Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Historische Pride-toespraak premier Curaçao

29 september 2017 -

Premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao heeft een toespraak gehouden tijdens de opening van de Curaçao Pride, waarin hij oproept tot meer LHBTI-acceptatie in een inclusieve samenleving waarin iedereen zich maximaal kan ontplooien en zichzelf kan zijn. De LHBTI-beweging op Curaçao noemt zijn toespraak nu al ‘historisch’ en het COC sluit zich daar volmondig bij aan.

In zijn toespraak herinnerde Rhuggenaath eraan dat hij tijdens de recente verkiezingen op het eiland beloofd had een premier voor iedereen te zullen zijn. “En iedereen betekent alle burgers ongeacht hun huidskleur, achtergrond, inkomen, religieuze opvattingen en ja…ook seksuele geaardheid.”

Rhuggenaath omschreef Curaçao als een diverse samenleving ‘die mensen van allerlei achtergrond heeft verwelkomd en omarmd’, een ‘samenleving die haar eigen weg van emancipatie inslaat’. Daarbij verwees de premier naar ‘nieuwe helden’ als Mario Kleinmoedig en Alton Paas – voorlieden van de LHBTI-beweging op Curaçao.

De Pride-evenementen moeten volgens de premier gezien worden ‘als deel van de reis van de mensheid om te emanciperen’. Rhuggenaath riep Curaçao op om die ‘reis en vooruitgang te vieren’. In zijn visie leidt dit tot ‘een samenleving waar de schoonheid van de diversiteit overheerst’ en ‘waar mensen van allerlei achtergronden worden omhelst en elkaar liefhebben…vrij om hun geloof te belijden, vrij om hun mening te uiten, maar ook vrij om lief te hebben, vrij om te zijn’.

Mario Kleinmoedig van LHBTI-organisatie FOKO noemt de toespraak van premier Rhuggenaath ‘historisch voor Curaçao, historisch voor de hele Cariben’. “Nooit eerder sprak een Caribisch regeringsleider zo gepassioneerd zijn steun uitgesproken voor de gelijkberechtiging van LHBTI’s.”

Rhuggenaath deed de opening van de Curaçao Pride overigens vorig jaar ook al, maar toen nog als minister van Economische Ontwikkeling. Vorig jaar gaf hij in zijn speech al aan, de acceptatie van LHBTI’s op Curaçao erg belangrijk te vinden.

Parlementslid Marilyn Moses van oppositiepartij Movementu Progresivo ziet dat helemaal anders. Zij kwam de afgelopen dagen op het eiland in het nieuws met opmerkingen dat LHBTI’s niet te koop moeten lopen met hun seksuele gerichtheid of genderidenteit tijdens de Curaçao Pride. Volgens Moses kunnen ‘dat soort zaken beter binnenskamers blijven’. COC-projectleider voor de Caribische regio Marie Ricardo vindt het ‘buitengewoon spijtig’ dat mevrouw Moses zich in zulke denigrerende bewoordingen uitlaat over de LHBTI-beweging op het eiland. “De mensenrechten van LHBTI’s zijn universeel en erkend door de Verenigde Naties”, aldus Ricardo. “Ze kunnen dus nooit worden bestempeld als ‘niet relevant’ of ‘niet passend’ met een beroep op culturele of morele waarden van de bevolking. Mevrouw Moses heeft als politicus een voorbeeldfunctie en zou beter moeten weten.”

COC Nederland ondersteunt sinds 2012 in de Pink Orange Alliance de LHBTI-organisaties op Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba bij de activiteiten die ze ondernemen om de LHBTI-beweging op hun eiland te versterken en de LHBTI-emancipatie te bevorderen. FOKO op Curaçao – de oudste LHBTI-organisatie in het Caribisch gebied – is met het COC initiatiefnemer van deze samenwerking.

[Bron: COC NL, FOKO, Antilliaans Dagblad – Foto (met toespraak): Facebook premier Rhuggenaath]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Gay Parade, homepage
Tags:
, , , , , , ,