Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Afwijzen homoseksualiteit vanzelfsprekend, vindt Salaheddine

16 december 2016 -

Voor Nederlanders van Marokkaanse afkomst is de afwijzing van homoseksualiteit op grond van hun geloof en cultuur vanzelfsprekend, vindt schrijver, tv- en theatermaker Salaheddine Benchikhi. Dat bleek op donderdag 15 december in de talkshow ‘Pauw’ en liet hij eerder blijken in een ‘openhartig gesprek’ met de openlijk homoseksuele Tofik Dibi. Steeds meer LHBTI-moslims in Nederland zien dat totaal anders en ervaren wel degelijk ruimte om hun cultuur, geloof en seksuele identiteit te combineren.

Voor Salaheddine is er geen twijfel mogelijk: homoseksualiteit is een zonde, gaat daarom niet samen met de Islam en in de Marokkaanse cultuur is dat een vaststaand en onomstreden feit.

Dat bevestigde hij kortweg en vrijwel onweersproken in ‘Pauw’, nadat verwezen werd naar zijn intimiderende ‘interview‘ met Tofik Dibi van enige tijd geleden. Daarin neemt hij Dibi de maat over zijn coming out. Dibi’s openheid over homoseksualiteit wijst Salaheddine af. Dibi zou zijn ‘zonde’ juist moeten bedekken, want zo moet dat in de islam volgens Salaheddine. ‘Bedekken’ staat dan voor ‘onderdrukken’ of het voeren van een stiekem dubbelleven.

“Heteroseksualiteit is toch de norm binnen de islam”, werpt hij Dibi voor de voeten en laat weten dat hij ook niet zou moeten willen dat diens seksuele oriëntatie ‘gemeengoed’ zou worden in zijn cultuur. Dat dit in ons land anno 2016 wél het geval is, doet er volgens Salaheddine niet toe. “Effe serieus, wij zijn toch geen Nederlanders? We zijn toch gewoon moslim”, zegt hij tegen Dibi.

Opvattingen als die van Salaheddine verklaren waarom mensen als Dibi jarenlang met hun homoseksualiteit worstelen en waarom Dibi’s coming out een doorbraak is. Dibi werd een rolmodel voor biculturele LHBTI’s in onze open diverse samenleving, terwijl Sahaleddine vooral een voorvechter lijkt te zijn voor de Staphorster variant van de Marokkaanse gemeenschap.

Roze Imams

Salaheddine’s visie op homoseksualiteit staat haaks op tal van ontwikkelingen binnen de Islam. Daarin zijn sinds een aantal jaar ‘roze imams’ actief, zoals de Franse imam Ludovic-Mohammed Zahed en de Zuidafrikaanse imam Muhsin Hendricks die in 2013 COC’s Bob Angelo Penning ontving. Queer Moslims laten wereldwijd steeds vaker van zich horen. In Nederland verenigen ze zich bij Stichting Maruf en Haardvuur Avond. Zij zien wel degelijk mogelijkheden om hun seksuele en genderidentiteit te verenigen met hun geloof. Ook de Marokkaanse Boot tijdens de Canal Parade toont aan dat steeds meer mensen binnen de Marokkaanse gemeenschap heel anders tegen homoseksualiteit aankijken dan Salaheddine.

[Bron: COC NL – Illustratie: Salaheddine]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , ,