Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil einde vergoeding ‘homotherapie’ Different

16 januari 2012 -

COC Nederland wil dat minister Edith Schippers van VWS direct een einde maakt aan de vergoeding door zorgverzekeraars van zogenaamde ‘homotherapieën’. het dagblad Trouw meldt vandaag dat de christelijke stichting Different in Amsterdam therapieën aanbiedt waarmee homoseksuelen zouden kunnen leren hun seksuele voorkeur te onderdrukken. Volgens het COC zijn de behandelingen schadelijk. GroenLinks stelt Kamervragen over deze kwestie aan de minister.

‘Homoseksualiteit is, net als heteroseksualiteit, geen ziekte maar een seksuele voorkeur,’ stelt COC-directeur Koen van Dijk. ‘In de wetenschap bestaat brede overeenstemming over het feit dat ‘genezen’ van homoseksualiteit niet mogelijk is. Therapieën als die van Different zijn schadelijk, ze brengen mensen verder in de knel. Daarom willen we dat minister Schippers een einde maakt aan de vergoeding van deze behandeling uit publieke middelen’.

Van Dijk verwijst naar deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de American Psychological Association (APA) die al decennia geleden vaststelden dat homoseksualiteit geen ziekte is. Uit onderzoek blijkt bovendien dat therapie om homoseksualteit te onderdrukken niet werkt.

GroenLinks gaat over deze kwestie Kamervragen stellen aan minister Schippers.

Trouw-artikel

Dat wordt in Trouw bevestigd door Lode Wigersma van de artsenorganisatie

KNMG

. Die zegt dat ‘een therapie die helpt om te onderdrukken wie je bent’ zelfs schadelijk kan zijn. ‘Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat een therapie zou werken die erop gericht is om iemands homoseksuele geaardheid te onderdrukken’, voegt Wigersma daaraan toe.

Directeur Hans van Eck van het

Nederlands Instituut van Psychologen

stelt in Trouw dat de Different-therapie ‘ondeugdelijk en zelfs gevaarlijk’ is. ‘Van een psycholoog mag je verwachten dat zijn interventies een wetenschappelijke basis hebben’.

Stichting

Different

stelt dat homoseksualiteit een ‘behandelbare afwijking’ is, ontstaan bij ‘mensen die verwond en beschadigd zijn in hun jeugd’ en door een gebrek aan ‘rolpatronen, een incestverleden’. ‘Als dat verleden ‘geheeld’ wordt, kan bij de cliént ‘ruimte ontstaan’ om de gevoelens te veranderen’, zegt Different-manager Anouk van Tongeren in Trouw.

Verscherpt toezicht

De

Inspectie voor de Gezondheidszorg

(IGZ) heeft inmiddels kenbaar gemaakt extra scherp toe te gaan zien op Different-therapie waarbij homo’s en lesbiennes hun seksuele gevoelens leren onderdrukken. De signalen in de media geven de IGZ aanleiding te onderzoeken of de Different-therapie wel deugdelijk is. De IGZ zegt overigens niet bekend te zijn met de zorginstelling Different. Dat kan kloppen, want Different krijgt de financiering uit GGZ-gelden indirect via een zogenaamde ‘verlengde arm-constructie’ van EuroPsyche. Door deze samenwerking kan Different de therapie laten vergoeden via de zorgverzekeraars. Zie daarvoor de informatie op de Different-site.

Volgens

Zorgverzekeraars Nederland

(ZN) is het onacceptabel dat een dergelijke behandeling wordt verpakt als een deugdelijke diagnose, bijvoorbeeld een jeugdtrauma, waardoor ze volledig is verzekerd. Dat meldden de instanties dinsdag na berichtgeving in Trouw.

De zorgverzekeraars vinden dat er ook een rol is weggelegd voor het College voor Zorgverzekeringen om de therapie, die veelal door orthodox-christelijke organisaties wordt aangeboden, stevig tegen het licht te houden.

Reacties

Different

laat weten de kritiek op de homotherapie van de hand te wijzen. Dat wordt gemeld in een verklaring op de site van de stichting Tot Heil des Volks, de koepelorganisatie waar Different een onderdeel van is. In de verklaring wordt gesteldt dat het artikel in Trouw ‘een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken’ geeft.

CHJC

– vereniging van christelijke holebi’s – is van mening dat homoseksualiteit geen ziekte of zonde is. Derhalve geloven wij dus niet dat genezing mogelijk is. Ook CHJC maakt zich zorgen over de mogelijk schadelijke effecten van een dergelijke therapie en heeft daarbij dus grote twijfels bij de therapie die Different aanbiedt.

Daarnaast is CHJC, zoals ook in onze doelstelling wordt vermeld, van mening dat geloof en homoseksualiteit kunnen samengaan. Bijbelse argumenten, die worden aangedragen om het tegendeel te ‘bewijzen’, blijken bij zorgvuldige bestudering van de context geen stand te houden.

ContrariO

– een christelijke holebi-organisatie – heeft er begrip voor dat homoseksuele christenen de keuze maken voor een hulpverlener die de christelijke waarden deelt. De organisatie betreurt het echter als die hulpverlening gericht is op de ontkenning van homoseksualiteit of het onderdrukken van de homoseksuele gevoelens, want homoseksualiteit is volgens ContrariO geen ziekte.

Zie verder ons dossier Different.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags: