Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC verbijsterd over oordeel Openbaar Ministerie

6 april 2005 -

COC Nederland heeft met verbijstering kennis genomen van het oordeel van het Openbaar Ministerie dat er geen reden is voor vervolging van het boek ‘De Weg van de Moslim’ en pleit ervoor wel tot vervolging over te gaan. Daarnaast roept het COC moslimorganisaties op uit eigen beweging de verspreiding van het boek stop te zetten.

Het Openbaar Ministerie (OM) erkent dat de passages in ‘De Weg van de Moslim’ over het doden van homoseksuelen door hen van hoge gebouwen te storten en te stenigen, voor homoseksuelen beledigend zijn en als bedreiging opgevat kunnen worden. Maar volgens het OM zijn deze teksten toelaatbaar, omdat ze rechtstreeks uit de bronnen van het islamitische geloof voortkomen en daarmee onder de godsdienstvrijheid vallen.

Onafhankelijk oordeel van de rechter

COC Nederland pleit er bij het OM voor deze zaak niet op basis van eigen onderzoek bij voorbaat te seponeren. Vanwege de grote maatschappelijke onrust die deze teksten gegeven hebben, dient het OM toch tot vervolging over te gaan, omdat daarmee een onafhankelijk oordeel van de rechter uitgelokt wordt. Minstens dient daarbij door het OM geëist te worden dat lezers van ‘De Weg van de Moslim’ meer dan nu het geval is duidelijk wordt gemaakt in welke religieuze en historische context de passages over het doden van homoseksuelen gelezen dienen te worden en dat van het doden van homoseksuelen in Nederland geen sprake kan zijn, omdat voor moslims in ons land enkel de Nederlandse wetgeving van toepassing is. De grondwettelijk verankerde gelijkberechtiging van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen dient daarbij expliciet vermeldt te worden.

Stopzetting verspreiding

Daarnaast roept COC Nederland moslimorganisaties en vooral moskeebesturen waaronder het bestuur van de El Tawheed-moskee op uit eigen beweging de verspreiding van ‘De Weg van de Moslim’ stop te zetten. Dit geschrift draagt niet bij aan de verdraagzaamheid en dialoog in de samenleving. Het boek bevordert juist het verder polariseren van tegenstellingen tussen moslims en homoseksuelen en geeft daarmee voedsel aan homofobie onder moslims en islamofobie onder homoseksuelen.

Meer informatie

Op deze website is meer informatie te vinden over ‘De Weg van de Moslim’. Bijvoorbeeld de berichtgeving over de demonstratie tegen de verspreiding van dit boek in april 2004 bij het Homomonument. Zie daarvoor: homepage bovenaan bij ‘nieuws’ – klik op ‘laatste nieuws’ en scroll naar de berichten van april 2004, waaronder een overzicht van de reacties in de media.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jouw belangen
Tags: