Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

DRAMATISCHE ZELFMOORDCIJFERS HOMOJONGEREN

23 juni 2010 -

Homojongeren doen tot vijf maal vaker een zelfmoordpoging dan heterojongeren. Dat blijkt uit _Steeds gewoner, nooit gewoon_, de periodieke rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over homo-emancipatie in Nederland.

Het COC roept informateur en fractievoorzitters op om emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) in het komende kabinet hoge prioriteit te geven. Er moet een Masterplan Suïcidebestrijding LHBT-jongeren komen.

Volgens de homo-emancipatiemonitor van het SCP zijn niet alleen de suïcidecijfers onder homojongeren dramatisch hoog (de helft heeft zelfmoord overwogen, 16 procent van de meisjes en 9 procent van de jongens deed een poging), maar is hun positie over het algemeen benard. De middelbare school is geen veilige plek voor LHBT’s: anti-homoseksuele scheldwoorden zijn schering en inslag en driekwart van de LHBT-jongeren krijgt te maken met antihomo-uitingen.

Onveiliger

Ook op andere gebieden gaat het volgens het SCP-rapport niet goed met de LHBT-emancipatie. Voor Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Chinese Nederlanders is homoseksualiteit vaak zeer problematisch. Een kwart van de homo- en biseksuele mannen is zich vanwege de seksuele voorkeur het afgelopen jaar onveiliger gaan voelen en vier op de tien vrouwen werd het laatste half jaar uitgescholden wegens hun seksuele voorkeur. 40 procent van de Nederlanders vindt het aanstootgevend als twee mannen elkaar in het openbaar zoenen, terwijl slechts 13 procent dat vindt als het om een heteropaar gaat.

Masterplan Suïcidebestrijding

In een brief aan informateur Rosenthal en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer roept COC Nederland het komende kabinet op om LHBT-emancipatie hoge prioriteit te geven. Volgens het COC is ‘de acceptatie van LHBT’s de lakmoesproef voor onze open en tolerante samenleving’.

In de brief dringt het COC, met MOVISIE en Schorer, aan op een Masterplan Suïcidebetrijding onder LHBT-jongeren. Ook wil de belangenorganisatie dat voorlichting over homoseksualiteit en transgenders op elke school verplicht wordt. Verder zou er een wetsartikel moeten komen waarmee discriminerend geweld zwaarder bestraft kan worden.

Positieve ontwikkeling

Het COC concludeert verder dat het zinvol is gebleken om LHBT-emancipatiebeleid te voeren. In de homo-emancipatiemonitor is namelijk ook een positieve ontwikkeling zichtbaar: het aandeel van de Nederlandse bevolking dat homoseksualiteit zegt te accepteren steeg van 85 naar 91 procent. Het SCP brengt deze ontwikkeling in direct verband met het emancipatiebeleid van voormalig minister Plasterk.

Zie:
SCP – Steeds gewoner, nooit gewoon.

en verder:
SCP – Gewoon Anders – de journalistieke samenvatting.
DRAMATISCHE ZELFMOORDCIJFERS HOMOJONGEREN
SCP – De aard, de daad en het Woord – Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederland, 1959-2009. Een beknopte versie is opgenomen in het eerst genoemde SCP-rapport.

Worstel jij zelf ook met zelfmoordgedachten of ken je iemand in je omgeving? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jong & school, Jouw belangen
Tags:
,