Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bisschop Hurkmans slaat CdK Franssen tot ridder

27 oktober 2010 -

Bisschop Antoon Hurkmans van Den Bosch slaat op zaterdag 30 oktober a.s. zeven vrouwen tot edelvrouw en twintig mannen tot ridder in de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Onder hen wordt ook de openlijk homoseksuele Commissaris van de Koningin Jan Franssen van Zuid-Holland geridderd. Dat meldt het bisdom Den Bosch vandaag.

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een rooms-katholieke werkorde die katholieken in het Heilig Land helpt met projecten. In Nederland telt de orde 250 leden. Wereldwijd zijn dat er 23.000.

De investituurplechtigheid vindt zaterdag 30 oktober a.s. om 12.00 uur plaats in de protestantse Sint-Bavokerk te Haarlem. Het is voor het eerst sinds de calvinistische machtsovername van 1578 dat er in het godshuis een katholieke eredienst plaatsvindt.

De paus heeft de leiding van de orde toevertrouwd aan een kardinaal die de titel Grootmeester draagt. Deze functie wordt momenteel waargenomen door de Amerikaanse kardinaal John Patrick Foley. De Latijnse patriarch van Jeruzalem, Fouad Twal, is Groot-Prior.

De Grootmeester delegeert de verantwoordelijkheden van regionale landscommanderijen aan landscommandeurs. Het bestuur van een landscommanderije wordt gevormd door de landscommandeur en de kapittelraad. De Nederlandse landscommandeur is ir. G.J.M. Prieckaerts. Groot-Prior is bisschop Antoon Hurkmans. De landscommanderije is verdeeld in een aantal regio’s.

Zie verder ons Vaticaan-dossier.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags: