Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

DITO! – nieuwe naam Stichting Pinkeltje

27 juni 2005 -

Holebi-jongerengroep Stichting Pinkeltje uit Nijmegen heeft tijdens de Roze Zaterdag op 25 juni de nieuwe naam DITO! bekendgemaakt.

Sinds 1984-85 is Stichting Pinkeltje werkzaam op het gebied van dienstverlening en ondersteuning aan jongeren van 12 tot 26 jaar die worstelen met hun homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens. Hiervoor werden destijds introductiegroepen opgericht, gespreksgroepen waar 8-10 jongeren en 2 begeleiders praten over onderwerpen die te maken hebben met homoseksualiteit, zoals verliefdheid, coming-out, uitgaan en safe sex. De introductiegroepen zijn ook nu nog steeds de kernactiviteit van onze stichting.

Imago-onderzoek

Na 20 jaar de naam Pinkeltje met succes gebruikt te hebben, is besloten, na een imago-onderzoek onder leden en externe organisaties, over te gaan tot de naamsverandering. De naam Pinkeltje bleek niet meer van deze tijd te zijn en allerhande associaties op te roepen die weinig tot niks van doen hadden met de doelstellingen en activiteiten van onze stichting.

Wijze mensen

In het najaar van 2004 is door een commissie van wijze mensen gebrainstormd over nieuwe namen. Daaruit kwam een lijst met bijna 175 namen te voorschijn. Hiervan zijn er na een nauwkeurige selectie, 3 overgebleven die als keuze mogelijkheid is voorgelegd aan alle leden en externen. Meer dan 250 mensen hebben hun stem uitgebracht, waar bij meer dan 70% gestemd heeft door Dito! .

Onthulling

Afgelopen zaterdag, tijdens de landelijke Roze Zaterdag in Nijmegen, is door de onthulling van een prachtig graffitti kunstwerk bij de Drie Gezusters op de Molenstraat de nieuwe naam in gebruik genomen.

Nieuw logo, nieuwe website

Vanaf afgelopen zaterdag is ook de nieuwe website online gegaan, en deze is te vinden op www.dito-online.nl. De website is gemaakt, bedacht, en ontworpen door Jungsonn.com. De komende weken wordt de site verder gevuld met alle informatie die ook op de oude site stond. Het nieuwe logo is ontworpen door Hanne van Nederveen.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jong & school
Tags: