Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Banner paus met regenboogboek aan gevel RK Vredeskerk

4 augustus 2016 -

Op 22 juni jl. overhandigde de rooms-katholieke parochiepriester Pierre Valkering aan paus Franciscus de Italiaanse vertaling van Dag jongen van licht van de legendarische pater Jan van Kilsdonk. De paus gaf Valkering voor homo’s een positieve boodschap mee. Valkering geeft die door met behulp van een WELKOM-banner aan de gevel van ‘zijn’ Vredeskerk in de Amsterdamse Pijp.

Paus: “Deze mensen gaan mij aan het hart”

Pater Jan van Kilsdonk overleed in 2008 op 91-jarige leeftijd. Hij liet vele toespraken achter, die hij had gehouden bij de begrafenissen van homomannen die aan aids waren overleden. Zij zijn gebundeld in Dag jongen van licht en op 22 juni jl. aan de paus overhandigd. Van Kilsdonk was, net als de paus, jezuïet. Bij de overhandiging van het boek in de Italiaanse vertaling zei de paus: “Deze mensen gaan mij ter harte. Zij hebben mijn aandacht. Ik draag hen in mijn hart.” Daarbij bracht hij zijn hand naar zijn hart. Hij vroeg Pierre Valkering, pastoor van de Vredeskerk en Rozenkranskerk in Amsterdam, om deze boodschap over te brengen en de mensen om wie het gaat, homo’s dus, te groeten. Pastor Valkering beloofde de paus dit te doen. De Vredeskerk is daarom sinds 3 augustus jl. voorzien van een grote banner met daarop een foto van de ontmoeting. Paus Franciscus heeft daarop het boek, met een regenboog op de kaft, in zijn hand.

 

vredeskerk-banner-foto-van-ton-van-hal

EuroPride en de Canal Parade: Valkering mag niet meevaren van bisschop

De ontmoeting met paus Franciscus was de directe aanleiding om pastor Valkering uit te nodigen om mee te varen op de World Religion Boat in het kader van de EuroPride. Hij heeft die uitnodiging aanvaard. Maar zijn bisschop, Mgr. Jozef Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam, heeft hem verplicht om alsnog van deelname af te zien. Voor Pierre Valkering betekent dit een teleurstelling. Hij spreekt van “een gemiste kans om in aansluiting bij de paus ook als lokale kerk liefdevoller en constructiever op homo’s en andere seksuele minderheden betrokken te raken.”

 

Foto: Ton van Hal

 

Categorie:
Geloof & cultuur, homepage
Tags:
, , , , , , , , , ,