Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Christelijke homo-organisatie houdt subsidie

5 juli 2016 -

De subsidie voor de christelijke homo-organisatie Hart van Homo’s wordt niet stopgezet. Dat meldt minister Bussemaker in antwoord op Kamervragen van de VVD. Volgens de minister zou de organisatie niet aansturen op een leven van seksuele onthouding, zoals ze aanvankelijk vreesde. Het COC betreurt het besluit om de subsidie voort te zetten.

UPDATE: In de nacht van donderdag 7 juli besloot de Tweede Kamer dat de subsidie aan Hart van Homo’s alsnog moet worden ingetrokken. Alle partijen behalve CDA, ChristenUnie en SP stemden vóór het besluit. Minister Bussemaker gaf aan dat het lastig is om een eenmaal toegekende subsidie in te trekken. Ze informeert de Kamer binnenkort hoe ze dit besluit gaat uitvoeren.

 

Begin vorige maand was er van verschillende kanten kritiek op Hart van Homo’s. De organisatie zou er bij orthodox-christelijke homo’s op aandringen om celibatair te leven. Bussemaker zei daarop dat ze overwoog de subsidie van 45.000 euro per jaar in te trekken.

Bussemaker sprak onlangs met de organisatie en daaruit bleek volgens haar dat de zaak genuanceerder ligt. “Ze hebben mij helder gemaakt dat zij anderen die norm niet willen opleggen”, zegt ze in het Nederlands Dagblad. De bewindsvrouw vindt het cruciaal dat het thema homoseksualiteit in orthodox-christelijke kringen bespreekbaar wordt gemaakt.

Ook het COC vindt het belangrijk dat er steun is voor LHBT’s in orthodox-christelijke kringen, maar betreurt de keuze om Hart van Homo’s te financieren. Volgens het COC heeft de organisatie de schijn tegen. De website kan bij LHBT-jongeren nog steeds de indruk wekken dat Hart van Homo’s de norm van seksuele onthouding wil opleggen. Het COC roept de minister op om nauwgezet in de gaten te houden of de organisatie in praktijk niet toch bij LHBT’s aandringt op een celibatair leven.

De kwestie was ook onderwerp van het vragenuurtje in de Tweede Kamer op dinsdag 5 juli.

Categorie:
Geloof & cultuur, homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , ,