Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Amsterdam gaat Veilige Haven voortzetten

30 mei 2012 -

COC Amsterdam gaat de activiteiten van Veilige Haven (voorlopig) voortzetten. Dat is overeengekomen met Eric van der Burg, wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam. Veilige Haven biedt hulp, advies en opvang aan jongeren uit multicultureel Amsterdam die een plek zoeken waar ze terecht kunnen met hun homo-, biseksuele, lesbische of transgendergevoelens. COC Amsterdam, een van de vier oprichters van Veilige Haven in 2006, kan zo de in afgelopen jaren opgebouwde expertise continueren. Veilige Haven werd voorheen uitgevoerd door Schorer, dat eerder dit jaar failliet is gegaan.

De activiteiten voor jongeren die begeleiding behoeven sluiten naadloos aan bij de expertise en de missie van het COC Amsterdam. Veilige Haven vangt op jaarbasis zo’n 100 cliënten op met hulpvragen. COC Amsterdam was bezorgd dat met het wegvallen van Schorer deze specifieke doelgroep in gedrang zou komen en heeft afgelopen drie maanden hard gelobbyd voor continuering.

‘Veilige Haven is uniek in Nederland en de afgelopen jaren is zeer veel expertise opgebouwd om cliënten die soms in levensbedreigende situaties zitten te ondersteunen’, aldus voorzitter Dennis Boutkan van COC Amsterdam.

COC Amsterdam is enorm blij met deze nieuwe activiteit. ‘Op deze manier borgen we de goede dienstverlening van Veilige Haven aan deze kwetsbare doelgroep samen met andere activiteiten die wij voor jongeren doen, zoals bijvoorbeeld voorlichting op scholen en Jong& Out. De voortzetting is een stap vooruit en belangrijk voor Amsterdam en de roze gemeenschap’, aldus COC Amsterdam.

De GGD gaat in opdracht van de gemeente Amsterdam komende maanden onderzoeken hoe de cliëntvraag op dit moment is en of de formule van Veilige Haven aan de behoefte van de doelgroep aangepast moet worden. Zij zal in september met een rapport komen. De gemeente Amsterdam zal later in het jaar dan een definitief besluit nemen over de wijze waarop zij Veilige Haven zal voortzetten.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, ,