Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Christelijke LHBT’s betreuren besluit CGK

23 februari 2017 -

Vijf christelijke LHBT-organisaties betreuren de beslissing van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) om alle revisieverzoeken bij haar eerdere visiedocument uit 2012 over homoseksualiteit naast zich neer te leggen. De CGK bevestigen nogmaals dat homoseksualiteit een zonde moet worden genoemd. LKP, CHJC, ContrariO, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl (verenigd in de LCC Plus-organisatie) moeten daarom met spijt vaststellen dat deze kerk voor lesbiennes en homo’s een onveilige en uitsluitende geloofsgemeenschap blijft.

Revisieverzoeken afgewezen

Vijftien plaatselijke gemeenten (kerken) van de CGK dienden na het akkoord over het visiedocument van de synode (landelijke vergadering) in 2012 verzoeken tot revisie in. Het verbaast de LCC Plus-organisaties dat alle revisieverzoeken zijn afgewezen. De CGK-synode houdt vast aan aloude inzichten, zowel met het oog op de Bijbel als bij de veronderstelde herkomst van homoseksualiteit. De LCC Plus-organisaties zijn van mening dat alle onderzoek naar de betekenis van de teksten in de Bijbel die over homoseksualiteit zouden gaan, tenminste tot het standpunt zou moeten leiden dat er geen heldere conclusies kunnen worden getrokken en dat lesbische zusters en homoseksuele broeders in de kerk derhalve minimaal het voordeel van de twijfel zou moeten worden gegund. Hetzelfde geldt voor de bewering dat wetenschappelijk bewijs voor een aangeboren afwijkende seksuele oriëntatie onvoldoende overtuigd, aldus de CGK. Het overweldigend wetenschappelijk bewijs van de afgelopen vijftig jaar dat homoseksualiteit geen ziekte is of een psychologische afwijking, had de synode tenminste barmhartig moeten stemmen over lesbische zusters en homoseksuele broeders in deze kerk.

Een onveilige en uitsluitende kerk

De LCC Plus-organisaties stellen vast dat de CGK de onveiligheid en uitsluiting in hun geloofsgemeenschap voor haar lesbische zusters en homoseksuele broeders handhaaft, omdat hen niet wordt toegestaan een gelijkwaardige plek in te nemen in de lokale gemeenten van deze kerk. De LCC Plus-organisaties hebben grote zorgen over wat dit doet met het sociale, geestelijke en lichamelijke welzijn van (met name jongere) lesbiennes en homo’s in de CGK, nu deze kerk er in blijft volharden hen te weigeren van deelname aan het Heilig Avondmaal. De boodschap die hiermee wordt afgegeven is uitsluitend en daarmee ook beschadigend.

Gesprek

De LCC Plus-organisaties zijn verheugd dat enkele plaatselijke gemeenten er blijk van geven grote moeite te hebben met de uitspraken van de CGK-synode. De LCC Plus-organisaties moedigen deze gemeentes en de synode aan het gesprek met elkaar en met andere gemeenten te blijven zoeken. De LCC Plus-organisaties bieden van harte hun ondersteuning aan bij deze gesprekken. De LCC Plus-organisaties voelen zich sterk betrokken bij de situatie, aangezien vele leden van de partnerorganisaties lid zijn van de CGK.

Oproep

De LCC Plus-organisaties roepen de CGK-synode op het visiedocument uit 2012 alsnog in te trekken en lesbische zusters en homoseksuele broeders te erkennen als gelijkwaardige gemeenteleden. De LCC Plus-organisaties vragen de CGK met klem de voor homo’s en lesbiennes geblokkeerde toegang tot het Heilig Avondmaal op te heffen en hen in de Naam van Jezus Christus zelf te nodigen.

LCC Plus organisaties

LKP, CHJC, ContrariO, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl vormen samen de LCC Plus organisaties. Deze organisaties werken samen in projecten die de sociale acceptatie van LHBTs in christelijke kring wil bevorderen.

[Bron: LCC Plus – Illustratie: CGK-logo]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , ,