Nieuw-West is opgelost. COC Amsterdam reageert positief op het nieuws. ‘Dit is de oplossing waar we op zaten te wachten’, aldus voorzitter Dennis Boutkan van COC Amsterdam. ‘De stad Amsterdam geeft een zeer duidelijk signaal af in woord én daad dat weigerambtenaren echt niet meer kunnen’.

Groningen weigert weigerambtenaren (04-08-2011)

De gemeente Groningen verlengt het tijdelijke contract van drie bijzondere ambtenaren van de burgelijke stand (babs) niet die weigeren huwelijken van paren van gelijk geslacht te sluiten. ‘Wij hebben besloten om van deze babsen afscheid te nemen’, schrijft het College in een persverklaring op de site van de gemeente Groningen. De Groningse ChristenUnie verzet zich tegen het besluit om het contract van de weigerambtenaren niet te verlengen. ChristenUnie en SGP hebben over deze kwestie Kamervragen gesteld aan het kabinet.

COC Amsterdam officiële trouwlocatie (02-08-2011)

De gemeente Amsterdam is weer een trouwlocatie rijker. COC Amsterdam aan de Rozenstraat in de Jordaan is door de gemeente tot officiële trouwlocatie benoemd. In augustus vindt het eerste roze huwelijk er plaats.

Tentoonstelling 10 jaar ‘homohuwelijk’ in Stadhuis Den Haag (02-08-2011)

Tien jaar openstelling van huwelijk voor paren van gelijk geslacht wordt gevierd met trouwfoto’s van homo- en lesbostellen in het Atrium van het Haagse Stadhuis van 6 augustus tot en met 5 september 2011.

COC wil geen weigerambtenaren in roze stad Groningen (01-07-2011)

Aan de vooravond van Roze Zaterdag 2011 roept COC-voorzitter Vera Bergkamp de stad Groningen op om een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar.

Heerenveen: weigerambtenaren verliezen functie (28-06-2011)

Trouwambtenaren in Heerenveen verliezen hun functie als ze weigeren paren van gelijk geslacht te trouwen. Dat heeft burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) toegezegd 27 juni jl. aan de gemeenteraad van Heerenveen toegezegd.

Dinsdag Actie voor Voorlichting en tegen Weigerambtenaar (27-06-2011)

COC Nederland organiseert op dinsdag 28 juni 2011 om 9.15 uur een demonstratie voor de Tweede Kamer in Den Haag, onder het motto ‘weiger de weigerambtenaar’ en ‘voorlichting op elke school’. UPDATE De Tweede Kamer stemt dinsdagmiddag over moties over deze kwesties. Tijdens de demonstratie wordt met Kamerleden gesproken om de uitkomst van die stemmingen in te schatten.

Vrijwel geen ruimte voor weigerambtenaren in Haaglanden (24-06-2011)

In de negen gemeenten van het Stadsgewest Haaglanden wordt vrijwel geen ruimte geboden aan weigerambtenaren om ‘homohuwelijken’ te sluiten. Dit blijkt uit een onderzoek dat COC Haaglanden recent heeft gehouden.

D-Day voor voorlichting en weigerambtenaar (22-06-2011)

COC Nederland sprak de afgelopen maanden met tal van Kamerleden om hen te overtuigen voorlichting op elke school verplicht te stellen en een eind te maken aan het fenomeen weigerambtenaar. Donderdag 23 juni is het D-Day: de Tweede Kamer kan op deze punten moties indienen, waarover vervolgens gestemd wordt. Het COC roept Kamerleden op om nu boter bij de vis te doen.

CDA-wethouder oneens met minister over weigerambtenaren (20-06-2011)

De Haagse wethouder Karsten Klein (CDA) vindt de uitspraken van zijn partijgenote minister Marja van Bijsterveldt die ruimte wil laten aan weigerambtenaren ‘onverstandig’. Volgens Klein gaat het bij weigerambtenaren om een ‘moreel onderwerp’ waarin hij een ‘morele rol van de minister’ verwacht waarin zij gelijkberechtiging propageert en weigerambtenaren afwijst.

COC Nijmegen keurt weigerambtenaren in de regio af (15-06-2011)

Het bestuur van COC Nijmegen keurt de opstelling van B&W Tiel en Millingen aan de Rijn af en heeft een tegengeluid laten horen bij de gemeente middels een open brief. Deze kunt u in dit bericht lezen.

Amsterdam gaat kwestie weigerambtenaren oplossen (01-06-2011)

‘Discriminatie kan niet, mag niet en hoort niet’, dat was de duidelijke stellingname van de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg tijdens het debat afgelopen woensdag over deze kwestie. De twee weigerambtenaren in de Amsterdamse deelgemeente Nieuw-West worden overgeplaatst en als ze niet willen meewerken worden andere stappen gezet, aldus de VVD-wethouder.

Jaarlijkse screening weigerambtenaren in Amsterdam (31-05-2011)

Trouwambtenaren in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West krijgen voortaan jaarlijks de vraag voorgelegd of ze bereid zijn alle huwelijken te sluiten, ook die van paren van gelijk geslacht. Dat heeft stadsdeelwethouder Ronald Mauer (personeel, homo-emancipatie) dinsdag 31 mei besloten. Dit besluit is een gevolg van de ontdekking dat dit Amsterdamse stadsdeel toch twee weigerambtenaren heeft, terwijl tot voor kort werd aangenomen dat Amsterdam een weigervrije gemeente was.

VVD accepteert weigerambtenaar niet langer (28-05-2011)

De VVD accepteert niet langer dat trouwambtenaren weigeren een huwelijk van een paar van gelijk geslacht te sluiten. ‘Het kabinet moet daar een einde aanmaken,’ zegt VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag in Het Parool. Volgens Hennis-Plasschaert zijn over deze kwestie geen afspraken met de SGP gemaakt.

Twee weigerambtenaren in Amsterdam (25-05-2011)

Amsterdam heeft twee trouwambtenaren in dienst die weigeren huwelijken van paren van gelijk geslacht te sluiten. Dit kwam aan het licht na vragen van raadslid Ans van der Velde van TON Amsterdam. Dat is opmerkelijk, want in 2007 beweerde de gemeente nog dat er geen weigerambtenaren waren. Op verzoek van de fractie van VVD Amsterdam spreekt de gemeenteraad op 15 juni a.s. over deze kwestie.

Nederland krijgt Canadese prijs voor openstelling huwelijk (06-05-2011)

De Nederlandse ambassadeur in Ottawa, Wim Geerts, heeft de Youth Role Model of the Year Award in ontvangst genomen, een prijs van Jer’s Vision: Canada’s Youth Diversity Initiative. Nederland kreeg de prijs omdat ons land als eerste, in 2001, het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht erkende.

Minister Van Bijsterveldt voorstander weigerambtenaar (20-04-2011)

Onderwijs- en Emancipatieminister Marja van Bijsterveldt zegt in een interview met de Gay Krant dat zij geen einde wil maken aan het fenomeen weigerambtenaren. Volgens de CDA-bewindsvrouwe past het hebben van gewetensbezwaren – in dit geval om een huwelijk van een paar van gelijk geslacht te sluiten – wel bij de Nederlandse samenleving.

10 JAAR TROUWRECHTEN (01-04-2011)

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam trouwt vandaag een mannen- en een vrouwenpaar. Dat gebeurt omdat het precies tien jaar geleden is dat het eerste burgerlijk huwelijk tussen partners van gelijk geslacht in de hoofdstad werd gesloten. De hele dag wordt het tienjarig jubileum van het opengestelde huwelijk gevierd.

D66: ‘Nederlandse voortrekkersrol LHBT-rechten vasthouden’ (01-04-2011)

Vandaag is het tien jaar geleden dat op initiatief van de Kamerleden Boris Dittrich (D66), Anne Lize van der Stoel (VVD) en Mieke van der Burg (PvdA) het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht werd opengesteld. Nederland was daarmee het eerste land ter wereld waar mensen van gelijk geslacht met elkaar konden trouwen, een mijlpaal in de homorechten. ‘Ik vind het van groot belang dat wij de kar blijven trekken op het gebied van homorechten’, zegt D66-Kamerlid Pia Dijkstra. ‘In de jaren negentig had Nederland een voortrekkersrol, die moeten we zien te houden’.

‘Mijlpaal waar we in Nederland trots op mogen zijn’ (01-04-2011)

Zo noemt minister Marja van Bijsterveldt, verantwoordelijkheid voor het lhbt-emancipatiebeleid, de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. ‘Het is een goede zaak dat wij zichtbaar aandacht hebben voor het emancipatiebeleid op dit gebied’, voegt de CDA-minister daaraan toe.

COC: Gelijke rechten voor verjaardag huwelijk (31-03-2011)

COC Nederland wil dat de laatste verschillen tussen het huwelijk voor hetero- en homoparen nog dit jaar worden opgeheven. Dat schrijft het COC in een open brief aan regering en parlement die vanochtend verschijnt in de Volkskrant. Opheffing van de verschillen zou volgens voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland ‘het best denkbare cadeau zijn voor de 10de verjaardag van het opengestelde huwelijk’.

Burgemeester trouwt paren gelijk geslacht op 1 april (14-03-2011)

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wil graag op 1 april a.s. lesbische- en homoparen trouwen. Op die datum is het precies 10 jaar geleden dat de eerste huwelijken van paren van gelijk geslacht werden gesloten.

‘Nieuwe trouwambtenaar moet gewoon wet naleven’ (10-03-2011)

Dat zegt CDA-Kamerlid Ger Koopmans vandaag in het JOOP-debat ‘Wat doet God op mijn belastingformulier?’ in het Radio 1-programma DeGids.fm van de Vara. Koopmans doet zijn uitspraak als in dit debat over de ‘bevoorrechte positie van gelovigen’ wordt gesproken over de ‘weigerambtenaren-kwestie’ in de gemeente Rhenen.

Weigerambtenaar blijft Rhenen verdelen (09-03-2011)

De antwoorden van de ministers Donner en Van Bijsterveldt op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Marcouch over het benoemen van weigerambtenaren in Rhenen heeft geen einde gemaakt aan de politieke verdeeldheid in Rhenen. Burgemeester Van Oostrum wil dat het kabinet duidelijker stelling neemt voor of tegen weigerambtenaren en dat niet aan gemeenten overlaat. De wethouders, gesteund door CDA, ChristenUnie en SGP, willen juist op grond van de antwoorden van het kabinet de mogelijkheid voor weigerambtenaren in Rhenen verder uitbreiden.

Objectieve rechtvaardiging weigerambtenaren niet aangetoond (07-03-2011)

Het kabinet vindt het vreemd dat in Rhenen college- en raadsleden als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) wel gewetensbezwaren mogen hebben en andere trouwambtenaren niet. Voor een dergelijk onderscheid is een objectieve rechtvaardiging nodig ‘hetgeen vooralsnog niet is aangetoond’ in Rhenen. Dat antwoordt minister Donner van Binnenlandse Zaken mede namens minister Van Bijsterveldt – verantwoordelijk voor het LHBT-emancipatiebeleid – en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Achmed Marcouch.

Rhenen wacht op verlossend antwoord uit Den Haag (11-02-2011)

Het college van Burgemeeste & Wethouders in Rhenen wacht met een definitief besluit over het benoemen van bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand die mogen weigeren huwelijken van paren van gelijk geslacht te sluiten totdat het kabinet vragen van PvdA-Kamerlid Achmed Marcouch over deze kwestie heeft beantwoord. Dat heeft de gemeente vandaag bekend gemaakt.

Rhenen – Politieke verdeeldheid over weigerambtenaren (10-02-2011)

Een nipte meerderheid in de gemeenteraad van Rhenen wil dat het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders om college- en raadsleden als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) het recht te geven om het sluiten van huwelijken van paren van gelijk geslacht te weigeren wordt teruggedraaid. Het College legt deze motie echter naast zich neer. Dat bleek tijdens de raadsvergadering afgelopen woensdag. PvdA-Kamerlid Marcouch heeft over deze kwestie schriftelijke Kamervragen gesteld.

Rhenen – Politci mogen ‘homohuwelijk’ weigeren (04-02-2011)

Rhenen accepteert geen ‘weigerambtenaren’, maar het College van Burgemeester en Wethouders heeft ook beslist dat raadsleden en leden van het College als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) wél mogen weigeren om paren van gelijk geslacht te trouwen.

2010

Kamer verwerpt motie draagvlak-homohuwelijk BES-eilanden (23-11-2010)

De Tweede Kamer heeft gisteren gestemd over een motie van PvdA en GroenLinks waarin gepleit wordt voor actief beleid van de Nederlandse overheid om het draagvlak voor de invoering van ondermeer het huwelijk voor paren van geslacht op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) te bevorderen. De motie leek kansrijk, maar werd verworpen door het tegenstemmen van PVV en VVD – partijen die voor de vorming van het kabinet-Rutte nog steun aan deze motie hadden toegezegd.

Curaçao: Echtgenote ‘homohuwelijk’ moet meeverzekerd worden (29-09-2010)

Een werkneemster van de Capriles Kliniek op Curaçao is in hoger beroep in het gelijk gesteld in de procedure om haar echtgenote (en hun gezamenlijk kind) via haar werk mee te kunnen verzekeren. Daarmee werd een eerdere beschikking die negatief uitviel voor de werkneemster door het Hof vernietigd.

Buitenlandse ‘homohuwelijken’ ook erkend op BES-eilanden (16-09-2010)

Huwelijken van paren van gelijk geslacht die buiten Nederland gesloten zijn, worden ook erkend op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten van Koninkrijksrelaties heeft het wetsvoorstel op dit punt aangepast.

Geen internationale acte huwelijk paren van gelijk geslacht (19-08-2010)

De internationale huwelijksakte kan door Nederlandse gemeenten niet worden uitgegeven aan paren van gelijk geslacht. Internationale wetgeving maakt dat onmogelijk. De PvdA heeft hier onlangs Kamervragen over gesteld. In Binnenlands Bestuur maakt Ronald Zijlstra van de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) duidelijk wat de problemen zijn.

2009

Kamermeerderheid voor ‘homohuwelijk’ op Aruba en Antillen (15-12-2009)

De Tweede Kamer heeft een GroenLinks-motie aangenomen die het huwelijk voor paren van gelijk geslacht binnenkort ook op Aruba en de Nederlandse Antillen mogelijk moet maken. ‘Dit is grote winst voor homo’s op de eilanden’, zegt GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent. Premier Mike Eman van Aruba voelt daar in elk geval niets voor en heeft al laten weten de wens van de Kamer af te wijzen.

Gorinchem past trouwinfo-boekje aan (24-09-2009)

Burgemeester Piet IJssels van Gorinchem is verontwaardigd over de ophef die is ontstaan door een klacht van een aanstaand lesbienne-paar. Het stel ergerde zich eraan dat in een gemeentelijk infoboekje een trouwambtenaar meldt dat ze alleen huwelijken tussen hetero’s sluit. Toch gaat de gemeente het boekje bij de volgende druk aanpassen.

Amsterdam en New York op de bres voor homo’s (27-04-2009)

Het huwelijk voor paren van gelijk geslacht op de kaart zetten. Dat willen de steden Amsterdam en New York. Daarom organiseren zij de komende tijd een serie evenementen, waarbij dat huwelijk centraal staat. Dat maakte de Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels maandag bekend tijdens een persconferentie.

Groninger burgemeester moet ook ‘homohuwelijk’ sluiten (06-03-2009)

Afgelopen maand heeft de Gemeenteraad van Groningen in het openbaar een profiel van de gewenste nieuwe burgemeester vastgesteld. De burgemeester is bijna altijd ook bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Na het nodige politieke geharrewar is daarbij impliciet vastgelegd dat enkel sollicitanten die alle huwelijken willen sluiten burgemeester van Groningen kunnen worden.

SGP stelt Kamervragen over weigerambtenaren (04-03-2009)

De SGP wil dat het kabinet actie onderneemt om weigerambtenaren te beschermen, zoals volgens SGP-Kamerlid Van der Staaij in het regeerakkoord beloofd zou zijn. Volgens de SGP is er nu een ‘feitelijk beroepsverbod’ voor weigerambtenaren. Dat zou blijken uit de Derde Monitor Gemeentelijk Homo-Emancipatiebeleid van Movisie die gisteren gepresenteerd werd.

2008

Out in de kou in Amsterdam en elders (16-11-2008)

Op zaterdag 15 november van 14.00 tot 14.30 uur staan Love Exiles uit de VS samen met tal van sympathisanten bij het Homomonument in Amsterdam. Zij hebben een boodschap voor de Verenigde Staten en voor Obama: tast de burgerrechten van homoseksuelen niet aan – laat hen niet in de kou staan. In de VS worden op dezelfde dag en op hetzelfde moment, namelijk als het 13.30 uur is aan de oostkust, in honderden steden bijeenkomsten als Out in de kou gehouden, als protest tegen het afstemmen van het ‘homohuwelijk’ in Californië. Florida en Arizona.

Weigerambtenaren bij CDA ‘vrije kwestie’ (19-09-2008)

Stemmingen over weigerambtenaren zullen in de CDA-fractie in de toekomst als ‘een vrije kwestie’ opgevat worden. Dat zei CDA-kamerlid Ans Willemse-Van der Ploeg in een politiek debat tijdens de 50PlusBeurs in Utrecht.

Rolduc vanaf 2009 geen trouwlocatie meer (24-06-2008)

De gemeente Kerkrade laat vanaf 1 januari 2009 geen huwelijken meer voltrekken in conferentieoord Rolduc. De gemeente heeft dat besloten omdat het bisdom Roermond geen toestemming geeft om huwelijken van paren van gelijk geslacht te sluiten op Rolduc.

Kerkrade – Geen ‘homohuwelijken op Rolduc (22-06-2008)

De huwelijken van paren van gelijk geslacht mogen niet worden gesloten op conferentieoord Rolduc, eigendom van het bisdom Roermond en een officiële trouwlocatie van de gemeente Kerkrade. Hiermee maken zowel Rolduc als de gemeente Kerkrade zich schuldig aan het overtreden van de Algemene Wet Gelijke Behandeling stelt het landelijke expertisecentrum discriminatie Art.1. D66 en VVD hebben Kamervragen gesteld.

PvdA-bestuur krabbelt terug over weigerambtenaren (14-06-2008)

Op het PvdA-congres zaterdag in Breda wordt een motie ingediend die PvdA-bestuurders oproept ervoor zorg te dragen dat alle zittende en nieuwe trouwambtenaren in alle gemeenten alle huwelijken sluiten. Het PvdA-bestuur steunt die motie niet en krabbelt daarmee wat terug op het convenant dat toenmalig PvdA-partijvoorzitter Van Hulten nog met het COC sloot waarin die lijn op termijn wel als doel werd afgesproken.

Kabinet laat ruimte voor weigerambtenaren (29-05-2008)

Gemeenten moeten de ruimte blijven krijgen om weigerambtenaren aan te stellen, stelt het kabinet. Het kabinet houdt vast aan de afspraken in het regeerakkoord en legt het advies van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) naast zich neer om er voor te zorgen dat alle trouwambtenaren alle huwelijken sluiten.

Fransman verliest nationaliteit na ‘homohuwelijk’ (02-05-2008)

Een met een Nederlandse man getrouwde Fransman heeft van de ambassade van zijn land te horen gekregen dat hij zijn nationaliteit verliest en zijn paspoort moet inleveren. Hij kwam tot die ontdekking toen hij eind 2006 naar het consulaat in Amsterdam ging om zaken te regelen voor het uitbrengen van zijn stem voor de Franse presidentsverkiezingen dit voorjaar.

RefoAnders en Different halen fel uit naar CGB (18-04-2008)

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) schoffeert gewetensbezwaarde trouwambtenaren door hen discriminatie te verwijten en is in het advies over weigerambtenaren zeer partijdig te werk gegaan door de oren te veel te laten hangen naar de visie van het COC. Dat stellen RefoAnders, Tot Heil des Volks en de daarbij aangesloten stichtingen Different en Onze Weg in een gezamenlijke verklaring. Krasse taal, maar wat opvalt is dat steekhoudende inhoudelijke argumenten tegen het oordeel van de commissie nagenoeg ontbreken.

CGB – Trouwambtenaren mogen niet weigeren (15-04-2008)

De Commissie Gelijke Behandeling is van oordeel dat (bijzondere) ambtenaren van de burgerlijke stand met gewetensbezwaren niet mogen weigeren paren van gelijk geslacht te trouwen. De commissie roept het kabinet op de huidige onduidelijkheid daarover zo spoedig mogelijk op te heffen door het nemen van een algemene maatregel van bestuur. Het COC sluit zich daarbij aan en roept gemeenten met weigerambtenaren op het advies van de Commissie Gelijke Behandeling zo snel mogelijk in praktijk te brengen.

‘Geen verplichting homo’s te trouwen’ (28-02-2008)

Ook nieuw benoemde ambtenaren van de burgerlijke stand mogen zich beroepen op gewetensbezwaren. Dat kan inhouden dat ze geen homohuwelijk sluiten. Dat stelt minister Plasterk van Emancipatie in antwoord op Kamervragen van D66-Kamerlid Boris van der Ham.

CGB buigt zich weer over weigerambtenaar (02-02-2008)

Bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is opnieuw een zaak aanhangig gemaakt door solliciterende weigerambtenaar. Over twee weken dient een zaak van een gemeente die weigert een trouwambtenaar te benoemen, omdat de sollicitant gewetensbezwaren heeft tegen het sluiten van een huwelijk van paren van gelijk geslacht.

2007

PKN – Handreiking voor ‘beraad’ over ‘homohuwelijk’ (28-11-2007)

Om gemeenten te helpen een beslissing te nemen over het zegenen van ‘homohuwelijken’, komt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met een handreiking. Sinds 2004 is het in de PKN mogelijk verbintenissen tussen twee personen van hetzelfde geslacht te zegenen.

Aruba – Homo-echtpaar wint kort geding (15-08-2007)

Ook het mannelijke homopaar dat een kort geding aanspande tegen Aruba moet binnen twee weken als gehuwd worden ingeschreven in het bevolkingsregister. Dat heeft de rechter in Oranjestad vandaag bepaald.

Aruba schrijft eerste homohuwelijk in (10-08-2007)

De Arubaanse Burgerlijke Stand heeft het eerste ‘homohuwelijk’ ingeschreven. De registratie duurde volgens het echtpaar tien minuten en verliep prettig. Half april oordeelde De Hoge Raad dat in Nederland gesloten huwelijken in het hele Koninkrijk geldig zijn. Tijdens een gesprek half juni met COC-voorzitter Frank van Dalen zegde premier Oduber toe huwelijken te zullen inschrijven. COC is blij dat Aruba nu de daad bij het woord voegt.

Aruba – Homopaar begint kort geding (28-07-2007)

Een mannelijk homopaar dat in Nederland is getrouwd en op Aruba woont, spant een kort geding aan tegen Aruba omdat het eiland hen niet inschrijft in de burgerlijke stand. En dat ondanks een uitspraak van de Hoge Raad dat het eiland daartoe verplicht en de toezeggingen van de Arubaanse regering dat die inschrijving vanaf begin deze maand mogelijk is.

Weigerambtenaren – Bozkurt wil antwoord van Frattini (18-07-2007)

PvdA-Europarlementariër Emine Bozkurt dringt aan bij Eurocommissaris Frattini van Justitie op antwoord op haar vraag of Nederlandse trouwambtenaren mogen weigeren een huwelijk tussen paren van gelijk geslacht te sluiten. Tot nu toe ontwijkt Frattini een antwoord op die vraag en hult zich in algemeenheden.

Aruba – Registratie homohuwelijk nu mogelijk (05-07-2007)

Huwelijken van twee personen van hetzelfde geslacht kunnen vanaf 5 juli bij het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister of Censo worden ingeschreven wanneer daarom wordt verzocht. Minister Booshi Wever (MEP) van Administratieve Zaken heeft daartoe woensdag 4 juli jl. opdracht gegeven aan Censo. Dit wordt gemeld door de Arubaanse krant Amigoe. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid in de Nederlandse gaymedia na uitspraken van gevolmachtigd minister Frido Croes over de erkenning van in Nederland gesloten ‘homohuwelijken’ in Aruba.

Aruba – Rechtszaak over uitspraken ‘homohuwelijk’ (21-05-2007)

De vergelijking van het ‘homohuwelijk’ met een relatie tussen mens en dier, met pedofiele relaties en de uitlating dat het huwelijk van paren van gelijk geslacht een onchristelijke en verwerpelijke vorm van decadentie is die moet worden geweerd met alle beschikbare middelen, zijn niet alleen cru, maar ook grievend en kwetsend. Maar advocaat-generaal Nico Jörg van Aruba ziet er echter geen aanleiding tot vervolging in.

Kabinet – ‘nieuwe stappen weigerambtenaren onnodig’ (18-05-2007)

Gemeenten gaan in de praktijk goed om met trouwambtenaren die weigeren de huwelijken van paren van gelijk geslacht te sluiten. Actie vanuit Den Haag is daarom niet nodig, antwoordt het kabinet op Kamervragen van de SGP.

Staatssecretaris Bijleveld roept Aruba op het matje (24-04-2007)

Staatssecretaris Ank Bijleveld (Koninkrijksrelaties) wil dat de regering van Aruba afstand neemt van een persverklaring van regeringspartij MEP. Daarin wordt, n.a.v. de uitspraak van de Hoge Raad over het erkennen van een in Nederland gesloten ‘homohuwelijk’, gesteld dat normen en waarden in Nederland verloren zijn gegaan. Om dit kenbaar te maken heeft Bijleveld de Arubaanse gevolmachtigde minister Frido Croes, zelf lid van de MEP, bij haar op het ministerie op het matje geroepen.

VtD – ‘Weigerambtenaren staan juridisch zwak’ (19-04-2007)

Omdat er geen wettelijke regeling is voor weigerambtenaren staan ze juridisch zwak en mogen gemeenten zelf bepalen ze wel of niet aan te nemen. Dat concludeert de Vereniging tegen Discriminatie (VtD) in een rapport over de passage over trouwambtenaren in het coalitieakkoord. Die conclusies sluiten volkomen aan bij het standpunt en beleid van het COC.

Auba en Oduber-Lamers overwegen stap naar Europees Hof (19-04-2007)

Zowel het eilandbestuur van Aruba als het lesbisch echtpaar Esther en Charlene Oduber-Lamers overwegen naar het Europees Hof te stappen naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad over de geldigheid van hun huwelijk op Aruba vorige week.

Rhenen – college voert motie weigerambtenaren niet uit (18-04-2007)

Het college van Rhenen heeft dinsdagavond een aangenomen motie van de SGP waarin ruimte wordt geboden aan bezwaarde trouwambtenaren, naast zich neergelegd. De SGP beraadt zich op verdere stappen.

Achtkarspelen – PvdA slikt weigerambtenaren (16-04-2007)

In Achtkarspelen heeft geen weigerambtenaren en in een drie weken geleden aangenomen PvdA-motie werd expliciet gesteld dat ook in de toekomst alle trouwambtenaren alle huwelijken moeten sluiten. Gevolg: crisis in het college van CDA, PvdA en CU. De PvdA heeft zich daar nu uitgedraaid met een compromis waarin trouwambtenaren ‘in principe’ alle huwelijken moeten sluiten, maar tegelijkertijd wordt er ‘rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren’.

‘Homohuwelijk’ geldt in hele Koninkrijk, ook op Aruba (13-04-2007)

De Hoge Raad, de hoogste rechter binnen het Koninkrijk der Nederlanden, heeft vandaag geoordeeld dat in Nederland gesloten huwelijken van paren van gelijk geslacht in het hele Koninkrijk geldig zijn.

Apeldoorn staat weigerambtenaren toe (13-04-2007)

Ook toekomstige trouwambtenaren van de gemeente Apeldoorn mogen uit principiële (geloofs)overwegingen weigeren om homostellen te huwen. Dat is het resultaat van de stemming over een motie van D66, GroenLinks en VVD. Omdat de PvdA verdeeld stemde haalde deze motie geen meerderheid.

CU-voorman verwacht niets van gesprek met COC (09-04-2007)

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Arie Slob verwacht niets van het gesprek met COC-voorzitter Frank van Dalen. Slob, die eerder liet weten het gesprek graag aan te gaan, lijkt nu op deze woorden terug te komen. ‘Ik koester weinig illusies over dat gesprek’, aldus Slob in het Reformatorisch Dagblad.

Scheffer: ‘Kabinet maak duidelijk: geen weigerambtenaren’ (07-04-2007)

De regering moet duidelijk maken dat gewetensbezwaarde trouwambtenaren niet mogen weigeren een ‘homohuwelijk’ te sluiten, vindt publicist en PvdA-prominent Paul Scheffer. Om rechtsongelijkheid te voorkomen, zou de ChristenUnie deze nederlaag moeten slikken, omdat de neutraliteit van de overheid een hoger goed is, vindt Scheffer.

COC en ChristenUnie met elkaar in gesprek (06-04-2007)

COC-voorzitter Frank van Dalen heeft fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie uitgenodigd voor een gesprek. Slob heeft daarop laten weten dat gesprek aan te gaan: ‘Wij lieten het COC eerder weten altijd bereid te zijn tot een gesprek’. Slob uitte donderdag stevige kritiek op het standpunt van het COC over weigerambtenaren en Van Dalen wil het beleid van het COC in een persoonlijk gesprek nader toelichten.

Toch weigerambtenaren in Veenendaal? (06-04-2007)

In tegenstelling tot wat de gemeente Veenendaal beweert, zouden niet alle trouwambtenaren huwelijken van paren van gelijk geslacht willen sluiten. Dat beweert de fractie van GroenLinks na eigen onderzoek. De partij eist een klip – en – klaar antwoord van het college.

Kabinet: ‘Geen plannen voor weigerambtenaren’ (05-04-2007)

Het kabinet neemt voorlopig geen initiatieven om ambtenaren die geen homo’s en lesbo’s willen trouwen, wettelijk te beschermen tegen ontslag. Vice-premier Rouvoet en CU-fractievoorzitter Slob zinspelen op een wettelijke regeling voor weigerambtenaren, maar vice-premier Bos wijst dat resoluut van de hand. Premier Balkenende wil dat er ‘praktische oplossingen’ komen voor de problemen rondom de zogenoemde weigerambtenaren.

ChristenUnie: ‘Stop druk op weigerambtenaren’ (05-04-2007)

Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie waarschuwt gemeenten die ‘weigerambtenaren’ aanpakken. Slob zegt dat druk op ambtenaren die geen ‘homohuwelijk’ willen sluiten een ‘tegengesteld effect’ kan hebben: ‘Ze moeten goed weten wat ze doen’.

CU-wethouder stopt als trouwambtenaar (04-04-2007)

In Smallingerland heeft CU-wethouder Jan Rozema zijn functie als trouwambtenaar neergelegd. Dat komt omdat de gemeenteraad eist dat alle trouwambtenaren alle huwelijken sluiten. Rozema blijft wel gewoon wethouder en neemt daarmee dus de ook politieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze raadsbeslissing op zich.

SGP-wethouder voert motie-weigerambtenaren uit (03-04-2007)

De gemeenteraad van Middelburg heeft ingestemd met een PvdA-motie om voortaan enkel nog trouwambtenaren in dienst te nemen die alle huwelijken willen sluiten, uitgezonderd zogenaamde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand. De SGP stemde tegen deze motie, maar SGP-wethouder Huub van Klinken blijft in het college zitten en is als portefeuillehouder personeelszaken nu zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze motie.

Kamermeerderheid tegen weigerambtenaren (01-04-2007)

Een ruime kamermeerderheid heeft zich uitgesproken tegen weigerambtenaren. Tijdens een manifestatie bij het homomonument in Amsterdam hebben vijf partijen waaronder regeringspartij PvdA een convenant getekend met COC Nederland. Hierin is vastgelegd dat er geen wettelijke erkenning van gewetensbezwarende ambtenaren komt en dat er initiatieven worden ondernomen dat op termijn alle ambtenaren alle huwelijke zullen sluiten.

COC roept Senaat op tot motie tegen weigerambtenaren (30-03-2007)

Op dinsdag 3 april a.s. debatteert de Eerste Kamer met de regering over de regeringsverklaring en het coalitieakkoord van het kabinet-Balkenende 4. Omdat de Eerste Kamer niet aan het coalitieakkoord gebonden is, roept het COC de senatoren op een motie aan te nemen waarmee van de passage over weigerambtenaren een dode letter in het coalitieakkoord gemaakt kan worden.

MANIFESTATIE tegen WEIGERAMBTENAREN (29-03-2007)

COC Nederland i.s.m. Stichting Vrienden van de Gay Krant organiseert op zondag 1 april a.s. vanaf 13.30 uur bij het Homomonument in Amsterdam een manifestatie tegen weigerambtenaren. Tijdens de manifestatie presenteert het COC de gemeentelijke inventarisatie van weigerambtenaren en zullen de Stichting Vrienden van de Gay Krant en RTL Boulevard het resultaat van hun actie aanbieden aan de PvdA-Tweede Kamerfractie.

Achtkarspelen twist over trouwambtenaren (27-03-2007)

In het college van de Friese gemeente Achtkarspelen is een conflict ontstaan over het benoemen van trouwambtenaren met gewetensbezwaren tegen het sluiten van huwelijken van paren van gelijk geslacht. Pikant, want het gaat om een coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie. De meerderheid van de gemeenteraad is daar voor, maar de CDA- en CU-wethouders willen de motie niet uitvoeren en dus staat het college op springen.

‘Homo mag niet tegen ‘nee’ aanlopen’ (24-03-2007)

‘De acceptatie van homoseksualiteit is een duidelijke maatschappelijke ontwikkeling. Daar moeten ook christenen zich op een gegeven moment naar voegen en de overheid moet daar pal voor staan’, zegt Alex-Geert Castermans, voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling. Maar tegelijk blijft Castermans ook pleiten voor ruimte voor trouwambtenaren met gewetensbezwaren, bijvoorbeeld voor echtparen die een trouwambtenaar willen die past bij hun geloofsovertuiging.

Europa vraagt uitleg over weigerambtenaren (22-03-2007)

Europarlementariërs uit Duitsland en Frankrijk willen weten of Nederland op basis van Europese richtlijnen wel het recht heeft gewetensbezwaren toe te staan aan ambtenaren van de burgerlijke stand.

21 maart – SP-actie tegen discriminatie ‘homohuwelijk’ (20-03-2007)

Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, organiseert de SP Utrecht samen met homo-belangenorganisaties een manifestatie vóór het ‘homohuwelijk’ en tégen de discriminatie door ‘weigerambtenaren’.

‘Trouwambtenaar moet alle huwelijken sluiten’ (16-03-2007)

Ondervoorzitter prof. mr. Aart Hendriks van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) vindt dat trouwambtenaren alle huwelijken moeten sluiten. Dat schrijft hij in een op persoonlijke titel geschreven artikel in het jongste nummer van het Nederlands Juristen Blad. Hendriks neemt daarmee afstand van eerdere uitspraken van zijn eigen CGB inzake de rechtsbescherming van gewetensbezwaarde trouwambtenaren die weigeren homohuwelijken te sluiten.

COC: ‘Ook Bonaire moet homohuwelijken sluiten’ (13-03-2007)

Het Kabinet mag voor het sluiten van ‘homohuwelijken’ geen uitzondering maken voor Bonaire. Het kabinet spreekt met twee tongen als het gaat om de plicht voor Bonaire om straks als het de status van Nederlandse gemeente heeft ook ‘homohuwelijken’ te sluiten. Volgens COC Nederland geldt de wet voor alle gemeenten, dus ook voor Bonaire.

D66: ‘Gelijke rechten in ‘gemeente’ Bonaire’ (13-03-2007)

Ook in de toekomstige Nederlandse ‘gemeente’ Bonaire moeten homo’s en lesbo’s de mogelijkheid hebben te trouwen. Dat bepleitte D66-er Boris van der Ham dinsdag 13 maart in de Tweede Kamer in een debat met ministers Hirsch Ballin en Plasterk.

Bonaire tegen sluiten ‘homohuwelijken’ (12-03-2007)

Bonaire krijgt vanaf 1 juli 2007 de status van Nederlandse gemeente en dat betekent dat ook op het eiland ‘homohuwelijken’ gesloten moeten worden. Politici van het Bonaire dringen aan op garanties dat dit niet voor het eiland zal gelden. Daar is Kamerbreed verzet tegen en D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham heeft al Kamervragen gesteld. COC Nederland heeft minister Ter Horst en staatssecretaris Bijleveld per brief ook al op deze kwestie gewezen.

Wethouder Brummen biedt excuus aan (07-03-2007)

CDA-wethouder Ter Maat uit Brummen biedt de gemeenteraad excuus aan voor zijn uitlatingen over gewetensbezwaarde trouwambtenaren tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag. Ter Maat gaf toen aan te willen terugtreden als trouwambtenaar uit protest tegen een aangenomen motie om enkel nog trouwambtenaren te benoemen die alle huwelijken willen sluiten.

PvdA – verschillende standpunten over trouwambtenaar (05-03-2007)

CDA en CU vinden dat minister Ter Horst moet gaan praten met gemeenten over de weigerambtenaren, maar binnen de PvdA lijkt daarover verwarring te zijn ontstaan, want kopstukken van die partij geven verschillende of nog geen reacties.

Actie Albert Verlinde tegen weigerambtenaren (05-03-2007)

Albert Verlinde, hét gezicht van het populaire tv-programma RTL Boulevard, is een handtekeningenactie begonnen tegen de passage in het coalitieakkoord over het toestaan van weigerambtenaren. Albert Verlinde wil met deze actie politici en burgers van de noodzaak doordingen hier tegen in het geweer te komen.

CDA: Ter Horst overleg met gemeenten over trouwambtenaren (03-03-2007)

Het CDA wil dat minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst met de gemeenten om de tafel gaat om duidelijk te maken hoe ze om moeten gaan met ambtenaren van de burgerlijke stand die geen ‘homohuwelijk’ willen voltrekken.

Eén op de 6 gemeenten heeft weigerambtenaren (02-03-2007)

In één op de zes gemeenten van Nederland zijn nog één of meerdere weigerambtenaren werkzaam. Dat blijkt uit een voorlopige inventarisatie van COC Nederland.

Drimmelen: trouwambtenaren sluiten alle huwelijken (02-03-2007)

De gemeenteraad van Drimmelen heeft unaniem besloten dat in deze gemeenten enkel nog trouwambtenaren mogen zijn die alle huwelijken willen sluiten. Met twee trouwambtenaren met bezwaren tegen het sluiten van ‘homohuwelijken’ heeft burgemeester De Kok overlegd gevoerd en afspraken gemaakt.

PvdA haalt angel uit coalitieakkoord (18-02-2007)

De PvdA-leden hebben zaterdag tijdens het partijcongres in Zwolle massaal ingestemd met het coalitieakkoord en de bewindslieden. In een aangenomen motie over het ‘homohuwelijk’, gesteund door de volledige partijtop, werd, met instemming van het COC, de angel uit de passage over de trouwambtenaren gehaald.

PvdA-bestuur steunt coalitieakkoord (17-02-2007)

Het partijbestuur van de PvdA steunt het nieuwe coalitieakkoord, inclusief de passage over de trouwambtenaren. Het PvdA-partijbestuur vertrouwt erop dat gemeenten massaal het voorbeeld van Amsterdam zullen volgen dat bekend maakte enkel trouwambtenaren te benoemen die alle huwelijken willen sluiten.

COC – Handreiking aan Wouter Bos (16-02-2007)

De inkt van het regeerakkoord is nog niet droog of de coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie wordt al op de proef gesteld. De keuze om trouwambtenaren ook in de toekomst ruimte te geven te weigeren homo- en lesboparen te trouwen leidt tot hevig maatschappelijk debat en opstand binnen de PvdA. In zijn column Pink My Right op GaySite geeft COC-voorzitter Frank van Dalen een handreiking aan Wouter Bos om dit probleem op te lossen.

GroenLinks-actie in gemeenten voor het ‘homohuwelijk’ (16-02-2007)

GroenLinks vindt dat het coalitieakkoord een stap terug in de tijd en is tegen het legaliseren van homodiscriminatie door ambtenaren. GroenLinks-fracties in de gemeenteraden gaan daarom een motie indienen om vast te leggen dat alle ambtenaren in hun gemeente het homohuwelijk moeten voltrekken.

D66 – Onderzoek naar weigerambtenaren (15-02-2007)

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham gaat vragen om een hoorzitting in de Tweede Kamer om de plannen van het nieuwe kabinet waardoor ambtenaren kunnen weigeren homo- en lesboparen te trouwen juridisch te onderzoeken.

COC gaat ‘weigerambtenaren’ in kaart brengen (13-02-2007)

COC Nederland gaat ambtenaren die weigeren ‘homohuwelijken’ te sluiten in kaart brengen. Van deze ambtenaren mag zes jaar na openstelling van het huwelijk worden verwacht dat niet persoonlijke opvattingen maar de wet leidend is. Burgemeester Cohen onthult woensdag 14 februari, Valentijnsdag, in het Amsterdamse stadhuis een gedenkplaat ter gelegenheid van het eerste homohuwelijk. COC-voorzitter Frank van Dalen zal hier het startschot geven voor de trouwambtenaren-campagne.

‘Nieuwe trouwambtenaren dienen wet uit te voeren’ (12-02-2007)

Gewetensbezwaren verdienen een respectvolle behandeling, zoals nu in het nieuwe regeerakkoord staat over de gewetensbezwaarde trouwambtenaren. Maar dat geldt enkel voor oude trouwambtenaren, want nieuwe moeten gewoon de wet uitvoeren. Dat concludeert Anders Schinkel in zijn proefschrift over gewetensbezwaren, dat hij maandag 12 februari verdedigt aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Amsterdam – onthulling plaquette ‘homohuwelijk’ (11-02-2007)

Woensdag 14 februari a.s. onthult burgemeester Cohen een plaquette als herdenking aan de eerste huwelijken van paren van gelijk geslacht die hij in de nacht van 1 april 2001 in het Amsterdamse stadhuis sloot.

‘Homohuwelijk voor ambtenaar plicht’ (27-01-2007)

Gemeenten mogen strenger zijn voor ambtenaren met gewetensbezwaren tegen het sluiten van een ‘homohuwelijk’. Dat zei Alex-Geert Castermans, voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling, vrijdag 26 januari jl. tijdens zijn Burgemeester Dales Lezing in Nijmegen. In een beheerste toespraak sprak Castermans zich in uit over deze en een aantal andere actuele maatschappelijke en politieke kwesties die aan het werk van zijn commissie raken.

Love Exiles – diner voorbereiding lobby bij Democraten (24-01-2007)

Love Exiles, een stichting die zich inzet voor het recht van Amerikaanse homo’s en lesbiennes om met hun partners en echtgenoten in hun vaderland te kunnen wonen, spreekt op 2 februari 2007 op een partijbijeenkomst van de Amerikaanse Democratische Partij. Ter voorbereiding organiseert Love Exiles op 28 januari een diner in Amsterdam om zoveel mogelijk getuigenissen te verzamelen voor het gesprek met de Democraten.

2006

Voor het eerst trouwen op de Tilburgse kermis (06-06-2006)

Verliefde stelletjes kunnen voor het eerst tijdens de Tilburgse Kermis in het huwelijksbootje stappen. Ook op de Roze Maandag!

Coalitie steggelt over huwelijk homo’s (28-04-2006)

In het regeringskamp dreigt een nieuw conflict. Onderwerp is het sluiten van huwelijken tussen paren van gelijk geslacht. Vraag is of ambtenaren van de burgerlijke stand die daar gewetensbezwaren tegen hebben de vrijheid hebben om medewerking daaraan te weigeren.

D66 – Van der Laan is CDA zat en wil ‘nieuw paars’ (27-04-2006)

D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan verwijt het CDA ‘mentale blokkades’ als het gaat om zaken als het ‘homohuwelijk’ en het drugsbeleid. Ze is het CDA zat en wil na de volgende verkiezingen het liefst een nieuw paars kabinet.

PKN – Zegenen homorelaties mogelijk weer ter discussie (23-04-2006)

Het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk tussen man en vrouw is sinds 2004 geregeld in de Protestantse Kerk Nederland (PKN), maar staat door een actie van een kerkenlid mogelijk opnieuw ter discussie.

5 Jaar Openstelling Huwelijk (01-04-2006)

Vandaag vieren we een historisch gebeurtenis. Precies vijf jaar geleden op 1 april 2001 was Nederland wereldnieuws. Vlak na middernacht werden in Amsterdam de eerste huwelijken ter wereld tussen paren van gelijk geslacht gesloten. De droom van velen ging daarmee in vervulling – met grote dank aan Henk Krol.

COC Nijmegen start petitie tegen Vaticaan (27-03-2006)

COC Nijmegen grijpt het eerste lustrum van de openstelling van het burgelijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht op 1 april a.s. aan om een tegengeluid te laten horen aan het Vaticaan. Een actie waar iedereen aan mee kan doen.

Aantal ‘homohuwelijken’ stabiliseert (24-03-2006)

Vijf jaar na de invoering van het homohuwelijk is het aantal huwelijken tussen twee mensen van gelijke sekse gestabiliseerd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het rood na lobby ‘homohuwelijk’ (22-03-2006)

Henk Krol, hoofdredacteur van de Gay Krant, zit met een flinke schuld van bijna vier ton. Zijn Stichting Vrienden van de Gay Krant heeft nog rekeningen openstaan voor de jarenlange lobby die is gevoerd voor de openstelling van het huwelijk van paren van gelijk geslacht.

Pechtold terughoudend homo-emancipatie Aruba en Antillen (11-02-2006)

Minister Pechtold verwijst in zijn antwoord op Kamervragen van zijn partijgenote Lousewies van der Laan naar de weigering van de Arubaanse regering om het huwelijk van het in Nederland getrouwde paar Esther en Charlene Oduber-Lamers in te schrijven in het bevolkingsregister.

COC naar Hoge Raad (08-02-2006)

COC Nederland heeft advocatenkantoor Knoops opdracht gegeven een verweerschrift in te dienen bij de Hoge Raad. Dit verweerschrift moet het sluitstuk worden van een langdurige juridische strijd van Charlene Oduber en Esther Lamers om hun in Nederland gesloten huwelijk erkend te krijgen op Aruba.

Huwelijksplaquette aan stadhuis Amsterdam (27-01-2006)

Op 1 april 2006 wordt in Amsterdam de vijfjarige verjaardag van de openstelling van het huwelijk voor koppels van het gelijke geslacht gevierd. Aan de gevel van het stadhuis wordt op die dag een tweetalige plaquette onthuld die verwijst naar de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

‘Homohuwelijken’ in Bosbeskapel (02-01-2006)

Protestantse homoparen die hun verbintenis kerkelijk willen laten inzegenen, kunnen voortaan terecht in de Bosbeskapel in de Haagse Vruchtenbuurt.

2005

Sterke toename van aantal homo- en lesboparen (15-11-2005)

Het aantal homo- en lesboparen in Nederland is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

PvdA – weer vragen ambtenaren burgerlijke stand (21-09-2005)

PvdA-Kamerleden Anja Timmer en Sharon Dijksma nemen geen genoegen met het antwoord van de regering over ambtenaren die homo’s weigeren te trouwen en hebben daarop opnieuw vragen gesteld.

Aruba – weigering erkenning lesbo-echtpaar (26-07-2005)

Aruba weigert een getrouwd lesbisch stel als zodanig in te schrijven in de burgerlijke stand van het eiland.

Scheiden en hoe nu verder? (07-03-2005)

Een scheiding in een “homo-ouder situatie? kan gecompliceerder zijn dan in een heterosituatie. Dat is op zaterdag 19 maart 2005 het thema van de eerste informatiebijeenkomst van dit jaar van de COC Landelijke Werkgroep Meer dan Gewenst, de groep voor homo- en lesbo-(wens)ouders.

COC: steun burgemeester San Francisco inzake homohuwelijk (26-02-2005)

Burgemeester Cohen van Amsterdam steunt zijn collega Gavin Newsom van San Francisco in zijn besluit homo-stellen de mogelijkheid te geven te trouwen in zijn stad. Een initiatief van D66-Amsterdam dat COC Nederland graag overneemt met een oproep aan alle Nederlandse burgemeesters het voorbeeld van Cohen te volgen en hun Amerikaanse collega ook te steunen.

INTERNATIONALE BERICHTEN

2012

Franse premier belooft openstelling huwelijk en adoptierecht (18-05-2012)

Op de Internationale Dag tegen Homo/Transfobie (IDAHO) heeft de nieuwe Franse premier Jean-Marc Ayrault beloofd te zullen strijden tegen homo/transfobie en werk te zullen maken van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht en het adoptierecht voor deze paren.

‘Standpunt Obama historisch en moedig’ (09-05-2012)

COC-voorzitter Vera Bergkamp noemt het standpunt van Barack Obama over openstelling van het huwelijk ‘historisch en moedig’. De Amerikaanse president stelde op 9 mei in een interview met televisiezender ABC dat paren van gelijk geslacht moeten kunnen trouwen. Obama voegt daar wel aan toe dat dit zijn persoonlijke opvatting is en dat het aan de Amerikaanse staten is om hierover te beslissen.

VS – Maryland achtste staat met opengesteld huwelijk (24-02-2012)

Maryland wordt de achtste Amerikaanse staat waar het huwelijk wordt opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Het Congres heeft met de wet ingestemd en de gouverneur heeft al toegezegd de wet te zullen ondertekenen.

Californische rechters verklaren Proposition 8 ongrondwettig (07-02-2012)

Het Hof van Beroep in Californië oordeelde dinsdag 7 februari dat het in 2008 gehouden referendum (Proposition 8) om huwelijken van paren van gelijk geslacht te verbieden in strijd is met de Grondwet. Maar de strijd is nog niet gestreden, want verwacht wordt dat tegenstanders van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in hoger beroep gaan.

VS – Partnerschapsregistratie in Delaware en Hawaii (01-01-2012)

Het nieuwe jaar begint goed als het om LHBT-rechten gaat: vanaf 1 januari 2012 is partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht mogelijk in de Amerikaanse staten Delaware en Hawaii.

2011

Britse premier voorstander van openstelling huwelijk (06-10-2011)

De Britse premier David Cameron heeft zich ondubbelzinnig uitgesproken voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Juist omdat hij een conservatief politicus is.

Chileense president komt met wetsvoorstel partnerregistratie (11-08-2011)

De Chileense president Sebastian Pinera heeft afgelopen dinsdag een wetsvoorstel ingediend bij het parlement waarmee een vorm van partnerregistratie voor paren van gelijk geslacht mogelijk wordt. De vorig jaar tot president gekozen conservatief Pinera lost daarmee een verkiezingsbelofte in.

VS – Eerste huwelijken paren van gelijk geslacht in New York (24-07-2011)

Kitty Lambert en Cheryke Rudd zijn vandaag – zondag 24 juli – als eerste paar van gelijk geslacht in de staat New York voor de wet getrouwd. Het huwelijk werd kort na middernacht (lokale tijd) gesloten in Niagara Falls bij de grens met Canada. Er worden zondag 24 juli in de hele staat New York een recordaantal huwelijken gesloten.

VS – New York State opent huwelijk paren van gelijk geslacht (24-06-2011)

In een voor de Verenigde Staten historische stemming heeft de Senaat van de staat New York met 33 tegen 29 stemmen het burgerlijk huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Gouverneur Andrew Cuomo heeft de wet onmiddellijk getekend en dat betekent dat de eerste huwelijken van paren van gelijk geslacht op 24 juli a.s. gesloten kunnen worden.

Liechtenstein kiest voor partnerschapsregistratie (19-06-2011)

Een ruime meerderheid van de bevolking van Liechtenstein heeft in een referendum gestemd voor een nieuwe wet die het geregistreerd partnerschap voor paren van gelijk geslacht mogelijk maakt. Dat heeft de regering zondagavondavond 19 juni 2011 bekend gemaakt.

Frans parlement stemt tegen openstelling huwelijk (14-06-2011)

Het Franse parlement heeft dinsdag 14 juni met 293 stemmen voor en 222 stemmem tegen een wetsvoorstel voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht verworpen. Tegen waren vooral parlementsleden van de conservatieve partij van president Nicolas Sarkozy, de voorstanders waren vooral sociaal-democratische en liberale parlementsleden.

Brazilië gaat partnerregistratie invoeren (06-05-2011)

Paren van gelijk geslacht krijgen in Brazilië door een vorm van partnerregistratie dezelfde financiële en sociale rechten als getrouwde heteroseksuelen. Dat hebben de tien rechters van het Braziliaanse Hooggerechtshof donderdag 5 mei jl. na een stemming unaniem besloten, zo meldde de president van het Hof.

Liechtenstein – Parlement stemt voor partnerschap (18-03-2011)

De Landdag, het parlement van het prinsdom Liechtenstein in de hoofdstad Vaduz, heeft woensdag 17 maart jl. unaniem ingestemd met de invoering van geregistreerd partnerschap voor paren van gelijk geslacht. Tegenstanders, waaronder vooral de Rooms-Katholieke Kerk in Liechtenstein, overwegen de wet terug te draaien door die voor te leggen in een volksraadpleging.

Eiland Man krijgt partnerschapsregistratie (15-03-2011)

Paren van gelijk geslacht krijgen op het eiland Man het recht om hun partnerschap te laten registeren. Dat is door de Tynwald, het parlement van het eiland in de Ierse Zee, besloten in een nieuwe wet die civil unions invoert. De wet treedt vanaf 6 april a.s. in werking.

VS – Hawaii voert partnerschapsregistratie in (17-02-2011)

De Senaat van de Amerikaanse staat Hawaii heeft ingestemd met de invoering van het geregistreerd partnerschap (civil unions) voor paren van gelijk geslacht. Het is nog wel even wachten alvorens de eerste paren hun relatie kunnen laten registreren, want dat zal pas vanaf 1 januari 2012 mogelijk worden.

Brits wetsvoorstel mogelijk stap openstelling huwelijk (13-02-2011)

De Britse regering komt waarschijnlijk binnenkort met een wetsvoorstel waarin het verbod om civil unions (partnerschapsregistraties) in godsdienstige ceremonies te laten voltrekken in godshuizen wordt opgeheven. Daarmee zou een groot obstakel opgeheven worden om in het Verenigd Koninkijk het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. Vooralsnog is de Anglicaanse Kerk – wereldwijd toch al in rep en roer over kwesties rond homoseksualiteit – daar tegen.

Europese Commissie onderzoekt homodiscriminatie in Polen (03-02-2011)

De Europese Commissie gaat onderzoeken of Poolse autoriteiten homoseksuelen discrimineert die in het buitenland willen trouwen. Dat is afgelopen woensdag via Poolse media bekendgemaakt.

VS – Illinois voert partnerschapsregistratie in (01-02-2011)

Gouverneur Pat Quinn van Illinois heeft de wet getekend die het geregistreerd partnerschap mogelijk maakt voor paren van gelijk geslacht in deze Amerikaanse staat. Kort daarvoor werd het wetsvoorstel me een ruime meerderheid aangenomen in de Senaat van Illinois.

Frankrijk – verbod ‘homohuwelijk’ grondwettelijk (28-01-2011)

Het Constitutionele Hof in Frankrijk heeft vrijdag bepaald dat het verbod op huwelijken van paren van gelijk geslacht grondwettelijk is. Dat meldden Franse media.

2010

Hongaarse concept-grondwet beperkt huwelijk tot m/v-paren (20-10-2010)

De nieuwe Grondwet die nu in Hongarije wordt opgesteld zal het huwelijk strikt gedefinieerd worden als een relatie tussen een man en een vrouw. De rechtsconservatieve coalitie van Fidesz-KDNP heeft het initiatief genomen voor de nieuwe Grondwet en beschikt over een ruime tweederde meerderheid in het Hongaarse parlement voor de invoering daarvan.

Griekse regering wil partnerschapregistratie voor homoparen (17-09-2010)

Ondanks felle tegenstand van de Grieks-Orthodoxe Kerk wil de Griekse regering geregistreerde partnerschappen voor homoseksuele stellen gaan toestaan. Dat heeft minister van Justitie Haris Kastanidis vandaag laten weten.

Euro-debat over discriminatie paren van gelijk geslacht (08-09-2010)

Dinsdagavond 7 september jl. vond op initiatief van de SP in het Europees Parlement een debat plaats over de rechten van geregistreerde of getrouwde paren van gelijk geslacht die zich in een andere EU-lidstaat vestigen. Eurocommissaris Vivianne Reding erkende tijdens dit debat dat volgens Europees recht iedereen die gebruik maakt van vrij verkeer dezelfde rechten moet krijgen.

Tasmanië erkent elders gesloten ‘homohuwelijken’ (31-08-2010)

Het Lagerhuis van de Australische deelstaat Tasmanië heeft een amendement op de huwelijkswetgeving aangenomen waardoor huwelijken of partnerschapsregistraties van paren van gelijk geslacht die in andere Australische deelstaten of andere landen zijn gesloten erkent worden.

Duitsland – Ongelijke erfrechten homoparen ongrondwettig (18-08-2010)

Ongelijkheid in het erfrecht tussen paren van gelijk geslacht die een Lebenspartnerschaft – de Duitse vorm van partnerschapsregistratie – met elkaar gesloten hebben en getrouwde heteroparen is volgens de hoogste Duitse rechtbank ongrondwettig. Dat heeft het Bundesverfassungsgericht afgelopen dinsdag in een vonnis bekendgemaakt.

Californië – Beroepsrechter stopt sluiten ‘homohuwelijken’ (17-08-2010)

Een dag voor er weer huwelijken van paren van gelijk geslacht gesloten zouden mogen worden in Californië is dat verhinderd door een besluit van de federale beroepsrechtbank. De beroepsrechters hebben namelijk ingestemd met een spoedverzoek om dat voorlopig te voorkomen. De beroepsrechter zullen in december een definitief besluit nemen.

Luxemburg stap dichter bij openstelling huwelijk (15-08-2010)

De Luxemburgse regering heeft afgelopen dinsdag een wetsvoorstel ingediend bij het parlement waarin ondermeer de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht wordt voorgesteld. Als het wetsvoorstel dit najaar wordt aangenomen, dan kan Luxemburg begin volgend jaar het elfde land worden waar paren van gelijk geslacht mogen trouwen.

Californische paren van gelijk geslacht mogen weer trouwen! (12-08-2010)

Paren van gelijk geslacht mogen weer trouwen in de Amerikaanse staat Californië. Dat is het gevolg van het vandaag genomen besluit van federale districtsrechter Vaughn Walker om de in werking treding van zijn vonnis over Proposition 8 niet langer op te schorten. De eerste huwelijken kunnen vanaf 18 augustus a.s. gesloten worden. Tot die tijd kunnen de tegenstanders van zijn vonnis nog in beroep daartegen gaan.

Costa Rica: Referendum over huwelijk ongrondwettelijk (11-08-2010)

Mede op initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk zijn in Costa Rica handtekeningen verzameld voor het houden van een referendum om het huwelijk van paren van gelijk uit te sluiten. Het Costaricaanse Constitutionele Hof verbiedt dat echter omdat zo’n referendumgeslacht ongrondwettelijk is.

Argentijnse Senaat stemt in met openstelling huwelijk (15-07-2010)

De Senaat van Argentinië heeft ingestemd met de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Als ook president Cristina Fernadez de Kirchner de wet tekent – wat verwacht mag worden, want ze heeft publiekelijk haar steun voor de wet uitgesproken – dan is Argentinië het eerste land in Latijns-Amerika en het 10de wereldwijd land waar paren van gelijk geslacht kunnen trouwen.

Iers Lagerhuis stemt in met partnerschapsregistratie (02-07-2010)

Het Ierse Lagerhuis (Dáil) is gisteravond zonder formele stemming akkoord gegaan met de Civil Partnership Bill. Het wetsvoorstel waarmee partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht mogelijk wordt, gaat nu naar de het Hogerhuis (Seanad) en zal naar verwachting dit najaar in werking treden.

IJsland – Lesbische premier trouwt (27-06-2010)

De eerste openlijk homoseksuele premier van IJsland, de lesbienne Jóhanna Sigurdardóttir, is zondag in het huwelijksbootje gestapt.

IJsland opent huwelijk voor paren van gelijk geslacht (12-06-2010)

Althingi, het parlement van IJsland, heeft afgelopen vrijdag ingestemd met een wetswijzing waardoor het huwelijk voor paren van gelijk geslacht mogelijk wordt. IJsland is daarmee het negende land in de wereld – en het zevende Europese land – waar paren van gelijk geslacht mogen trouwen.

Portugal – Eerste huwelijk lesbisch paar gesloten (07-06-2010)

Sinds vandaag kunnen in Portugal paren van gelijk geslacht trouwen. Teresa Pires en Helena Paixao zijn het eerste paar dat in het huwelijk treedt.

Portugese president bekrachtigd wet openstelling huwelijk (18-05-2010)

President Anibal Cavaco Silva heeft besloten om de wet die het huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht met zijn handtekening te bekrachtigen. Dat heeft de president maandaag 17 mei officieel tijdens een toespraak op de televisie laten weten.

Brits Hooggerechtshof weigert zaak weigerambtenaar (08-03-2010)

Het Britse Hooggerechtshof heeft het verzoek een uitspraak te doen in de zaak van weigerambtenaar Lilian Ladele teruggewezen. De hoogste Britse rechtbank is van oordeel dat haar zaak ‘geen juridische strijdvraag in het algemeen belang’ oproept. Ladele is ‘teleurgesteld’ en overweegt haar zaak nu voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Oostenrijks heteropaar wil ‘homohuwelijk’ (11-02-2010)

Een Oostenrijks heterostel wil een een geregistreerd partnerschap sluiten. Dat is sinds begin dit jaar echter enkel mogelijk voor paren van gelijk geslacht en wordt in de volksmond daarom ‘homohuwelijk’ genoemd. De man en vrouw vinden het onrechtvaardig dat zij alleen kunnen trouwen en eisen het recht op ook een ‘homohuwelijk’ te sluiten.

Portugees parlement voor huwelijk paren gelijk geslacht (08-01-2010)

Het Portugese parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel van de regering om het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. Een voorstel om ook adopties door homo/lesbische stellen mogelijk te maken haalden het niet.

2009

Eerste ‘homohuwelijk’ Latijns–Amerika gesloten (29-12-2009)

In de Argentijnse stad Ushuaia, de zuidelijkste plaats ter wereld, zijn maandag twee mannen met elkaar getrouwd. Het is het eerste huwelijk van een paar van gelijk geslacht in Latijns–Amerika.

Malawi – Arrestaties vanwege ‘homohuwelijk’ (29-12-2009)

De politie in Malawi heeft afgelopen dinsdag twee mannen gearresteerd op beschuldiging van ‘openbare onzedelijkheid’. De twee mannen hielden afgelopen zaterdag een chinkhoswe, een traditionele trouwceremonie.

Mexico-Stad opent huwelijk voor homoparen (22-12-2009)

Mexico-Stad is de eerste hoofdstad in het overwegend katholieke Latijns-Amerika waar het huwelijk wordt opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Het wetsvoorstel daarvoor werd maandag 21 december met 39 tegen 20 stemmen aangenomen. Het wordt algemeen verwacht dat de linkse burgemeester Marcelo Ebrard de nieuwe wet, die vanaf februari van kracht wordt, zal tekenen. De Mexicaanse president Felipe Calderon heeft al aangekondigd de wet juridische te gaan aanvechten.

Portugese regering komt met wet openstelling huwelijk (17-12-2009)

De Portugese regering heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee het voor paren van gelijk geslacht mogelijk wordt met elkaar te trouwen. Dat heeft minister Pedro Silva Perreira donderdag 17 december meegedeeld. De wet wordt vrijwel zeker aangenomen, want de centrumlinkse regering heeft samen met andere linkse partijen een meerderheid in het parlement. Het wetsvoorstel kan al in januari in het parlement aan de orde komen.

VS – Washington D.C. stemt voor openstelling huwelijk (15-12-2009)

Het stadsbestuur van het District of Columbia – de Amerikaanse hoofdstad Washington – heeft op dinsdag 15 december met een ruime meerderheid ingestemd met een wetsvoorstel voor het openstellen van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Burgemeester Adrian Fenty van Washington heeft al toegezegd de wet te zullen tekenen. De wet treedt vanaf komend voorjaar in werking.

Britse weigerambtenaar verliest hoger beroep (15-12-2009)

Weigerambtenaar Lillian Ladele, ambtenaar van de burgerlijke stand in Islington, heeft het hoger beroep tegen haar ontslag verloren. Ladele gaat haar zaak nu voorleggen aan het Hooggerechtshof.

VS – New Jersey neemt eerste horde invoering ‘homohuwelijk’ (07-12-2009)

De Senaatscommissie voor Justitie heeft met een krappe meerderheid ingestemd met The Freedom of Religion and Equality in Civil Marriage Bill. Daarmee heeft deze Amerikaanse staat de eerste horde genomen voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Partnerschapsregistratie in Ierland (03-12-2009)

Vandaag dient de Ierse minister Dermot Ahern van Justitie, Gelijkheid en Wetshervorming een wetsvoorstel om partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht in bij het Ierse parlement. Het wetsvoorstel biedt paren van gelijk geslacht veel van de rechten van gehuwden, maar is daar zeker niet gelijk aan. De Ierse holebi/transgenderbeweging spreekt van vooruitgang, maar is ook kritisch en openstelling van het huwelijk blijft het uiteindelijke doel.

Afwijzing homohuwelijk New York ‘gemiste kans’ (03-12-2009)

De Senaat van de Amerikaanse staat New York heeft de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht weggestemd. ‘Een gemiste kans voor gelijkberechtiging’, noemt Wouter Neerings, voorzitter van COC Nederland, de stemuitslag. ‘Wereldwijd zien we gelukkig wel een onstuitbare trend in de goede richting’, zegt Neerings, die daarbij wijst op ontwikkelingen in Washington D.C. en Portugal.

VS – Maine opent huwelijk voor paren van gelijk geslacht (07-05-2009)

Maine is de vijfde Amerikaanse staat geworden waar paren van gelijk geslacht mogen trouwen. Gouverneur John Baldacci ondertekende woensdag de wet die eerder door het parlement was aangenomen. De eerste huwelijken van paren van gelijk geslacht kunnen waarschijnlijk vanaf eind juni gesloten worden.

Hongaars Parlement stemt voor Partnerschapsregistratie (21-04-2009)

Het parlement van Hongarije heeft gisteren ingestemd met de invoering van geregistreerd partnerschap enkel voor paren van gelijk geslacht. Deze paren krijgen daarmee vrijwel dezelfde rechten als gehuwde heteroparen, maar niet het recht om kinderen te adopteren. De wet treedt waarschijnlijk vanaf juli a.s. in werking.

VS – Partnerschapsregistratie in Washington (16-04-2009)

Het gaat maar door in Amerika: na de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in de staten Iowa en Vermont, is nu partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht ingevoerd in de noordwestelijke staat Washington. En in de staten New York en New Hampshire staat de openstelling op de politieke agenda.

Spaans Hooggerechtshof rekent af met weigerambtenaar (09-04-2009)

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft eind vorige week bepaald dat ambtenaren met gewetensbezwaren tegen het huwelijk van een paar van gelijk geslacht, de sluiting hiervan toch niet mogen weigeren. Dat meldden diverse Spaanse media.

VS – ‘Homohuwelijk’ federale kwestie door besluit D.C. (07-04-2009)

En nog meer goed nieuws, want gelijktijdig met de stemming in Vermont heeft de Raad van het Distict of Columbia – het gebied waar de federale hoofdstad Washington ligt – unaniem besloten om huwelijken van paren van gelijk geslacht die in andere staten gesloten zijn te erkennen. Daarmee wordt het ook een kwestie voor het federale Congres, want dat heeft het laatste woord als het gaat om wettelijke kwesties in het District.

VS – Congres Vermont overstemd veto ‘homohuwlijk’ (07-04-2009)

Het Congres van de Amerikaanse staat Vermont heeft het veto van de Republikeinse gouverneur Jim Douglas tegen de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht overstemd. In de Senaat ging dat met een ruime meerderheid (23-5), in het Huis van Afgevaardigden nipt (100-49) want daar waren honderd stemmen nodig voor het breken van het veto.

VS – Iowa Hooggerechtshof opent huwelijk (03-04-2009)

Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Iowa staat het huwelijk van paren van gelijk geslacht toe. Unaniem zijn de rechters van oordeel dat het slechts toestaan van een huwelijk voor een man/vrouw-paar in strijd is met de gelijkheidsbeginsel in de Grondwet van de staat Iowa. De eerste huwelijken van paren van gelijk geslacht kunnen vanaf 27 april a.s. gesloten worden.

Zweden – 7de land met huwelijk voor paren gelijk geslacht (01-04-2009)

Zweden heeft het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht, op de dag af precies acht jaar nadat in Nederland het eerste huwelijk wereldwijd tussen paren van gelijk geslacht werd gesloten. Een grote meerderheid in het Zweedse parlement stemde woensdag voor de openstelling van het huwelijk. Vanaf 1 mei a.s. kunnen die gesloten gaan worden.

VS – Senaat Vermont voor openstelling huwelijk (24-03-2009)

De Senaat van de Amerikaanse staat Vermont heeft met een overweldigende meerderheid ingestemd met een wet die het huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht. Vermont kan daarmee de eerste Amerikaanse staat worden dat het huwelijk openstelt door het aannemen van een wet en niet door een vonnis door het Hooggerechtshof van een staat.

Noorwegen – eerste ‘homohuwelijken’ een feit (03-01-2009)

Vanaf 1 januari 2009 mogen paren van gelijk geslacht in Noorwegen trouwen. Daarmee is Noorwegen het 6de land dat het huwelijk heeft opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Anfinn Bernaas en August Ringmann zijn het eerst homopaar dat op het stadhuis van Oslo in het huwelijk is getreden.

2008

Britse weigerambtenaar mag toch niet weigeren (19-12-2008)

De Geschillenkamer van het Britse Arbeidstribunaal (EAT) heeft vrijdag uitgesproken dat ambtenaren met gewetensbezwaren tegen homorelaties, niet mogen weigeren deze partnerschappen te registreren. De Geschillenkamer deed deze uitspraak na een beroep van de Londense deelgemeente Islington, die afgelopen zomer door een arbeidstribunaal in het ongelijk werd gesteld na een klacht van Lillian Ladele, ambtenaar van de burgerlijke stand.

Hongaars Hof stopt Partnerschapsregistratie (15-12-2008)

Het Constitutionele Hof van Hongarije verbiedt de invoering van het geregistreerd partnerschap voor alle paren, omdat de invoering daarvan het grondwettelijk vastgelegde belang van het huwelijk aantast. Vanaf 1 januari 2009 zouden alle Hongaarse paren, ook die van gelijk geslacht, hun relatie kunnen laten registreren, maar die wetgeving staat door het vonnis van het Hof nu op losse schroeven.

VS – Episcopaalse bisschoppen tegen verbod ‘homohuwelijk’ (24-11-2008)

Twee bisschoppen van de Episcopaalse Kerk in de Verenigde Staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het verbieden van het huwelijk van paren van gelijk geslacht in hun staat Californië.

VS – Hooggerechtshof Californië behandeld Proposition 8 (20-11-2008)

Het Hooggerechtshof van Californië heeft besloten de klachten over Proposition 8, het referendum voor een wijzing van de Grondwet waardoor het huwelijk enkel nog open staat voor man/vrouwparen, maart 2009 in behandeling te nemen. In afwachting van het vonnis van het Hooggerechtshof worden geen nieuwe huwelijken van paren van gelijk geslacht gesloten, maar de al gesloten huwelijken blijven wel geldig.

Amerikanen stemmen tegen ‘homohuwelijk’ (05-11-2008)

Na zes maanden lijkt er alweer een einde te komen aan het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in Californië. De voorlopige uitslag wijst op een kleine meerderheid voor Proposition 8, het voorstel om in de Grondwet van de staat te laten vastleggen dat het huwelijk een verbintenis tussen enkel man en vrouw is. Kiezers in Florida en Arizona stemden in meerderheid in met zo’n aanpassing van hun Grondwet. De tegenstanders van Proposition 8 hebben zich overigens nog niet bij de uitslag neergelegd, omdat miljoenen stembiljetten nog niet geteld zijn.

VS – vanaf 12 november homohuwelijk Connecticut (03-11-2008)

Persbureau Associated Press meldt dat in de Amerikaanse staat Connecticut de eerste huwelijken voor paren van gelijk geslacht vanaf 12 november a.s. gesloten kunnen worden.

Noorse kerk weigert trouwende homo’s (13-10-2008)

De protestantse kerk van Noorwegen heeft besloten dat burgerlijke huwelijken tussen paren van gelijk geslacht voorlopig niet kerkelijk mogen worden ingezegend. Daarvoor moet eerst de liturgie van de kerk aangepast worden.

Californië krijgt referendum over ‘homohuwelijk’ (17-07-2008)

Het Hooggerechtshof van Californië heeft het houden van een referendum over het de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht goedgekeurd. De volkstemming zal begin november, waarschijnlijk gelijktijdig met de presidentsverkiezingen, gehouden worden en kan ertoe leiden dat vorige maand ingevoerde ‘homohuwelijk’ weer wordt afgeschaft.

Britse weigerambtenaar is ongehuwd moeder (16-07-2008)

De Britse trouwambtenaar Lillian Ladele, die vanwege gewetensbezwaren gebaseerd op godsdienstige opvattingen over het huwelijk en seksualiteit weigert partnerschapsregistraties voor paren van gelijk geslacht te sluiten en een rechtszaak daarover won, blijkt zelf – in strijd met die opvattingen – een ongehuwd moeder te zijn. Dit feit over het privéleven van Lillian Lidele is pas afgelopen weekend bekend geworden en zal zeker een rol spelen in het hoger beroep over deze kwestie.

Californië – Eerste huwelijken paren van gelijk geslacht (17-06-2008)

In Californië zijn maandag voor het eerst huwelijken van paren van gelijk geslacht gesloten. Het is de tweede Amerikaanse staat waar dat mogelijk is, na Massachusetts, waar echter alleen homoseksuele ingezeten kunnen trouwen. Californië is dus de eerste staat die het huwelijk voor alle volwassen Amerikanen openstelt en dat leidt tot een run van trouwlustige homo- en lesboparen uit heel Amerika.

Noorwegen 6de land met ‘homohuwelijk’ (12-06-2008)

Het Noorse parlement heeft woensdag besloten per 1 januari volgend jaar het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. De nieuwe wet verruimt ook de mogelijkheden voor paren van gelijk geslacht om kinderen te adopteren.

VS – ‘Homohuwelijk’ stimulans economie Massachusetts (26-02-2008)

De economie van Massachusetts stagneerde al jaren en hoofdstad Boston verloor vooral hoogopgeleide inwoners. Dat is verandert sinds de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Uit heel Amerika komen homo- en lesboparen naar de staat vanwege het liberale politieke klimaat en de gelijkberechtiging.

VS – Partnerschapregistratie in New Hampshire (01-01-2008)

Op Nieuwjaarsdag is New Hampshire de vierde Amerikaanse staat geworden waar paren van gelijk geslacht een geregistreerd partnerschap kunnen sluiten. De eerste ongeveer partnerschapregistraties werden kort na middernacht op de trappen van het parlementsgebouw in de hoofdstad Concord gesloten.

2007

Hongarije – Meer rechten voor homoparen (19-12-2007)

Het Hongaarse parlement heeft een wet goedgekeurd waardoor paren van gelijk geslacht de mogelijkheid wordt geboden een samenlevingscontract te sluiten. Vanaf 1 januari 2009 kunnen zowel homo- als heteroseksuele paren in Hongarije hun partnerschap officieel laten registreren.

Uruguay – eerste land Latijns-Amerika ‘homohuwelijk’ (18-12-2007)

Uruguay staat als eerste land in Latijns-Amerika een officiële verbintenis tussen paren van gelijk geslacht toe. De senaat stemde dinsdag unaniem voor de nieuwe wet.

België – Protestantse Kerk: zegenen homohuwelijk mag (29-11-2007)

De Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) staat plaatselijke gemeenten toe een ‘homohuwelijk’ te zegenen. Aan het besluit van de synode is ruim drie jaar overleg vooraf gegaan.

Zweden: Advies voor huwelijk van paren van gelijk geslacht (22-03-2007)

De Zweedse regering heeft 21 maart jl. het advies gekregen het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. Het advies kan rekenen op brede politieke steun, zodat verwacht mag worden dat Zweden binnen afzienbare tijd na Nederland, België, Canada, Spanje, Zuid-Afrika het zesde land wordt waar homo- en lesboparen kunnen trouwen.

Mexico-Stad – Eerste homopaar geregistreerd (17-03-2007)

Antonio Medina en Jorge Cerpa zijn vrijdag 16 maart het eerste homopaar dat in Mexico-Stad hun relatie heeft laten registreren.

VS – ‘Homohuwelijk’ Massachussetts weer ter discussie (02-01-2007)

Paren van gelijk geslacht mogen trouwen in Massachussetts – dat daarmee de enige Amerikaanse staat is waar dat is toegestaan. Maar het is de vraag of dat zo blijft, want de volksvertegenwoordiging van Massachussetts zette dinsdag 2 januari jl. een eerste stap die het mogelijk kan maken dat de kiezers zich daar volgend jaar over uitspreken in een referendum.

Zwitserland – invoering partnerschapsregistratie (01-01-2007)

In Zwitserland is het vanaf 1 januari 2007 mogelijk voor paren van gelijk geslacht een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

2006

VS – Hooggerechtshof New Jersey zet politiek voor het blok (25-10-2006)

Net geen meerderheid voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht, maar het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat New Jersey is wel unaniem van oordeel dat paren van gelijk geslacht dezelfde rechten toekomen als gehuwde heteroparen. De rechters hebben de politiek 180 dagen de tijd gegeven om dit wettelijk te regelen.

VS – Meeste staten verbieden ‘homohuwelijk’ (04-07-2006)

45 van de 50 Amerikaanse staten hebben om het traditionele huwelijk van man en vrouw te beschermen en in stand te houden een verbod op het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht verboden.

België – Controverse over trouwboekje (08-06-2006)

In België is een controverse ontstaan nadat een gemeente getrouwde homoseksuelen weigerde een trouwboekje te overhandigen met blanco vellen voor het later inschrijven van kinderen.

Australië – Howard pakt verkapt ‘homohuwelijk’ aan (07-06-2006)

Premier Howard zal een regionale wet ongeldig laten verklaren waarin geregistreerd partnerschap voor homoseksuelen dezelfde rechten oplevert als een huwelijk.

VS – Radiopraatje Bush over verbod ‘homohuwelijk’ (03-06-2006)

De Amerikaanse president George Bush kondigt zaterdag 3 juni 2006 in zijn wekelijkse radiopraatje een landelijke campagne aan om een verbod op het huwelijk van paren van gelijk geslacht als amendement in de Amerikaanse Grondwet op te nemen.

Ierland – stap naar samenlevingscontracten (24-04-2006)

De Ierse regering gaat de eerste stap zetten naar een vorm van wettelijke regeling voor ongehuwde paren en paren van gelijk geslacht. Een werkgroep moet daarover advies uitbrengen. Maar de regering waakt er voor te spreken van geregistreerd partnerschap of openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Hong Kong staat geen Britse civil unions toe (18-04-2006)

Hong Kong heeft het sluiten van civil unions tussen paren van gelijk geslacht voor zijn duizenden inwoners met de Britse nationaliteit geblokkeerd.

Spanje – jongeren steeds minder katholiek (06-04-2006)

Jonge Spanjaarden zeggen minder katholiek te zijn als gevolg van een aantal standpunten die de Kerk – onder meer vanwege het ‘homohuwelijk’ – inneemt. Dat blijkt uit een onderzoek dat woensdag 5 april jl. werd gepubliceerd.

Ierland – Premier belooft invoering ‘homohuwelijk’ (06-04-2006)

Ierland gaat geregistreerd partnerschap voor homoseksuele koppels wettelijk regelen. Dat beloofde de Ierse premier Bertie Ahern maandag 3 april jl. toen hij de nieuwe kantoren van de Ierse holebi-organisatie GLEN opende.

Kroatië – Wet ‘Homohuwelijk’ vrijwel kansloos (20-03-2006)

Een wetsvoorstel van de centrumlinkse oppositie waarmee geregistreerd partnerschap voor paren van gelijk geslacht mogelijk wordt, stuit op heftig verzet van de conservatieve regeringspartij en is daarmee kansloos.

Excommunicatie dreigt voor getrouwde homo-mormoon (18-03-2006)

De Mormoonse Kerk dreigt een man die al zijn hele leven lid is van deze kerk uit te stoten omat hij met zijn mannelijke partner in Canada getrouwd is.

Tsjechië – Parlement breekt veto president (18-03-2006)

Het Tsjechische Parlement heeft woensdag het presidentiële veto verworpen en een wet goedgekeurd die homoseksuele relaties erkent. Tsjechië wordt daarmee het eerste Oost-Europese land met relatiewetgeving voor paren van gelijk geslacht.

Australië – Premier onder druk over ‘homohuwelijk’ (26-02-2006)

Een week voor de Mardi Gras in Sydney neemt de druk op de Australische premier John Howard vanuit zijn eigen Liberale Partij toe om partnerschapregistratie voor paren van gelijk geslacht wettelijk te regelen.

Tsjechië – Homobeweging weigert gesprek President (24-02-2006)

Gay Iniciatitiva heeft geweigerd in te gaan op de uitnodiging voor een gesprek met de Tsjechische president Klaus over zijn weigering zijn handtekening te zetten onder een wet die partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht regelt.

Zegen voor ‘homohuwelijk’ in Schotse Kerk? (24-02-2006)

De Juridische Commissie adviseert de Algemene Vergadering van de Church of Scotland paren van gelijk geslacht die een civil union hebben gesloten voor de zegen in aanmerking te laten komen.

Ierland – meerderheid voor ‘homohuwelijk’ (22-02-2006)

Een kleine meerderheid van de Ieren is voor de invoering van partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht naar Brits model. Dat blijkt uit een zojuist verschenen opiniepeiling.

Vaticaan – conferentie tegen ‘homohuwelijk’ (21-02-2006)

Het Vaticaan wil zich met een internationale bijeenkomst van vijf studiedagen bezinnen over de vraag hoe de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht gestuit kan worden.

Tsjechië – president tegen partnerschapregeling (21-02-2006)

De Tsjechische president Vaclav Klaus weigert zijn handtekening te zetten onder een nieuwe wet die een partnerschapregeling mogelijk maakt voor homo- en lesbostellen.

Portugal – Prominenten voor ‘Homohuwelijk’ (18-02-2006)

Een petitie met de namen van zeker 5.000 prominenten waarin wordt opgeroepen het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht is aangeboden aan het Portugese parlement.

Portugal – Lesbo-stel knokt voor ‘homohuwelijk’ (05-02-2006)

Het lesbische paar Helena Paixao en Teresa Pires knokt in Portugal voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. De vrouwen willen de Portugese staat dwingen om hen te laten trouwen en zo het pad effenen voor ‘homohuwelijken’ in hun land.

Tsjechië – Kerken tegen homo-partnerregistratie (18-01-2006)

Tien kerkgenootschappen in Tsjechië hebben gezamenlijk de Senaat en de president van het land opgeroepen het wetsvoorstel waarin het geregistreerd partnerschap voor homoseksuele paren wordt opengesteld, te verwerpen.

2005

VK – 5 dec 2005: start partnerschapregistratie (05-12-2005)

Op maandag 5 december 2005 is de Britse Wet op het Geregistreerd Partnerschap officieel in werking getreden. Paren kunnen zich vanaf deze dag aanmelden. De officiële registraties beginnen later deze maand.

Zuid-Afrika krijgt ‘homohuwelijk’ (04-12-2005)

Homo’s en lesbiennes in Zuid-Afrika moeten voor eind volgend jaar kunnen trouwen. Volgens het Constitutionele Hof is het in strijd met de Grondwet dat het huwelijk niet toegankelijk is voor mensen van hetzelfde geslacht. Zuid-Afrika zou het eerste Afrikaanse land zijn waar het ‘homohuwelijk’ wordt ingevoerd.

Zweden – Lutherse Kerk keurt ‘homohuwelijk’ goed (29-10-2005)

Twee partners van hetzelfde geslacht, die hun partnerschap officieel hebben geregistreerd, kunnen vanaf volgend jaar in Zweden voor de kerk huwen. Dat heeft de Synode van de Lutherse Kerk beslist.

VS – Partnerschapsregistratie in Connecticut (03-10-2005)

Connecticut is zaterdag 1 oktober 2005 de tweede Amerikaanse staat geworden, na Vermont, waar paren van gelijk geslacht hun relatie kunnen laten registreren.

Oeganda – ‘Homohuwelijk’ grondwettelijk verboden (02-10-2005)

Een huwelijk tussen partners van gelijk geslacht is in Oeganda grondwettelijk verboden. Oeganda is daarmee nu het enige land ter wereld dat het ‘homohuwelijk’ grondwettelijk uitsluit.

Californië – Schwarzenegger vetoot ‘homohuwelijk’ (02-10-2005)

Zoals hij al had aankondigd, heeft Arnold Schwarzenegger, de gouverneur van Californië, een veto uitgesproken over een wet die het huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht in de Sunshine State.

Lesbisch Europarlementslid trouwt vriendin (25-09-2005)

Het huwelijk van het Duitse Europarlementslid Lissy Gröner met haar vriendin Sabine Gillessen is natuurlijk in de eerste plaats een privékwestie. Maar door hun huwelijk in België te laten voltrekken, maken de vrouwen er ook bewust een politieke kwestie van.

Californië – Veto van Schwarzenegger (08-09-2005)

Gouverneur Arnold Schwarzenegger spreekt zijn veto uit over een wet die in Californië de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor partners van gelijk geslacht regelt.

Californië – Afgevaardigden ook voor ‘homohuwelijk’ (07-09-2005)

Na de Senaat heeft ook het Californische Huis van Afgevaardigden ingestemd met een wet die het huwelijk voor partners van gelijk geslacht mogelijk maakt. Wat rest is de handtekening van gouverneur Schwarzenegger.

Senaat Californië voor ‘homohuwelijk’ (02-09-2005)

De Senaat van de Amerikaanse staat Californië heeft ingestemd met het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Spanje – ‘homohuwelijk’ buitenlanders geldig (08-08-2005)

Het Spaanse ministerie van Justitie heeft maandag besloten dat een in Spanje gesloten huwelijk van partners van gelijk geslacht ook geldig is als de partners uit een land komen dat zo’n huwelijk niet erkent.

Verenigde Staten – Massachusetts (03-08-2005)

In Boston, Massachusetts wordt wederom een poging gewaagd om het homohuwelijk uit te sluiten.

Groot-Brittannië – geen zegen homoparen (30-07-2005)

De Anglicaanse Kerk onthoudt de zegen aan homoseksuele en lesbische paren.