Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bedreigingen opvarenden Turkse Boot Canal Parade

9 augustus 2012 -

Opvarenden van de Turkse boot tijdens de Canal Parade van de Amsterdam Gay Pride afgelopen zaterdag 4 agustus zijn bedreigd. Dat wordt gemeld door NRC Handelsblad en is bevestigd door de Amsterdamse politie. COC Nederland adviseert de bedreigde opvarende aangifte te doen. De organisatie van de Turkse Boot is met een persverklaring gekomen. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch heeft inmiddels schriftelijke Kamervragen gesteld.

De politie heeft een aantal meldingen ontvangen over bedreigingen, die vooral op internetfora en persoonlijke Facebookpagina's verschenen. Volgens Ellie Lust, woordvoerder van de Amsterdamse politie en voorzitter van Roze in Blauw, gaat het om ernstige uitspraken. 

Zo wordt er op een van de facebookpagina's gedreigd de opvarenden met benzine in brand te steken. 'Deze mensen moeten opgehangen worden', zegt iemand. 'Dan wordt de wereld schoon.' Een ander stelt dat de Turkse samenleving de opvarenden 'zal bestraffen' voor hun als aanstootgevend ervaren gedrag. Tijdens de Canal Parade hadden enkele opvarenden van de Turkse boot de Turkse vlag om hun lichaam gedrapeerd. Een ongepaste combinatie, volgens sommige Turkse Nederlanders.

Het was voor het eerst dat een Turkse boot deelnam aan de Amsterdamse Canal Parade. De boot vertegenwoordigde de naar schatting 20.000 homoseksuele Turken die in Nederland wonen.

De organisatie van de Turkse boot was in handen van de Stichting Elance, die zich richt op de maatschappelijke ontwikkeling en participatie van jongeren en vrouwen in Amsterdam, in samenwerking met Pink Istanbul. In een gezamenlijke persverklaring wordt er op gewezen dat de bedreigingen serieus onderzocht en aangepakt moeten worden, maar dat ze 'niet het beeld van het overgrote deel van de reacties' bepalen. “Wij willen iedereen er op wijzen dat deze in meerderheid juist op een waardige manier op De Turkse Boot heeft gereageerd.  Juist dit is belangrijk en dit is nooit eerd

er op deze schaal gebeurd!”

Serdar Manavoglu van Pink Istanbul werkt dit standpunt verder uit in opiniestuk in de Volkskrant. Volgens Manavoglu is de Turkse Boot van ‘historisch belang’ geweest. “In de dagen na de Gay Pride zijn wij overspoeld door steunbetuigingen en berichten van honderden jonge Turkse homoseksuelen uit binnen- en buitenland. (…) Jammer dat sommige mensen homoseksualiteit niet willen opmerken en erkennen, dat is hun goed recht. Maar wel heel goed dat er veel meer mensen zijn die juist wel in gesprek willen. In die zin is de Turkse Boot geslaagd in zijn opzet.”

COC Nederland heeft de bedreigde opvarenden van de boot geadviseerd aangifte te doen bij de politie. “We weten dat homoseksualiteit in Turkse kring gevoelig ligt”, zegt COC-voorzitter Vera Bergkamp. “Maar deze uitingen gaan te ver. Het bewijst ook hoe belangrijk het is dat de overheid investeert in projecten om homoseksualiteit in multiculturele kring bespreekbaar te maken.”

Ook ProGay, de organisator van de Amsterdam Gay Pride, heeft de oovarende opgeroepen aangiften te doen. “Dreiging met geweld en de dood tegen de opvarende gaat wat ons betreft alle perken te buiten.”

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya, die meevoer op de Turkse boot, noemt de bedreigingen “onacceptabel”. “Ik houd van discussies, maar gelijke behandeling staat voorop.” Ze zegt zelf niet te zijn bedreigd.

PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch heeft over de bedreigingen inmiddels schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Marja van Bijsterveldt – de coördinerend bewindspersoon voor het LHBT-emancipatiebeleid.

Marcouch wil van de ministers weten hoeveel meldingen en aangiften van bedreigingen er zijn gedaan en welke actie politie en justitie daarop ondernomen hebben. Verder vraagt hij of er ook gewezen is op de mogelijkheid anoniem aangiften te doen. Van de ministers wil hij tenslotte weten of zij zijn mening delen dat het van belang voor de verdere emancipatie van Turkse homo’s is dat zij voor hun seksuele geaardheid kunnen blijven uitkomen en daarbij alle steun verdienen. Marcouch vraagt of de ministers dat ook hebben laten blijken door contact op te nemen met de slachtoffers.

[Bronnen: NRC, Stichting Elance, PvdA, ProGay &  COC NL]

zp8497586rq
Categorie:
Gay Parade, Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , ,