Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Trans Pride Kerkdienst

2 augustus 2017 -

Zondag 6 augustus zullen voor het eerst de stemmen van gelovige transgenders uitdrukkelijk worden gehoord in de gebruikelijke kerkdienst die Pride Amsterdam kerkelijk afsluit. Wat betekent: transitie, worden wie je ten diepste bent en hoe belangrijk is het een nieuwe naam te ontvangen, van/voor God en je naasten?

‘Een nieuwe naam’

Een nieuwe naam ontvangen is een belangrijke kwestie voor transgenders. De keuze van een nieuwe naam of aanspreekwoord, beter passend bij wie je bent, markeert een grote stap in een nieuw leven. Tijdens de gebruikelijke kerkelijke afsluiting van Pride Amsterdam klinken dit jaar stemmen van gelovige transgenders die laten horen wat transitie inhoudt en wat het betekent te worden wie je ten diepste bent.

Centraal in deze dienst staat het Bijbelverhaal (Genesis 32) van Jakob, die na zijn worsteling bij de rivier de Jabbok verder leefde met de nieuwe naam Israël.

TRANS PRIDE KERKDIENST ‘EEN NIEUWE NAAM’

  • Datum: zondag 6 augustus 2017 – kerk open vanaf 11.30 uur – aanvang dienst 12.00 uur
  • Locatie: Keizersgrachtkerk – Keizersgracht 566 te Amsterdam

De opbrengst van de collecte gaat dit jaar naar stichting GenderTalent.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten.

Daarna vindt de presentatie van de brochure Transgender, geloof en kerk plaats. De schrijvers willen bijdragen aan de zichtbaarheid van transgenders in de kerk en hun positie daar verbeteren.

De viering is voorbereid door leden van de werkgroep ‘Transgender en Geloof’ (Transvisie) en de voorbereidingsgroep van de Pride Kerkdienst.

[Bron/Illustraties: LKP – Foto brochure: Heleen Zorgdrager]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Gay Parade, Geloof & cultuur
Tags:
, ,