Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Christelijke LHBT-organisaties gematigd positief over NGK-tussenrapport

8 januari 2014 -

Christelijke LHBT-organisaties die samenwerken in het project LCC Plus zijn ‘gematigd positief’ over de tussenrapportage van de Commissie Ambt en Homoseksualiteit van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

De LCC Plus-organisaties hebben met belangstelling kennisgenomen van de tussenrapportage van de Commissie Ambt en homoseksualiteit van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) die op donderdag 3 januari jl. openbaar werd gemaakt.

De LCC Plus-organisaties nemen met instemming kennis van een nauwkeurig uitgewerkte verslaglegging van gesprekken van de commissie met lesbische zusters en homoseksuele broeders en met een  aantal organisaties op het terrein van homoseksualiteit en geloof.

De LCC Plus-organisaties moedigen de commissie van harte aan nu spoedig werk te maken van de vragen die nog beantwoord moeten worden en te komen tot positieve besluitvorming die een volledige en gelijkwaardige participatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in de plaatselijke gemeentes van de NGK mogelijk maakt.

Gesprekken met homo’s en lesbiennes

De Commissie Ambt en Homoseksualiteit is in 2011 in opdracht van de Landelijke Vergadering van de NGK van start gegaan met haar onderzoek. De LCC Plus-organisaties zijn verheugd dat er veel aandacht is besteed aan gesprekken met homoseksuele broeders en lesbische zusters.

Heleen de Boer, vice-voorzitter van het LKP: “Hun getuigenis is onmisbaar voor een uiteindelijk overwogen en positief standpunt.” Ook het LKP is samen met ContrariO – Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes – uitgenodigd voor een gesprek.

“Het gesprek aangaan met elkaar, elkaar echt spreken en daarvoor alle mogelijke partijen uitnodigen is van wezenlijk belang”, zegt De Boer, die zelf aan dit overleg deelnam. “De commissie heeft wat ons betreft goed begrepen en aangevoeld dat het van belang is uitleenlopende meningen te horen.”

Onderzoek onder plaatselijke gemeentes NGK

De tussenrapportage bericht ook over de uitkomsten van een onderzoek dat door de commissie is gedaan onder plaatselijke gemeentes van de NGK. Volgens de LCC Plus organisaties laten deze duidelijk zien dat er nog veel werk te verrichten valt om van iedere gemeente een gemeenschap te maken waar lesbiennes en homo’s zich veilig kunnen voelen en waar zij op een gelijkwaardige basis volop kunnen participeren, ook in de uitoefening van de ambten.

Wim van den Engel, voorzitter van de stuurgroep van de LCC Plus organisaties: ”Het is goed dat de tussenrapportage nu heel duidelijk laat zien dat er nog veel moet gebeuren. Het maakt de noodzaak van het verdere werk van de commissie indringend duidelijk. We hopen dat het in het verdere werk van de commissie zwaar mee zal wegen dat veel gemeentes van de NGK nog geen veilige gemeenschap vormen.”

Oproep tot voortzetting van het werk

De LCC Plus organisaties moedigen de commissie van harte aan haar werk met spoed voort te zetten. De LCC Plus organisaties steunen de commissie in haar wens nu verder grondig en nauwkeurig te werk te gaan. Dit doet recht aan alle belanghebbenden en zeker aan het vergroten van de veiligheid van homo’s en lesbiennes in de plaatselijke gemeentes van de NGK. De LCC Plus organisaties blijven graag beschikbaar voor gesprekken en advies.

LCC Plus

In het LCC Plus-project wordt samengewerkt door de volgende christelijke LHBT-organisaties: LKP, Contrario, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales. Zij voeren met middelen van het ministerie van OCW vijf projecten uit die de sociale acceptatie van LHBT’ers in Nederland en in het buitenland bevorderen. Zie voor meer informatie: LCCProjecten.nl.

[Bron: LCC Plus Projecten – Illustratie NGK-logo]

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , , , , , ,