Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Conferentie Empowerment Bi-culturele LHBT’s

28 maart 2017 -

Tijdens de conferentie Empowerment Bi-culturele LHBT’s op 7 april in Amersfoort krijg je aan de hand van goede voorbeelden, het antwoord op vragen als wat hebben bi-culturele LHBT’s nodig, wat is de invloed van religie en cultuur en hoe organiseer je goede zorg en ondersteuning op lokaal niveau voor bi-culturele LHBT’s?

Bi-culturele LHBT’s vormen een diverse en nog altijd vrij onzichtbare groep. Tegelijkertijd kunnen ze te maken krijgen met verschillende vormen van weerstand en zijn ze kwetsbaar op uiteenlopende levensgebieden. Uitkomen voor hun gevoelens is niet altijd makkelijk, zeker niet wanneer hun omgeving die niet accepteert. Hoe kunnen gemeenten, sociale professionals en belangenorganisaties hen de juiste ondersteuning bieden?

Daarom draait het in de paneldiscussies en workshops tijdens de conferentie Empowerment Bi-culturele LHBT’s – zie HIER voor het uitgebreide programma. Daaraan wordt meegewerkt door o.a. medewerkers van het COC, Maruf, Movisie en Rutgers.

Tijdens de conferentie is er de première van de film ‘Uit de kast komen is niet altijd een optie…’.

De afsluiting wordt verzorgd door zangeres Shary An – ambassadeur van Respect2Love.

Voor wie? – voor sociale professionals, hulpverleners,  zelforganisaties, ervaringsdeskundigen en gemeentelijke beleidsmakers.

Plaats en tijd – de conferentie vindt plaats in Amersfoort op 7 april 2017 van 9.00-17.00 uur. Locatie: De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2 te Amersfoort. De toegang is gratis.

Inschrijving – zie HIER voor aanmelding en schrijf je snel in want vol = vol!

coming-in-logo-klein

Deze conferentie wordt georganiseerd vanuit Coming In en het project van de vier grote steden (G4) gericht op sociale acceptatie van LHBT in etnische gemeenschappen. Coming In en het G4-project hebben tot doel deskundigheid en lokaal beleid te bevorderen en bi-culturele LHBT te ondersteunen bij het accepteren van en invulling geven aan hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. Deze projecten worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

[Bron: Movisie – Foto BeyonG Veldkamp/COC’s Trans United]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , ,