Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC: ‘Uitspraken Bertone onzinnig en weerlegt door onderzoek

12 april 2010 -

COC Nederland laakt het verband dat kardinaal Bertone legt tussen pedofilie en homoseksualiteit. ‘Die uitspraken zijn ronduit schandalig, in strijd met uitspraken van paus Benedictus XVI in 2008 en worden ook weerlegt door wetenschappelijk onderzoek naar het seksueel misbruik door priesters in opdracht van de Amerikaanse bisschoppen’, zegt Vera Bergkamp, vice-voorzitter van COC Nederland.

Dat Amerikaans onderzoek wordt gedaan door het John Jay College of Criminal Justice. De definitieve resultaten daarvan worden eind van dit jaar verwacht, maar eind vorig jaar gaven de onderzoekers al een persconferentie om de voorlopige uitkomsten toe te lichten.

‘Op grond daarvan concluderen de onderzoekers dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat homoseksuele priesters een groter risico vormen voor seksueel kindermisbruik dan heteroseksuele priesters’, zegt Bergkamp.

In antwoord op een vraag van bisschop Edward Braxton tijdens de persconferentie antwoordde onderzoekster Margareth Smith dat er op grond van het onderzoek ook geen enkele reden is om homoseksuelen uit te sluiten van het priesterambt.

Bergkamp wijst er nadrukkelijk op dat het hier gaat om onderzoek in opdracht van de Amerikaanse bisschoppen zelf. ‘Desondanks legt kardinaal Bertone een verband tussen homoseksualiteit, pedofilie en het seksueel kindermisbruik door priesters – dan is hij nu aan zet om daarvoor met de wetenschappelijke bewijzen te komen’.

Het Duitse opinieblad Die Zeit wees onlangs kardinaal Bertone als verantwoordelijke aan voor het verzwijgen van het kindermisbruik door pater Murphy in 1998. ‘Het zou buitengewoon kwalijk zijn als kardinaal Bertone nu de druk op zichzelf probeert af te leiden door homoseksuelen als zondebok aan te wijzen’, zegt Bergkamp.

Paus Benedictus zelf heeft in 2008 aan de vooravond van zijn bezoek aan de Verenigde Staten ook uitdrukkelijk een verschil gemaakt tussen ‘homoseksuele priesters en de neiging om kinderen seksueel te misbruiken’. Volgens de paus gaat het bij dat laatste om pedofilie en ‘dat is wat anders’.

Zie voor meer informatie ons dossier Vaticaan.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags: