Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC roept Jehova’s Getuigen op LHBTI-vijandig filmpje te verwijderen.

2 juni 2017 -

COC Nederland roept de Jehova’s Getuigen vandaag in een brief op een LHBTI-vijandig filmpje van de website te verwijderen en dringt aan op een gesprek.

In deel 2 van de videoserie Denk aan de Vrouw van Lot zegt de vader uit een Jehova’s Getuigen gezin afkeurend over een collega van zijn dochter die twee lesbische moeders heeft: “Hier gaat Anna dus mee om.” Ook in andere scènes in het filmpje wordt afkeurend over homoseksualiteit gesproken.

Het COC vraagt de Jehova’s Getuigen ook om een ‘werkblad’ voor kinderen van hun site te verwijderen. Daarin wordt homoseksualiteit vergeleken met een ‘neiging tot woede’.

Volgens het COC belemmeren het filmpje en het werkblad een veilig klimaat voor LHBTI’s binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen. Het COC werd de afgelopen dagen benaderd door verschillende christelijke LHBTI’s die zich door het filmpje gekwetst voelen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat op de site van de Jehova’s Getuigen een LHBTI-vijandig filmpje staat. Vorig jaar was dit ook al het geval, het ging toen om een filmpje specifiek gericht op kinderen. Ook toen vroeg het COC (samen met het LKP – de koepelorganisatie van christelijke LHBTI’s) om het filmpje te verwijderen en werd aangedrongen op een gesprek. Dat werd beide door de Jehova’s Getuigen geweigerd.

[Bron: COC NL – Illustratie uit delen uit ‘Denk aan de Vrouw van Lot’: YouTube]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags: