Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Duitse kardinaal voor zegenen paren van gelijk geslacht

5 februari 2018 -

De Duitse kardinaal Reinhard Marx wijst het kerkelijk zegenen van paren van gelijk geslacht niet langer af. In afzonderlijke gevallen wil de kardinaal daarvoor op grond van pastorale overwegingen ruimte geven.

In de afgelopen weken was al door andere bisschoppen en theologen gepleit voor de mogelijkheid voor paren van gelijk geslacht om hun relatie kerkelijk te laten zegenen. Afgelopen maand het debat daarover geopend door bisschop Franz-Josef Bode van Osnabrűck.

Kardinaal Marx – behalve aartsbisschop van Műnchen-Freising en voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, ook een vertrouweling van paus Franciscus – sluit zich hier nu publiekelijk bij aan. Dat is opvallend, omdat de kardinaal in 2015 nog nadrukkelijk liet weten dat het zegenen van paren van gelijk geslacht ‘onverenigbaar is met de leer en de traditie van de kerk’.

Ook nu is kardinaal Marx geen voorstander van een standaardregeling. Maar hij is wel van mening dat een priester ook zielzorger is voor zijn parochianen en er daarom in concrete individuele gevallen ruimte kan worden gegeven voor het zegenen van paren van gelijk geslacht. “Ik zie daar eigenlijk geen probleem”, zegt Marx. “Blijft enkel de vraag hoe we dat in alle openheid liturgisch regelen.” Volgens de kardinaal moet dit ‘terughoudend en met overleg besproken worden’.

In 2014 liet kardinaal Marx al weten dat ‘uitsluiting niet de taal van de kerk is’. “Het huwelijk van man en vrouw is het ideaal, maar we mogen niet zwartwit denken. Als een paar van gelijk geslacht zo’n dertig jaar trouw samenleeft, kan ik dat niet veronachtzamen en zeggen dat ze niet volgens het Evangelie kunnen leven en ‘tweederangs christenen’ zijn – dat is ondenkbaar”, zei kardinaal Marx toen. “We moeten serieus kijken naar wat er evangelisch goed is in bepaalde situaties, zelfs als de relaties niet sacramenteel zijn. Dat is het uitgangspunt voor de pastorale benadering. Het open debat daarover is volop gaande.”

Het zegenen van een relatie dient overigens niet verwart te worden met het sluiten van een kerkelijk huwelijk. Dat is bij katholieken een sacrament en vooralsnog voorbehouden aan m/v-paren. In ons land worden al tientallen jaren in tal van parochies de relaties van paren van gelijk geslacht gezegend. Officieel mag dat niet, maar zolang het in stilte gebeurd wordt het oogluikend door de bisschoppen toegestaan.

[Bron: COC NL, BR24 – Foto kardinaal Marx: CC-Wolfgang Roucka]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, Internationaal
Tags:
, , , , ,