Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC – zekerheid van ABN AMRO over diversiteitsbeleid

1 augustus 2007 -

COC Nederland wil dat het vooruitstrevende roze diversiteitsbeleid dat ABN AMRO voert door kopers zal worden gehandhaafd. COC heeft hierover woensdag 1 augustus jl. een brief gestuurd aan ABN AMRO-topman Rijkman Groenink.

Dat maakte COC-voorzitter Frank van Dalen bekend tijdens het Company Pride Conference, georganiseerd door ING, IBM, TNT en Philips.

In de brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO vraagt COC-voorzitter Van Dalen welke gevolgen een overname heeft voor het roze diversiteitsbeleid dat de bank voert.

In het beleid van ABN AMRO is seksuele oriëntatie expliciet opgenomen, daarmee heeft de bank een voortrekkersrol.

Medewerkers van ABN AMRO maken sinds 2001 deel uit van het Gay Bankers Network en speelt daarmee een belangrijke rol in overleg tussen verschillende Roze Bedrijfsnetwerken. COC ondersteunt deze netwerken met het Platform Homoseksualiteit en Bedrijf.

Tijdens de Amsterdam Gay Pride vaart ABN AMRO mee met een eigen boot. COC Nederland wil van ABN AMRO-topman Groenink weten of het vooruitstrevende diversiteitsbeleid na een overname gehandhaafd blijft.

Veel homoseksuele mannen en lesbische vrouwen durven niet open te zijn over hun geaardheid, vertelde Van Dalen tijdens de Company Pride Conference.

ING, IBM, TNT en Philips organiseren deze conferentie in het kader van de Amsterdam Gay Pride die dit weekend voor de twaalfde keer wordt gehouden. Onderwerp van gesprek is onder andere het roze plafond.

Uit recent onderzoek van het blad Management Team blijkt dat er geen enkel openlijk homoseksueel lid van een Raad van Bestuur is. Uit het rapport ‘Gewoon Doen’ (2006) van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat een derde van de homomannen en een kwart van de lesbische vrouwen op de werkvloer niet open over de seksuele voorkeur is. Tien procent van de werkgevers vindt dat gepest worden het best kan worden voorkomen door niet openlijk uit te komen voor homoseksualiteit.

‘Onderzoek heeft geleerd dat medewerkers die openlijk homoseksueel zijn minder vaak uitvallen of ziek zijn’, aldus Van Dalen. ‘Er is dus een zakelijke reden om aandacht te besteden aan homoseksuele en lesbische medewerkers. In Nederland staat dit vergeleken met andere landen in de kinderschoenen. ABN AMRO is een van de weinige pioniers. Als een overname betekent dat het diversiteitsbeleid van ABN AMRO in de vuilnisbak belandt, dan zijn we terug bij af’.

Het COC wil daarom dat het diversiteitsbeleid door kopers van de bank wordt zeker gesteld en verder wordt uitgebouwd. Van Dalen: ‘Van de Raad van Bestuur van ABN AMRO mag worden verwacht dat ze hier waarborg voor vragen’.

Zie voor meer informatie ons dossier Bedrijfsleven

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, ,