Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Ook doven- en slechthorendenboot bij Canal Parade

5 augustus 2016 -

Tijdens de Canal Parade op zaterdag 6 augustus vaart ook een boot mee met dove- en slechthorende LHBT’s. De boot is een initiatief van ‘Het Roze Gebaar,’ een werkgroep van COC Nederland voor doven, slechthorenden en mensen met een taalspraakstoornis.

De boot heet de ‘CommuniGAYtion-Boat’ en alles staat in het teken van communicatie en interactie. Performers nodigen toeschouwers langs de kant uit om mee te doen (‘join’) met gebarentaal. Het thema van EuroPride is ‘join our freedom.’ Communicatie en interactie is  onmisbaar voor werkelijke ‘freedom’ van dove en slechthorende LHBT’s en LHBT’s met een taalspraakstoornis.

De act op de boot verwijst zowel naar ‘Join’ als naar ‘Freedom’ en wordt uitgevoerd door twee horende dansers en een dove ‘Sign Dancer.’ De Sign Dancer vertaalt fragmenten van ‘Freedom’ (Aretha Franklin) en ‘I got life’ (Nina Simone), waarbij de toeschouwers worden uitgenodigd om de gebaren mee te doen.

COC’s Roze Gebaar behartigt de belangen van dove LHBT’s en werkt aan een voor hen toegankelijke LHBT-wereld. Een voorbeeld van die toegankelijkheid zijn de tolken die gedurende het hele EuroPride festival op tal van plaatsen aanwezig zijn.

Categorie:
Gay Parade, homepage
Tags:
, , , ,