Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC-pand in Amsterdam verkocht

29 januari 2009 -

De kogel is door de kerk: het COC-pand aan de Rozenstraat 8-16 in Amsterdam is verkocht aan Woningcorporatie Ymere. Deze week is hierover overeenstemming bereikt tussen de Albrecht Stichting (eigenaar van de COC-panden) en de corporatie. De verkoopprijs bedraagt 3,5 miljoen euro.

Leegstand

Medio 2008 kondigde COC Nederland aan dat zij voornemens was haar gebouw aan de Rozenstraat in Amsterdam te verkopen. Het uit 1892 en deels uit 1912 daterende gebouw, dat huisvesting biedt aan COC Nederland en COC Amsterdam, heeft tot enige jaren geleden een belangrijke functie vervuld voor de homogemeenschap in Amsterdam, maar staat al jaren goeddeels leeg.

COC Amsterdam

COC Amsterdam vindt dat er een plek moet zijn in Amsterdam waar doelgroepactiviteiten kunnen worden georganiseerd en waar diverse communities elkaar ontmoeten. Het COC Amsterdam streeft naar het creëren van een zogenaamd Roze Huis dat met een deel van de opbrengst van de verkoop van het pand gefinancierd kan worden. Hiervoor worden partners gezocht. Op dit moment werkt COC Amsterdam aan een businessplan.

Nog 2 jaar huren

De verkoop die met instemming van de ledenvergadering van COC Nederland plaatsvindt betekent niet dat COC Nederland en COC Amsterdam op korte termijn moeten verhuizen.

In de overeenkomst met Ymere is een clausule opgenomen waardoor het COC het pand nog twee jaar kan huren. Door het pand te verkopen is COC Nederland in staat een lening af te lossen die zij was aangegaan om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Herontwikkeling door Ymere

De aankoop van het fraaie gemeentelijke monument in de Jordaan biedt Ymere de mogelijkheid verder vorm te geven aan haar monumentenbeleid en de wens om passende functies in bijzondere gebouwen onder te brengen. De komende periode zal de corporatie gebruiken om een herontwikkelingsplan voor het gebouw op te stellen.

Categorie:
50+, Geloof & cultuur, Jong & school, Jouw belangen
Tags: