Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Dodenherdenking

2 mei 2005 -

Op 4 mei worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht, waaronder ook de homoseksuelen die door de nazi’s vervolgd werden. Het COC neemt in tal van plaatsen deel aan de herdenking en organiseert ook bijeenkomsten bij de homomonumenten in Amsterdam en Den Haag.

Nationale herdenking

COC Nederland legt jaarlijks op 4 mei een krans tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Dit jaar wordt de krans gelegd door Frank van Dalen, de nieuwe voorzitter van COC Nederland, en Jan-Willem de Bruin, stafmedewerker algemene zaken op het Federatiekantoor.

Amsterdam – bijeenkomst bij het nationale Homomonument

Tegelijkertijd vindt er ook een bijeenkomst plaats op het Homomonument bij de Westerkerk te Amsterdam georganiseerd door COC Amsterdam. Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn de Amsterdamse wethouder Duco Stadig en Hans Docter, voorzitter van COC Amsterdam. Vanaf 19.00 uur kunnen de mensen die de bijeenkomst willen bijwonen zich verzamelen in het pand van COC Amsterdam. Daar is ook na afloop van de herdenking de mogelijkheid voor een samenzijn.

Breda – kranslegging en herdenkingsdienst

COC regio Breda legt een krans leggen bij het oorlogsmonument in het Valkenberg te Breda op 4 mei. Vooraf is men vertegenwoordigd bij de herdenkingsdienst.

Den Haag – bijeenkomst bij het internationale Homomonument

Op woensdag 4 mei a.s. organiseert COC Haaglanden de jaarlijkse dodenherdenking bij het Haags Homomonument aan de Koninginnegracht (t/o Madurodam). De herdenking wordt gehouden ter nagedachtenis van met name Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht vanwege hun homoseksuele geaardheid. Daarbij is altijd een vertegenwoordiger namens B&W van de gemeente Den Haag en ook de politie Haaglanden is vertegenwoordigd. COC Haaglanden zorgt ook voor een muzikale omlijsting en de voorzitter van COC Haaglanden houdt een toespraak. De herdenking begint om ca. 19.45 uur. Er is gelegenheid tot het leggen van bloemen.

Nijmegen – traditionele concert van Cantus Obliquus

In Nijmegen begint het programma op 4 mei om 18.30 uur met een herdenkingsbijeenkomst op de Kitty de Wijzeplaats verzorgd door de Joodse Gemeente. Om 19.00 uur is er een oecumenische dienst in de Stevenskerk die voor iedereen toegankelijk is. Om 19.30 uur volgt een stille tocht naar het Trajanusplein waar om 20.00 uur de kranslegging plaatsvindt bij het oorlogsmonument.

In Villa Lila verzorgt het Nijmeegse (potten- en flikkers)koor Cantus Obliquus na de dodenherdenking zijn jaarlijkse concert. In de pauze van het concert is er een presentatie van de mensenrechtengroep van het COC Nijmegen “Breaking the Silence”. De zaal is open om 20.15 uur. Toegang gratis. Tijdens en na het concert bestaat er de gelegenheid om de expositie Vrijheid/Bevrijding te bezichtigen.

Utrecht – deelname stille tocht

COC Midden-Nederland neemt met Utrechtse Kringen, Groep 7152, De RiTS, PANN en De Overkant (van Midzomergracht). deel aan de kranslegging bij het monument op het Domplein. Vooral wordt meegelopen in een stille tocht, waarvoor mensen om 18.45 uur bij het COC kunnen verzamelen. Na afloop is er koffie en thee verkrijgbaar in het pand van COC Midden-Nederland, Oudegracht 221, Utrecht.

Twente/Achterhoek – kransen in meerdere steden

Al sinds jaar en dag leggen vertegenwoordigers van COC Twente/Achterhoek een bloemstuk op de monumenten in Enschede, Hengelo en Almelo.

Zie voor meer informatie de websites van de COC-verenigingen of neem contact met hen op.

Categorie:
50+, Geloof & cultuur, Jong & school, Jouw belangen
Tags: