Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

A’dams antidiscriminatieproject scholen mislukt?

22 maart 2009 -

Een project waarbij COC Amsterdam, de Anne Frankstichting en Mex-It, een intercultureel adviesbureau met allochtone inbreng, discriminatie op scholen zouden bestrijden, is mislukt. Dat concludeert _Het Parool_, maar COC Amsterdam bestrijdt dat oordeel.

De drie instellingen zouden docenten trainen om hen beter in staat te stellen in de klas gevoelige onderwerpen als racisme en homoseksualiteit te bespreken.

De gemeente noemde COC Amsterdam, de Anne Frankstichting en adviesbureau Mex-It vorige zomer in een stuk over het aanpakken van discriminatie belangrijke partners die zouden samenwerken.

In een presentatie over de voorlichtingsactiviteiten voor de commissie onderwijs van de gemeente Amsterdam door directeur Tania Barkhuis heeft COC Amsterdam o.a. enkele vragen over de voortgang van activiteiten beantwoordt, waarbij ook gebrek aan voortgang is vermeld.

Barkhuis zegt dat de samenwerking ‘heel moeizaam’ verliep. Volgens Moustapha Baba, partner van Mex-It, gaat het bij homoseksualiteit om een ‘heel lastig’ onderwerp. Mex-t wilde homoseksualiteit breder benaderen, bijvoorbeeld via cultuur of religie. ‘Dat is een andere insteek dan het COC heeft’. Op dit moment werkt Mexit niet meer samen met het COC.

Volgens Barkhuis wilde de Anne Frankstichting dat er altijd een vertegenwoordiger van het COC bij zou zijn om het onderwerp homoseksualiteit te behandelen. ‘Het is onder andere daarop gestrand’, zei ze vorige week in een vergadering van de commissie.

Volgens de Anne Frankstichting is een aantal keren gepraat met het COC. ‘Dat kwam niet echt van de grond, het werd nooit concreet’, zegt een woordvoerder.

De Anne Frankstichting werd toen gevraagd zelf iets te doen. Maar de stichting wilde dat niet beperken tot homoseksualiteit. Er werd gebruikgemaakt van het lespakket Antisemitisme; oude en nieuwe vooroordelen. De belangstelling van scholen voor de drie geplande workshops viel tegen, waardoor er maar één doorging. Hoeveel die nu heeft gekost, kon de stichting niet zeggen.

Volgens COC Amsterdam is er echter geen sprake van een mislukt project en ook geen slechte verstandhouding tussen COC Amsterdam en Anne Frankstichting of Mex-It zoals in Het Parool gesuggereert wordt.

COC Amsterdam is zeer actief op de Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs, heeft afgelopen jaar daar 280 voorlichtingen gegeven en is in gesprek met het VIOS, stadsdeel Slotervaart en anderen over voortzetting van voorlichtingsactiviteiten in het onderwijs. Ook andere preventieve emancipatie-activiteiten naast de huidige COC-voorlichtingen staan op de agenda. Dat niet alles in een keer succesvol is mag evident zijn.

Of het project als mislukt moet worden beschouwd, is inderdaad een wat voorbarige conclusie van de krant, want het project van de gemeente Amsterdam waarin de samenwerking tussen Anne Frankstichting, Mex-It en COC Amsterdam een rol heeft gespeeld wordt pas eind april 2009 geëvalueerd.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jong & school
Tags:
, ,