Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Artiesten zingen voor EuroPride Vlaggenactie

24 mei 2016 -

Op vrijdagavond 3 juni geven Duo Wilde Orchidee, homomannenkoor Manoeuvre en het duo Van Hest tot Hemelaar een swingend benefietconcert ‘Join our freedom’ vol vrolijke meezingers, roze klassiekers en liedjes over de liefde-in-alle-toonaarden. De artiesten steunen hiermee belangeloos de EuroPride Vlaggenactie om bezoekers aan de EuroPride kleurrijk welkom te heten.

Crowdfunding

Met de EuroPride Vlaggenactie wordt geld ingezameld voor drie grote regenboogvlaggen en voor zoveel mogelijk vlaggen op Amsterdamse kerken en andere godshuizen tijdens EuroPride 2016. Zo willen de initiatiefnemers van de EuroPride Vlaggenactie, ds. Wielie Elhorst en Berendien Bos, de EuroPride-bezoekers kleurrijk welkom heten.

Ambassadeurs

-® Daan Stringer - GayPride kerkdienst 25 (3)Irene Hemelaar, zangeres bij Duo Wilde Orchidee (zie foto) en Van Hest tot Hemelaar en directeur directeur LHBTI-emancipatie EuroPride, is een van de ambassadeurs van de Vlaggenactie: “Zichtbaarheid leidt tot herkenning en erkenning. Godshuizen die de regenboog laten wapperen tijdens EuroPride dragen hier aan bij. Daarom, op ieder godshuis een regenboogvlag!”

Ook Cees Reuvekamp van Manoeuvre steunt de actie: “Er moet nog veel gebeuren binnen deze organisaties voor bekendheid, erkenning en acceptatie van de LHBT-gemeenschap. Daarom ondersteunt Manoeuvre de EuroPride vlaggenactie.”

Benefietconcert

Het benefietconcert ‘Join our freedom’ vindt plaats op vrijdag 3 juni a.s. om 20.00 uur in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 te Amsterdam. Kaarten in de voorverkoop zijn te krijgen door een donatie van € 15,- via Geloofinjeproject/EuroPrideVlaggenactie of door € 17,50 contant te betalen aan de deur op 3 juni.

Brede ondersteuning

De crowdfundingsactie wordt breed ondersteund door de kerken en de LHBT-gemeenschap. Onder hen zijn voorzitter Tanja Ineke van COC Nederland, voorzitter Erwin Heyl van het Landelijk Netwerk Biseksualiteit, ds. Karin van den Broeke, voorzitter Protestantse Kerk in Nederland en mgr. Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.

Meer informatie: EuroPride Vlaggenactie-Facebook.

Kaartverkoop via: Geloofinjeproject.nl/EuroPride Vlaggenactie.

[Bron: EuroPride Vlaggenactie]

  • Foto Keizersgrachtkerk met regenboogvlag – fotograaf: © Daan Stringer
  • Foto Duo Wilde Orchidee – fotograaf: © Marjolein van Veen

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Gay Parade, Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,