Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Duitse bisschoppen: ‘Homoseksualiteit is normaal, onveranderbaar en geen reden voor discriminatie’

11 december 2019 -

Homoseksualiteit is een normale uiting van de menselijke seksualiteit, kan niet worden gewijzigd of genezen en daarom mogen homo’s en lesbiennes ook niet gediscrimineerd worden. Dat schrijft de Duitse Bisschoppenconferentie in een persbericht n.a.v. een studiebijeenkomst met deskundigen ter voorbereiding op een kerkelijke conferentie over seksualiteit en relatievorming in februari 2020.

De Commissie voor Huwelijk en Gezin van de Duitse Bisschoppenconferentie, onder leiding van de Berlijnse aartsbisschop Heiner Koch, organiseerde deze studiebijeenkomst over de kerkelijke seksuele moraal op 4 december in het Instituut voor Christelijke Ethiek en Politiek in Berlijn. Aan de bijeenkomst werd verder deelgenomen door de bisschoppen Franz-Josef Bode uit Osnabrück, Wolfgang Ipolt uit Görlitz en Peter Kohlgraf uit Mainz, evenals verschillende hulpbisschoppen en door seksuologen, moraaltheologen, dogmatici en kerkjuristen. Het thema van de bijeenkomst was: ‘De menselijke seksualiteit: hoe daarover wetenschappelijk-theologisch te spreken en kerkelijk te oordelen’.

De bisschoppen en deskundigen die de studiebijeenkomst bijwoonden, hebben vastgesteld dat menselijke seksualiteit ook een dimensie van plezier en relatie omvat. “Er werd ook overeengekomen dat de seksuele voorkeur van een persoon zich manifesteert tijdens de puberteit en een heteroseksuele of homoseksuele oriëntatie aanneemt,” staat in het persbericht. “Beide maken deel uit van de normale vormen van seksuele aanleg die niet kunnen of moeten worden gewijzigd.”

Volgens de deelnemers aan de studiebijeenkomst mogen lesbiennes en homo’s daarom ook niet gediscrimineerd worden. Zij verwijzen daarbij nadrukkelijk naar Amoris Laetitia, het document dat paus Franciscus in 2016 uitbracht na de internationale bisschoppensynode over het gezin, huwelijk en seksualiteit.

Tijdens de conferentie is ook de vraag aan de orde gekomen of het kerkelijk verbod op het aangaan van seksuele relaties door personen van gelijk geslacht nog steeds van kracht zou moeten zijn. Daarover is echter geen uitspraak gedaan.

De studiebijeenkomst werd gehouden in het kader van de zogenaamde Synodale Weg, het hervormingsproces waarmee de Duitse Rooms-Katholieke kerk zich wil vernieuwen na de misbruikschandalen die de afgelopen jaren bekend geworden zijn. In dit hervormingsproces gaan prelaten, priesters, theologen, maar vooral ook de gelovigen zelf met elkaar het debat aan over thema’s als het celibaat, kerkelijke macht, de rol van de vrouw in de kerk en de katholieke seksuele moraal.

De resultaten van de studiebijeenkomst zullen in februari worden gebruikt tijdens de synodale conferentie “Leven in succesvolle relaties – Leven in liefde leven in seksualiteit en partnerschap”.

[Bron/Illustratie: Duitse Bisschoppenconferentie]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, Internationaal
Tags:
, , , , , , ,