Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

EERSTE JACOB ISRAËL DE HAAN LEZING

11 oktober 2009 -

Donderdag 22 oktober a.s. wordt de eerste Jacob Israël de Haan Lezing gehouden in Amsterdam. Prof. dr. Evelien Gans spreekt dan over zijn biograaf Jaap Meijer.

Deze jaarlijkse lezing is een initiatief van de Stichting Jacob Israël de Haan i.s.m. de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Het doel van de stichting is om werk en leven van Jacob Israël de Haan in bredere kring bekend te maken door heruitgaven van zijn boeken en door studies en lezingen.

Jacob Israël de Haan was de schrijver van de eerste Nederlandse homoroman Pijpelijntjes (1904). Ook de dichtregel Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen op het Homomonument in Amsterdam is van zijn hand.

De lezing van Evelien Gans draagt als titel Ik ben een Mensch: niets is mij vreemd gebleven – Het spiegelgevecht van Jaap Meijer met Jacob Israël de Haan_. Die titel is afkomstig uit het gedicht Het Einde (1918) dat Jacob Israël de Haan schreef naar aanleiding van de dood van zijn moeder Betje de Haan-Rubens.

‘Een Mensch, ja!’, dat was de Joodse historicus Jaap Meijer, De Haans biograaf, veel te vrijblijvend. ‘Anarchist, marxist, christen, homoseksueel, maar in elk geval geen jood!’. Dit is de spiegel die Meijer de jonge De Haan in het gezicht slingert.

Maar wie Meijers biografie De zoon van een gazzen. Het leven van Jacob Israël de Haan 1881 – 1924 (1967) aandachtig leest, ziet hoe mateloos gefascineerd Jaap Meijer is door zijn personage. Sterker dan het dédain voor de ‘pathologische figuur’ van De Haan is zijn bewondering voor de Joodse dichter die als geen ander in de Nederlandse taal ‘zó teer en zuiver de sfeer van de zevende dag’ wist te treffen. En achter het verwijt dat degene die van Amsterdam naar Jeruzalem ‘gedreven kwam’ de zionistische zaak verkwanseld had, schemert de identificatie. Wist Jaap Meijer niet alles van de Joodse demonen die ook Jacob Israël de Haan teisterden? Zou hij niet zijn eigen Joodse Jezusverzen schrijven? En: kon hijzelf soms uit de voeten met wat er terecht was gekomen van wat eens simpelweg Zionsverlangen heette?

Evelien Gans biedt een boeiend inzicht in dit spiegelgevecht van Jaap Meijer met Jacob Israël de Haan.

Evelien Gans

is bijzonder hoogleraar Hedendaags Jodendom, zijn geschiedenis en zijn cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en als onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) verbonden.
EERSTE JACOB ISRAËL DE HAAN LEZING
Zij publiceerde o.a. Gojse nijd & joods narcisme – Over de verhouding tussen joden en niet-joden in Nederland (1994) en De kleine verschillen die het leven uitmaken (1999), een historische studie over Joodse sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in Nederland. Ook is het eerste deel van de dubbelbiografie _Jaap en Ischa Meijer – Een joodse geschiedenis 1912-1956
(2008) van haar hand. Gans schrijft bovendien met enige regelmaat over antisemitisme en de functie van (anti-joodse) stereotypen.

Onlangs accepteerde NWO haar onderzoeksproject ‘The Dynamics of Contemporary Antisemitism in a globalising context. “The Jew

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags: