Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Scholieren van COC’s GSA Netwerk varen mee in Canal Parade  

5 augustus 2022 -

COC’s GSA Netwerk vaart op 6 augustus voor het eerst mee in de Canal Parade van Pride Amsterdam. Op de boot voeren middelbare scholieren uit heel Nederland actie voor een veilige en inclusieve school voor iedereen.  

De letters GSA staan voor Gender and Sexuality Alliance: een verbond tussen leerlingen van verschillende seksuele oriëntaties, genderidentiteiten, genderexpressies en sekse kenmerken. Samen zetten die zich in voor een veilige en inclusieve school waar iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn. De bekendste GSA-actie is Paarse Vrijdag. Er zijn GSA’s actief op circa duizend middelbare scholen en mbo opleidingen in Nederland (ca. 80 procent van de middelbare scholen). 

Op de GSA-boot varen honderd GSA-scholieren mee uit alle twaalf provincies. Ook zijn bekende GSA-ambassadeurs vertegenwoordigd, zoals actrice Hanna van Vliet, acteur en presentator Leendert de Ridder, activist en podcastmaker Nanoah Struik en YouTube-ster en zangeres Alice Olsthoorn.   

Met protestborden laten de scholieren zien voor welke doelen zij op school actie voeren. Bijvoorbeeld voor een veilige school waar diversiteit de norm is, goed geïnformeerde docenten, beleid tegen pesten en inclusieve voorlichting.  

De leerlingen willen dat de school hun zelfgekozen naam en voornaamwoorden respecteert en ze pleiten voor genderinclusieve toiletten. Alice Olsthoorn verzorgt tijdens de vaart een speciaal optreden met de primeur van een GSA-lied over genderinclusieve toiletten. Dit lied vraagt aandacht voor het belang van veilige en toegankelijke wc’s voor iedereen op school, ongeacht gender of sekse. Het thema van Pride Amsterdam is My gender, my pride. 

De GSA-boot wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. OCW won bij de laatste Canal Parade in 2019 de prijs voor boot met beste boodschap. Het ministerie stond haar wild card voor Pride 2022 af aan COC’s GSA Netwerk. De GSA boot werd door COC ontwikkeld samen met jongeren uit het GSA Netwerk en de Trippin Angels.

Wil je zelf op school een GSA oprichten? Ga dan naar de website van COC’s GSA Netwerk en vraag het gratis actiepakket aan. Het GSA netwerk wordt ondersteund door COC Nederland. Wil je in een veilige omgeving andere lhbti+ jongeren ontmoeten, sluit je dan aan bij COC’s Jong&Out-community

Foto: Tom Knoflook voor COC Nederland

Categorie:
Algemeen, Gay Parade, homepage, Jong & school
Tags: